Ανακύκλωση: Δημιουργία παρουσίασης με υλικό διαδικτύου για επεξεργασία στην τάξη

Ανακύκλωση: Δημιουργία παρουσίασης για επεξεργασία στην τάξη

Μείωση Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση-Βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής-20 βίντεο