Φυσική Αγωγή Ε.Α.Ε.Π.
 
 
Υπουργική απόφαση για τη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό των ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Κάντε κλικ εδώ
 
Το προτεινόμενο πακέτο αποτύπωσης των Δεικτών Κινητικής και Σωματικής Ανάπτυξης των μαθητών/ μαθητριών. Κάντε κλικ εδώ


ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 5
ΧείριστοΆριστο 
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 13:45
    Οι ώρες της Φυσικής Αγωγής στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) διαμορφώνονται ως εξής:
   
Α΄ Τάξη Β΄ Τάξη Γ΄ Τάξη Δ΄ Τάξη Ε΄ Τάξη Στ΄ Τάξη
4 4 4 4 2 2

  • Στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ οι θεματικές ενότητες της Φυσικής Αγωγής και η κατανομή των διδακτικών ωρών για την κάθε θεματική ενότητα παραμένει όπως έχει στο Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής.
  • Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ από τις 4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα η μία διατίθεται για Χορούς. Στις υπόλοιπες 3 περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
Α΄ & Β΄ Τάξη Γ΄ & Δ΄ Τάξη
 
  Ψυχοκινητική Αγωγή
 
28-30 ώρες
  Ψυχοκινητική Αγωγή: Εξάσκηση σε
  σύνθετες κινητικές δεξιότητες
  (κινητικά παιχνίδια)
 
16-20 ώρες
 
  Κινητικά παιχνίδια
25-30 ώρες
  Ψυχοκινητική Αγωγή: Ανάπτυξη
  φυσικών ικανοτήτων (κινητικά παιχνίδια)
8-10 ώρες
  Γυμναστικές κινήσεις και            
  προασκήσεις ενόργανης γυμναστικής
10-12 ώρες
 
  Γυμναστική - Ενόργανη γυμναστική
8-12 ώρες

  Μύηση στις Αθλοπαιδιές και το Στίβο
20 ώρες
  Γνωριμία με φυσικές δραστηριότητες
  & Σπορ υγείας και αναψυχής
10-15 ώρες
  Φυσικές δραστηριότητες & Σπορ υγείας
  και αναψυχής (σχέδιο εργασίας)
8-12 ώρες
 
  Γνωριμία με νέα ή μη διαδεδομένα
  αθλήματα και αθλήματα ΑμΕΑ
10-16 ώρες
  Καταγραφή δεικτών κινητικής και  
  σωματικής ανάπτυξης
 
6 ώρες
  Καταγραφή δεικτών κινητικής και
  σωματικής ανάπτυξης
 
6 ώρες
 
  Προετοιμασία εκδηλώσεων
μέχρι
4 ώρες
  Εσωτερικές διοργανώσεις παιχνιδιών
  και προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών
μέχρι
10 ώρες
 
  Κολύμβηση
μέχρι
10 ώρες
 
  Κολύμβηση
μέχρι
10 ώρες
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
93
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
96
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΡΟΙ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 8
ΧείριστοΆριστο 
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 13:38
 
    Σκοπός του διδακτικού αντικειμένου «Χοροί» είναι η ψυχοκινητική ανάπτυξη με έμφαση στην αισθητική, δημιουργική και εκφραστική κίνηση, η βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και γενικότερα της προσωπικότητας των μαθητών.
     Στόχοι:
Ψυχοκινητικός τομέας: Ανάπτυξη της μη λεκτικής επικοινωνίας (εκφραστική, δημιουργική και αισθητική κίνηση) των μαθητών, του ρυθμού και της σύνδεσης μουσικής, λόγου κίνησης, καθώς και η απόκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων χορών και ιδιαίτερα των παραδοσιακών χορών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 5
ΧείριστοΆριστο 
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 13:42
 
     Σκοπός της θεματικής ενότητας «Γυμναστική – Ενόργανη γυμναστική» είναι η ανάπτυξη σύνθετων και πολύπλευρων κινητικών δεξιοτήτων στους μαθητές, η γνωριμία του σώματος και η προαγωγή του κινητικού ελέγχου.
     Στόχοι:
Ψυχοκινητικός τομέας: Η βελτίωση του νευρομυϊκού συντονισμού και του κινητικού ελέγχου των μαθητών, καθώς και η ικανοποίηση των αναπτυξιακών τους αναγκών που συνδέονται με την πολύπλευρη & πρωτότυπη κινητική δραστηριότητα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΣΠΟΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 6
ΧείριστοΆριστο 
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 13:48
 
     Σκοπός της θεματικής ενότητας «Φυσικές δραστηριότητες & Σπορ υγείας και αναψυχής» είναι η γνωριμία, η απόκτηση θετικής εμπειρίας και η διαμόρφωση θετικής στάσης για τις Φυσικές δραστηριότητες και τα Σπορ που σχετίζονται με την υγεία και την αναψυχή.
     Στόχοι  
Ψυχοκινητικός τομέας: Η εξοικείωση των μαθητών στην ασφαλή εκτέλεση Φυσικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών/Σπορ υγείας, η βελτίωση της τεχνικής στην εκτέλεσή τους και γενικότερα της φυσικής απόδοσης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΝΕΑ Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΜΕΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 13:51
  
     Σκοπός της εισαγωγής νέων ή λιγότερο διαδεδομένων αθλημάτων και αθλημάτων ΑμΕΑ στο πρόγραμμα σπουδών είναι η απόκτηση εμπειριών σε αθλήματα που οι μαθητές δεν έχουν εύκολα την ευκαιρία να γνωρίσουν και ν’ ασχοληθούν, καθώς και η γνωριμία με αθλήματα των ΑμΕΑ, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν στις ιδιαιτερότητες των ατόμων με αναπηρίες. 
     Στόχοι     
Ψυχοκινητικός τομέας: Η απόκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων (τεχνικής και τακτικής) σε νέα ή λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα και αθλήματα ΑμΕΑ, καθώς και η συμμετοχή των μαθητών σε αγωνιστικές μορφές των αθλημάτων αυτών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 9
ΧείριστοΆριστο 
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 13:53
 
     Σκοπός της καταγραφής δεικτών της κινητικής και σωματικής ανάπτυξης είναι ο έλεγχος της φυσιολογικής και αρμονικής ανάπτυξης των μαθητών. Απώτερος σκοπός της καταγραφής είναι η αφύπνιση του ενδιαφέροντος από γονείς και μαθητές για την ισόρροπη κινητική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς και η φροντίδα για τη διακύμανση των δεικτών σε φυσιολογικά και «ευνοϊκά» όρια για την υγεία τους.
     Στόχοι     
Ψυχοκινητικός τομέας: Η εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της έγκυρης αξιόπιστης και αντικειμενικής αξιολόγησης της κινητικής και σωματικής τους ανάπτυξης, καθώς και η βελτίωση των δεικτών τους σαν κίνητρο ατομικής προόδου και φυσιολογικής ανάπτυξης. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 13:55
 
  Ο βασικός σκοπός των προγραμμάτων κολύμβησης στο σχολείο είναι η απόκτηση από όλους τους μαθητές της βασικής δεξιότητας κολύμβησης, που είναι δεξιότητα ζωτικής σημασίας για την αποφυγή του πνιγμού στο νερό. Η εξοικείωση με το υγρό στοιχείο, η εκμάθηση των τεχνικών προώθησης–κατάδυσης-αναπνοής, καθώς και η εμπειρία αναψυχής στο νερό αποτελούν προεκτάσεις του βασικού σκοπού.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 4
ΧείριστοΆριστο 
Σάββατο, 16 Οκτώβριος 2010 20:42
 
     Σκοπός του διδακτικού αντικειμένου του αθλητισμού είναι μέσα από ποικίλες κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες να βοηθήσει στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και να συμβάλει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική τους ένταξη στην κοινωνία. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσονται οι ειδικότεροι στόχοι του αθλητισμού που αποτελούν και στόχους του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ