Κολύμβηση στα σχολεία
 
     Η κολύμβηση σαν θεματική ενότητα περιλαμβάνεται στο Α.Π.Σ./ Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής με την επισύμανση "όπου υπάρχουν οι δυνατότητες". Στο Πρόγραμμα Σπουδών των δημοτικών σχολείων που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) γίνεται μια περιγραφή των προϋποθέσεων και των διαδικασιών υλοποίησης της κολύμβησης σαν διδακτική ενότητα της Φυσικής Αγωγής (Φ. 12/879/88413 /Γ1/28-7-2010 υπ. απόφαση). Βάση αυτών λοιπόν η κολύμβηση μπορεί να ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό της σχολικής Φυσικής Αγωγής και να υλοποιηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες του Προγράμματος Σπουδών στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
 
    Το πρόγραμμα κολύμβησης υλοποιείται συστηματικά από το σχολικό έτος 2013-14 στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Σερρών. Πιλοτικά εφαρμόσθηκε επίσης το ίδιο σχολικό έτος σε τρία δημοτικά σχολεία του Δήμου Κιλκίς.


Υλοποιηση του προγραμματος κολυμβησης στο δημοτικο κολυμβητηριο Σερρων PDF Εκτύπωση E-mail
 
 swimm dsserr1    Στην πρώτη εφαρμογή του προγράμματος κολύμβησης στις Σέρρες (σχολικό έτος 2013-14) συμμετείχαν 11 Δημοτικά Σχολεία με 420 μαθητές, σε 3 περιόδους των 8 μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονταν από δύο εκπαιδευτικούς Φ.Α. της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών με ειδικότητα στην κολύμβηση. swimm dsserr2
 
     Το σχολικό έτος 2014-15 το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε σε 3 περιόδους  των 10 μαθημάτων και συμμετείχαν 16 Δημοτικά Σχολεία με 490 μαθητές. Τα μαθήματα γίνονταν από τρεις εκπαιδευτικούς Φ.Α. της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών με ειδικότητα στην κολύμβηση.
 
      Tο σχολικό έτος 2015-16 το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε σε 3 περιόδους  των 10 μαθημάτων και συμμετείχαν συνολικά 18 Δημοτικά Σχολεία με 421 μαθητές. Τα μαθήματα γίνονταν από τρεις εκπαιδευτικούς Φ.Α. της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών με ειδικότητα στην κολύμβηση.
 
       Το σχοιλικό έτος 2016-17 (υποχρεωτική εφαρμογή στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού) το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε σε 3 περιόδους των 10 μαθημάτων και συμμετείχαν συνολικά 36 Δημοτικά Σχολεία και 1 Γυμνάσιο με 877 μαθητές. Τα μαθήματα γινόταν από τέσσερις εκπαιδευτικούς Φ.Α. της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών με ειδικότητα στην κολύμβηση.

 Οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής των σχολείων στο πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:

 • Κάθε σχολείο συμμετέχει σε κάθε περίοδο (κύκλος δέκα μαθημάτων) κατά βάση με ένα τμήμα μαθητών, για το οποίο γίνεται τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος (με συναίνεση του οικείου σχολικού συμβούλου της Π.Ε.), μεταφέροντας 2 ώρες Φ.Α. σε συνεχόμενο δίωρο, για όσο διάστημα το τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση γονέα και για τη συμμετοχή του εκάστοτε τμήματος πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου. Η μετακίνηση των μαθητών (προς το κολυμβητήριο και επιστροφή στο σχολείο) γίνεται με συνοδεία του διδάσκοντα εκπαιδευτικού Φ.Α. στο τμήμα. Έγκριση της μετακίνησης των μαθητών παρέχεται μέσω της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών.
 • Κατά τις ώρες διδασκαλίας στο κολυμβητήριο είναι παρών ναυαγοσώστης και τηρείται η αναλογία εκπαιδευτικών προς μαθητές 1:10
 • Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την κολύμβηση έχουν την σχετική ειδικότητα και από το 2016-17 αποσπώνται στο δημοτικό κολυμβητήριο των Σερρών για διδασκαλία στης κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία των Σερρών. 
 
Προγραμματισμος εκμαθησης της κολυμβησης σε 10 μαθήματα (για τα δημοτικά σχολεία των Σερρών) PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 
 
1ο Μάθημα: «Εξοικείωση με τον χώρο της πισίνας, επίπλευση και προώθηση του σώματος στο νερό»
 • Ενημέρωση και εξοικείωση με τον χώρο του κολυμβητηρίου και της πισίνας.
 • Εξάσκηση στην επίπλευση και στη προώθηση στο νερό με βοηθητικά μέσα.
 • Εξάσκηση στην κίνηση ποδιών ελεύθερου και ύπτιου.
2ο Μάθημα: «Επίπλευση και προώθηση, κινήσεις ποδιών και αναπνοή στο νερό»
 • Βελτίωση της επίπλευσης και προώθησης στο νερό με και χωρίς βοηθητικά μέσα.
 • Εξάσκηση στην κίνηση ποδιών ελεύθερου και ύπτιου.
 • Εκμάθηση και εξάσκηση της αναπνοής στο νερό.
3ο Μάθημα: «Βελτίωση της κίνησης των ποδιών, εξάσκηση της αναπνοής και κινήσεις των χεριών»
 • Βελτίωση της κίνησης ποδιών ελευθέρου και ύπτιου.
 • Εξάσκηση της αναπνοής στο νερό.
 • Εκμάθηση και εξάσκηση της κίνησης χεριών υπτίου.
 • Εκμάθηση και εξάσκηση της κίνησης των χεριών ελευθέρου.
4ο Μάθημα: «Βελτίωση της κίνησης των ποδιών και χεριών ελευθέρου και υπτίου, είσοδος στο νερό με τα πόδια»
 • Βελτίωση της κίνησης ποδιών ελευθέρου και ύπτιου.
 • Βελτίωση της κίνησης χεριών ελευθέρου.
 • Βελτίωση της κίνησης χεριών υπτίου.
 • Γνωριμία - εξοικείωση της εισόδου στο νερό με τα πόδια.

5ο Μάθημα: «Συντονισμός των κινήσεων ελευθέρου και υπτίου, εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με τα πόδια»

 • Εξάσκηση στα βασικά στοιχεία και στον συντονισμό των κινήσεων ελευθέρου.
 • Εξάσκηση στα βασικά στοιχεία και στον συντονισμό των κινήσεων υπτίου.
 • Βελτίωση της αναπνευστικής ικανότητας στο νερό.
 • Εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με τα πόδια.

6ο Μάθημα: «Βελτίωση του συντονισμού των κινήσεων ελευθέρου - υπτίου  και της εισόδου στο νερό με τα πόδια»

 • Βελτίωση των βασικών στοιχείων και του συντονισμού κινήσεων του ελευθέρου.
 • Βελτίωση των βασικών στοιχείων και του συντονισμού κινήσεων του υπτίου.
 • Βελτίωση της εισόδου στο νερό με τα πόδια.
 • Είσοδος στο νερό από βατήρα 3 μέτρων.

7ο Μάθημα: «Βελτίωση των κινήσεων ποδιών και χεριών προσθίου, είσοδος στο νερό με το κεφάλι»

 • Διδασκαλία και εξάσκηση της κίνησης ποδιών προσθίου.
 • Διδασκαλία και εξάσκηση της κίνησης χεριών προσθίου.
 • Γνωριμία - εξοικείωση της εισόδου στο νερό με το κεφάλι.

8ο Μάθημα: «Βελτίωση συντονισμού και τεχνικής στο ελεύθερο, ύπτιο, πρόσθιο και εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με το κεφάλι»

 • Βελτίωση συντονισμού και τεχνικής στο ελεύθερο.
 • Βελτίωση συντονισμού και τεχνικής στο ύπτιο.
 • Εξάσκηση στα βασικά στοιχεία του προσθίου.
 • Εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με το κεφάλι και στο γλίστρημα κάτω από το νερό.

9ο Μάθημα: «Γνωριμία με την υδατοσφαίριση (water polo)»

 • Γνωριμία - εξοικείωση με βασικές κινήσεις της υδατοσφαίρισης.
 • Εξοικείωση με τον χειρισμό της μπάλα στο νερό, προώθηση (κοντρόλ) και πάσα.
 • Παιγνιώδεις μορφές πάσας και σουτ.
 • Παιχνίδι υδατοσφαίρισης με ελάχιστους περιορισμούς από κανονισμών.

10ο Μάθημα: «Στοιχεία ναυαγοσωστικής, επανάληψη στοιχείων τεχνικής ελευθέρου, υπτίου και προσθίου, κατάδυση από τον βατήρα των 3 μέτρων»

 • Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία αυτοπροστασίας και ναυαγοσωστικής (πρόληψη - συμπεριφορά).
 • Εξοικείωση με την άπνοια και την υποβρύχια προώθηση.
 • Επανάληψη στοιχείων τεχνικής ελευθέρου, υπτίου και προσθίου.
 • Κατάδυση από βατήρα 3 μέτρων (είσοδος με τα πόδια).
Οι υπεύθυνοι Κ.Φ.Α.:  Καλαμπαλίκας Σπυρίδων M.Sc. και Γκότσης Κωνσταντίνος M.Sc.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.:  Δρ. Απόστολος Ντάνης