Λειτουργία σχολικών μονάδων-υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος

ΕΞΕ - 1420 - 2022 - Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

 

ΦΕΚ 7_22_ΤΡΟΠ ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αισθητική αναβάθμιση της αίθουσάς τους από τους μαθητές: φτιάχνουμε τον χιονάνθρωπο της τάξης μας στο μάθημα των Αγγλικών

Φτιάχνουμε τον χιονάνθρωπο της τάξης μας…

Συμμετοχή μαθητών στην οργάνωση της σχολικής ζωής: τα Χριστούγεννα στο σχολείο μας…

Συμμετοχή μαθητών στην οργάνωση της σχολικής ζωής: Τα Χριστούγεννα στο σχολείο μας