Μπορούμε στο σχολείο-καμία μερίδα φαγητού χαμένη: πως μπορούμε να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων

https://www.facebook.com/Boroume/videos/468160098637510

Κλιματική αλλαγή-δάσος: οφέλη, προστασία, δασικές πυρκαγιές-Δημιουργία παρουσίασης με υλικό διαδικτύου για επεξεργασία στην τάξη

κλιματική αλλαγή: δάσος-οφέλη, προστασία, δασικές πυρκαγιές

Κλιματική αλλαγή και τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση-Δημιουργία παρουσίασης με υλικό διαδικτύου για επεξεργασία στην τάξη

Κλιματική αλλαγή και τα είδη που απειλούνται

Κλιματική αλλαγή-πλαστικό-συνέπειες από τη χρήση του: Δημιουργία παρουσίασης με υλικό διαδικτύου για επεξεργασία στην τάξη

Κλιματική αλλαγή-πλαστικό-συνέπειες απο τή χρήση του

Κλιματική αλλαγή: αιτίες και συνέπειες, τι είναι οι ρύποι-δημιουργία παρουσίασης με υλικό διαδικτύου για επεξεργασία στην τάξη

Κλιματική αλλαγή: αιτίες και συνέπειες, τι είναι οι ρύποι

Το ποδήλατο στην τέχνη-Δημιουργία παρουσίασης με υλικό διαδικτύου για επεξεργασία στην τάξη

Το ποδήλατο στην τέχνη-Δημιουργία παρουσίασης για επεξεργασία στην τάξη

Το ποδήλατο-γνωρίζω το ποδήλατο και τα οφέλη της χρήσης του: Δημιουργία παρουσίασης με υλικό διαδικτύου για επεξεργασία στην τάξη

Γνωρίζω το ποδήλατο και τα οφέλη απο τη χρήση του-Δημιουργία παρουσίασης με υλικό διαδικτύου

Μειώνοντας τα Σκουπίδια της Θάλασσας: Ο Οδηγός του MARLISCO με Ιδέες και Προτάσεις για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών

Μειώνοντας τα σκουπίδια της θάλασσας