Μια παρουσίαση των σημαντικότερων ελληνικών εθίμων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

https://sway.office.com/FRTU1fasEVQbwKmD?ref=Link

Τα έθιμα των Χριστουγέννων