Σχεδιασμός μαθήματος


Γενικα για το σχεδιασμο του μαθηματος στη Φυσικη Αγωγη PDF Εκτύπωση E-mail
 
     Ο σχεδιασμός του μαθήματος γίνεται σε ακολουθία του ετήσιου προγραμματισμού (ποιο αντικείμενο διδάσκεται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή) και του προγραμματισμού διδασκαλίας του αντικειμένου (τι περιλαμβάνει η ώρα διδασκαλίας ή υλοποίησης του αντικειμένου). Έτσι τα στοιχεία που συνθέτουν το σχεδιασμό του μαθήματος είναι:
 
1.  Το θέμα ή η κύρια δραστηριότητα του μαθήματος
Προκύπτει από τον προγραμματισμό της διδασκαλίας του κάθε διδακτικού αντικειμένου, δηλ. τι αντιστοιχεί σε κάθε διδακτική ώρα του αντικειμένου (π.χ. ψυχοκινητική αγωγή: δραστηριότητες σε ευθείες και καμπύλες ή παραδοσιακοί χοροί: χορός «Συρτός-Καλαματιανός»).
 
2.  Οι στόχοι του μαθήματος και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
Διατυπώνονται με βάση: α) τους βασικούς στόχους της Φυσικής Αγωγής και της διδασκαλίας των επιμέρους ενοτήτων (σύμφωνα με το  Α.Π.Σ.) ή/και την έμφαση σε κάποιους στόχους που επιλέγει ο εκπαιδευτικός, β) τους επιμέρους στόχους που ενσωματώνει ο εκπαιδευτικός στις δραστηριότητες του μαθήματος (π.χ. βασικοί στόχοι: εκμάθηση της κινητικής δεξιότητας … ή η βελτίωση της φυσικής ικανότητας … ή η κατανόηση των βασικών κανόνων … κλπ, επιμέρους στόχοι: βελτίωση δεξιοτήτων συνεργασίας ή αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών, ή ειδικότεροι στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός στις δραστηριότητες του μαθήματος). Οι στόχοι καθορίζουν ποιες δραστηριότητες και με ποιο τρόπο θα εφαρμοσθούν στο μάθημα, αλλά και αντίστροφα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες, ποιοι στόχοι επιδιώκεται να επιτευχθούν κάθε φορά.
Περισσότερα...
 
Σχεδια μαθηματος Δημοτικου Σχολειου PDF Εκτύπωση E-mail
 
 
 
 
 
Σχεδια μαθηματος Γυμνασιου PDF Εκτύπωση E-mail
 
 
 
 
Σχεδια μαθηματος Λυκειου PDF Εκτύπωση E-mail