Η ιστορία του Παντελή (Πολυτεχνείο)-η ιστορία του Πολυτεχνείου μέσα απο τους πίνακες του Γαΐτη ο τους πίνακες του Γαίτη