Ηλεκτρισμός και εξοικονόμηση ενέργειας-δημιουργία παρουσίασης με υλικό διαδικτύου για επεξεργασία στην τάξη

Ηλεκτρισμός και εξοικονόμηση ενέργειας-παρουσίαση