ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ PDF Εκτύπωση E-mail
 
 
Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου
 
 "Φυσική Κατάσταση και Προαγωγή της Υγείας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής"
 
 
Τρίτη 15-5-2018, ώρα 12.00 - 14.00, στο 3ο Γυμνάσιο του Κιλκίς:
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
    
 
Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου
 
 "Πρώτες Βοήθειες και η διδασκαλία τους στο μάθημα της Φυσικής αγωγής"
 
Για τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
Πέμπτη 7-12-2017, ώρα 12.00 - 14.00, στο ΕΕΕΕΚ Σερρών:
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 
    
 
Επιμορφωτική συνάντηση Εκπαιδευτικών Φ.Α.
για το σχολικό έτος 2017-18
 
"Ειδικά θέματα, Σύνθεση στόχων και Προγραμματισμός διδακτικού έργου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής" 
 
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 
Παρασκευή 20-10-2017, ώρα 9.00 - 13.30, στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς:
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
         
 
Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου
 
 "Δράσεις στη Φυσική αγωγή για την Υγεία και Ευεξία των μαθητών/-τριών"
 
Για τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
Πέμπτη 18-5-2017, ώρα 12.00 - 14.30, στο Μουσικό Γυμνάσιο Σερρών:
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 
    
3ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών χορευτικών τμημάτων Σχολείων
 στο Πολύκαστρο Παιονίας
Τρίτη 6 Ιουνίου 2017
 
 
 
      
 
Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου
 
 "Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και η ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής"
 
Για τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
Πέμπτη 16-3-2017, ώρα 12.00 - 14.30, στο 2ο Γυμνάσιο Σερρών:
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 
     
 
Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου
 
 "Οι Φυσικές δραστηριότητες Υγείας και Αναψυχής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής: διαθεματικά σχέδια εργασίας για την υγεία και τη δια βίου άσκηση"
 
Για τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 
Τετάρτη 30-11-2016, ώρα 12.00 - 14.00, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς:
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
   
 
Διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων
 
 "Αλλαγές στο δημοτικό και το γυμνάσιο - Προγραμματισμός διδκατικού έργου - Σχεδιασμός και οργάνωση του μαθήματος - Αξιολόγηση μαθητών - Αθλητικές δραστηριότητες"
 
Για τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 
Πέμπτη 13-10-2016, ώρα 12.00 - 14.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Κιλκίς:
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
   
 
Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου
 
 "Η διδασκαλία των αθλοπαιδιών στη Φυσική Αγωγή"
 
Για τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
Πέμπτη 8-09-2016, ώρα 9.00 - 14.00, στο Γυμναστήριο του 2ου ΓΕΛ Σερρών:
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 
  
 
Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου
 
 "Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή"
 
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 
Για τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
  
Επιμορφωτικές συναντήσεις Εκπαιδευτικών Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης:
 
"Το νέο Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο"
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης περιφερειακής ενότητας Κιλκίς
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης περιφερειακής ενότητας Σερρών
 
 
 
Επιμορφωτικές συναντήσεις Εκπαιδευτικών Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης:
 
"Προγραμματισμός διδακτικού έργου - Σχεδιασμός και οργάνωση μαθήματος Φ.Α. - Αξιολόγηση μαθητών - Αθλητικές δραστηριότητες - Βιωματικές δράσεις"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης περιφερειακής ενότητας Κιλκίς
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης περιφερειακής ενότητας Σερρών
 
 
 
Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου
 
 "Ο Χορός στη Φυσική Αγωγή"
 
στο 1ο ΓΕΛ Σερρών
Για τους Εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 
Για τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
 
 
Διεξαγωγή ημερίδας
 
 "Ένταξη παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής του γενικού σχολείου"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 

 

Επιμορφωτικές συναντήσεις Εκπαιδευτικών Φ.Α. Δημοτικών Σχολείων με Ε.Α.Ε.Π.:
 
"Υλοποίηση ετήσιου προγραμματισμού και επίλυση προβλημάτων εφαρμογής του προγράμματος σπουδών Φυσικής Αγωγής στα δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π."
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. δημοτικών σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. περιφερειακής ενότητας Σερρών
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. δημοτικών σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. περιφερειακής ενότητας Κιλκίς
 

 

 
Διεξαγωγή ημερίδας
 
 "Νέες προοπτικές στη Φυσική Αγωγή"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 

 

Ενημερωτικές συναντήσεις Εκπαιδευτικών Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης:
 
"Προγραμματισμός διδακτικού έργου στη Φ.Α. - Σχεδιασμός και οργάνωση του μαθήματος - Αξιολόγηση μαθητών - Εκπαιδευτικές καινοτομίες (Βιωματικές Δράσεις, Ερευνητικές Εργασίες, ΕΥΖΗΝ, Kids Athletics, Κοινωνικό Σχολείο)"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας & Β/Θμιας Εκπ/σης Κιλκίς
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών
 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου
 
"Γνωριμία και εκμάθηση της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο σχολείο"
 
 

       Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

 
Διεξαγωγή ημερίδας
 
 Παρουσίασης προγραμμάτων και καλών πρακτικών εκπαιδευτικών Φ.Α.
κατά το σχολικό έτος 2013-14
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικής ημερίδας

 "Φύση και Άσκηση: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων του Γυμνασίου"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς

 


Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου
 
"Καινοτόμες δράσεις στον ετήσιο προγραμματισμό της Φυσικής Αγωγής"
 
 

       Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

  

Επιμορφωτικές συναντήσεις Εκπαιδευτικών Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης:
 
"Δράσεις για την υγεία των μαθητών - Διεξαγωγή μετρήσεων του ΕΥΖΗΝ"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

 
Πρόγραμμα Κολύμβησης για τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σερρών
 
 
Από τις 30 Οκτωβρίου 2013 ξεκίνησε το πρόγραμμα κολύμβησης για τα δημοτικά σχολείου στο κολυμβητήριο Σερρών.
 
 

 

Ενημερωτικές συναντήσεις Εκπαιδευτικών Φ.Α. Α/θμιας Εκπ/σης:
 
"Προγραμματισμός διδακτικού έργου Φ.Α. στα δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. και κανονικό πρόγραμμα - Σχεδιασμός και οργάνωση του μαθήματος Φ.Α. - Αξιολόγηση μαθητών"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών
 

 

Ενημερωτικές συναντήσεις Εκπαιδευτικών Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης:
 
"Αλλαγές ωρολογίων προγραμμάτων και προγραμματισμός διδακτικού έργου Φ.Α. - Σχεδιασμός και οργάνωση του μαθήματος Φ.Α. - Αξιολόγηση μαθητών"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών
 

 

Διεξαγωγή ημερίδας
 
Παρουσίασης προγραμμάτων και καινοτόμων πρακτικών εκπαιδευτικών Φ.Α. κατά το σχολικό έτος 2012-13
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα:
 
"Αξιοποίηση θεματικών ενοτήτων και επίλυση προβλημάτων εφαρμογής του προγράμματος σπουδών Φυσικής Αγωγής στα δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π."
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Δημοτικών Σχολείων Ροδολίβους και Μαυροθάλασσας
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Δημοτικών Σχολείων 2ου, 3ου, 13ου, 17ου, 20ου Σερρών, 2ου Σιδηροκάστρου και Σκουτάρεως
 
Εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων 1ου, 2ου, 4ου, 6ου Κιλκί και 1ου Πολυκάστρου
 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα:
 
"Για ένα καλύτερο μάθημα Φυσικής Αγωγής"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα:
 
"Διδασκαλία των Πρώτων Βοηθειών στο σχολείο"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. και άλλων ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα:
 
"Προσαρμογές της διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα:
 
"Διδασκαλία των Πρώτων Βοηθειών στο σχολείο"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα:
 
"Γνωριμία και διδασκαλία της Αντιπτέρισης και Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο σχολείο"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς
 

 

Ενημερωτικές συναντήσεις Εκπαιδευτικών Φ.Α. για:
 
"Θέματα που άπτονται της Φυσικής Αγωγής  -  Τον ετήσιο προγραμματισμό του διδακτικού έργου  -  Το σχεδιασμό και την οργάνωση ημερήσιου μαθήματος  -  Την αξιολόγηση των μαθητών"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α.  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών
 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα:
 
"Ρυθμός - κίνηση - χορός: από τη μουσικοκινητική αγωγή στον παραδοσιακό χορό"
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς
 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα:

"Τα Projects στην Εκπαίδευση και τη Φυσική Αγωγή"

(Λύκειο και Υποχρεωτική Εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλων ειδικοτήτων Ν. Σερρών
 
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλων ειδικοτήτων Ν. Κιλκίς
 
 
  
 
Διεξαγωγή ημερίδας:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σέρρες, Ξενοδοχείο Ελπίδα Resort

11 Νοεμβρίου 2011, 9.00 - 18.15

Οργάνωση Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Σερρών

και Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής

 

 
 
Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα:
"Η διδασκαλία και χρήση της γυμναστικής στη σχολική Φυσική Αγωγή"
Εκπαιδευτικοί Φ.Α.  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α.   Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς
 
 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικής συνάντησης & σύσκεψης με θέμα:
"Το πρόγραμμα σπουδών και η διδασκαλία των νέων αντικειμένων Φυσικής Αγωγής στα σχολεία που λειτουργούν με Ε.Α.Ε.Π. - Αποτίμηση 1ου τριμήνου εφαρμογής"
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς
 
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών