Φυσική Αγωγή
Προγραμμα "Καλλιπατειρα" PDF Εκτύπωση E-mail

"ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

    Το πρόγραμμα "Καλλιπάτειρα" εφαρμόσθηκε στα σχολεία σε συνέχεια του προγράμματος "Ολυμπιακή Παιδεία" το διάστημα 2006 - 2008. Στοχεύει στη διεύρυνση του εκπαιδευτικού ρόλου της Φυσικής Αγωγής σε θέματα ισότητας, στην προβολή των αξιών της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό και στη διάδοση των αξιών αυτών στην κοινωνία. Καλύπτει τις παρακάτω 5 θεματικές ενότητες:

  • Ανθρώπινα δικαιώματα - δικαιώματα του παιδιού
  • Διαπολιτισμικότητα
  • Αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού
  • Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την κοινωνία
  • Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός
    Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από βιβλίο για τον εκαιδευτικό και τετράδια δραστηριοτήτων για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το υλικό είναι πάντα επίκαιρο και μπορεί να χρησιμοποιείται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο ενίσχυσης της θετικής στάσης των μαθητών σε θέματα ισότητας και της προαγωγής της ψυχικής υγείας στην κοινωνία.
 
           Βιβλίο Εκπαιδευτικού                               Τετράδια για μαθητές:       Α,Β,Γ Δημοτικού
                                                                                                                    Δ,Ε,Στ Δημοτικού
                                                                                                                    Α,Β,Γ Γυμνασίου