Η Μαλάκ και η βάρκα-ένα animation της Unicef για τα 8 εκατομμύρια παιδιά που έχει διώξει ο πόλεμος

Unicef cartoons for child΄s rights-βίντεο της Unicef για τα δικαιώματα των παιδιών

35 βιντεάκια για τα δικαιώματα των παιδιών απο τη Unicef.

Το πένθος και τα στάδιά του-κέντρο αποκατάστασης παιδιού και ενήλικα