Άνοιξη-Ταξίδι τέχνης στους πίνακες του Μονέ

Ένα διαπολιτισμικό αφιέρωμα στην άνοιξη