Γενικα για την αξιολογηση των μαθητων στη Φυσικη Αγωγη PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
 
    Η αξιολόγηση του μαθητή είναι βασικό μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας. Λειτουργεί περισσότερο σαν ανατροφοδότηση της μαθησιακής πορείας του μαθητή και λιγότερο σαν μέσο ελέγχου επίτευξης στόχων ή σύγκρισής του με τους υπόλοιπους μαθητές. Η αξιολόγηση του μαθητή είναι ευρύτερη διαδικασία από τη βαθμολόγηση. Περιλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Η βαθμολογία του μαθητή είναι η ποσοτική απεικόνιση της αξιολόγησης βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στο μάθημα.
    Η αξιολόγηση του μαθητή στη Φυσική Αγωγή βασίζεται στην εκτίμηση:  
  • της ανάπτυξης βασικών κινητικών και αθλητικών δεξιοτήτων, καθώς και σχετικών γνώσεων, όπως προκύπτουν από τους μαθησιακούς στόχους, και ειδικότερα της επίδοσης και προόδου στις κινητικές και αθλητικές δεξιότητες,  τις φυσικές ικανότητες και γνώσεις που διδάσκονται στο μάθημα
  • της ανάπτυξης συναισθηματικών, ηθικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και της γενικότερης συμμετοχής και συμπεριφοράς στο μάθημα
  • της διαμόρφωσης θετικών στάσεων και συμπεριφορών για τη φυσική άσκηση και τον αθλητισμό
Συνεκτιμούνται:
  -   οι ατομικές ιδιαιτερότητες (κινητικά προβλήματα, παχυσαρκία, μαθησιακές δυσκολίες)
  -   οι υλικοτεχνικές υποδομές
  -   το κοινονικοοικονομικό περιβάλλον
  -   το αρχικό επίπεδο κινητικών και φυσικών ικανοτήτων του μαθητή
 
    Η αξιολογική διαδικασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και να συνοδεύεται από σαφή και ξεκάθαρη αιτιολόγηση.
 
          Περιγραφική αξιολόγηση
 
    Είναι βασική και ουσιαστική μορφή αξιολόγησης. Περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της μαθησιακής πορείας και γενικότερης παρουσίας του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Στο ελληνικό σχολείο παρέχεται μόνο προφορικά στο γονέα και στο μαθητή όταν ζητηθεί. Είναι καθιερωμένη στην Α΄ και Β΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, ενώ στις άλλες τάξεις (της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης) συνοδεύει τη βαθμολογία. 
 
    Στην περιγραφική αξιολόγηση ακολουθείται η παρακάτω πορεία:
  1. Περιγράφονται τα θετικά χαρακτηριστικά του μαθητή, όπως έχουν αποτυπωθεί από  συστηματική παρατήρηση του διδάσκοντα ή τη διεξαγωγή τεστ ή κριτηρίων ελέγχου.
  2. Επισημαίνονται ενδεχόμενες ελλείψεις του μαθητή που χρήζουν βελτίωσης, προσοχής ή ιδιαίτερης μεταχείρισης.
  3. Δίνονται οδηγίες για τη γενικότερη βελτίωση του μαθητή στη Φυσική Αγωγή και την ειδική διαχείριση και αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων ή ιδιαιτεροτήτων.
    Με αυτή τη σειρά πρέπει να γίνεται και η ενημέρωση του γονέα ή να αιτιολογείται η βαθμολογία του μαθητή από τον εκπαιδευτικό.  
  
          Βαθμολογία μαθητή
  
    Η βαθμολογία του μαθητή υπαγορεύεται  από τη νομοθεσία του εκπαιδευτικού μας συστήματος και βασίζεται στα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η βαθμολογία του μαθητή στη Φυσική Αγωγή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και υποχρέωση του εκπαιδευτικού Φ.Α. Προσαρμόζεται όμως απόλυτα στις οδηγίες του Α.Π.Σ. και τις οδηγίες των εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας. Η εφαρμογή των οδηγιών ελέγχεται από το σχολικό σύμβουλο Φ.Α.
    Η ποσοτική αξιολόγηση των κριτηρίων ψυχοκινητικού τομέα στη Φυσική Αγωγή δημιουργεί συχνά παιδαγωγικό προβληματισμό και αντιπαραθέσεις. Η αξιολόγηση με βάση την επίδοση των μαθητών/-τριών αποθαρρύνει πολλούς μαθητές/-τριες, οι οποίοι αδυνατούν λόγω σωματικών προσόντων να έχουν καλές επιδόσεις. Οι εν λόγω μαθητές/-τριες θα βιώσουν ενδεχομένως την απόρριψη. Η αξιολόγηση με βάση την πρόοδο των μαθητών/-τριών αδικεί τους μαθητές/-τριες με καλές επιδόσεις, οι οποίοι λόγω του αναπτυξιακού τους επιπέδου και των βιολογικών προσαρμογών υπερέχουν, αλλά δεν μπορούν να επιδείξουν ιδιαίτερα μεγάλη πρόοδο. Οι εν λόγω μαθητές/-τριες θα βιώσουν προφανώς την αναξιοκρατία. Συνεπώς, ένα δίκαιο μέτρο είναι:
η βαθμολόγηση να γίνεται εναλλακτικά (με την επίδοση ή την πρόοδο) ανάλογα με το συμφέρον του μαθητή.