Μύθοι για τους σεισμούς

Ο φυλακισμένος γίγαντας:

Το ψάρι, η πέτρα και η αγελάδα:

Οι χελώνες που σηκώνουν τη γη:

Ο γενναίος Κασίμα και το γατόψαρο: