Στο δάσος-παραμύθι (Πολυτεχνείο-Δημοκρατία)

Book titled 'ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 'Read this book made on StoryJumper

Ο μέρμηγκας: εκμάθηση τραγουδιού με εικόνες για παιδιά προσχολικής ηλικίας-Προσεγγίζοντας την έννοια της Δημοκρατίας.

Ο δρόμος: Εκμάθηση τραγουδιού με εικόνες για παιδιά προσχολικής ηλικίας-Προσεγγίζοντας την έννοια της Δημοκρατίας

Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο-Εκμάθηση τραγουδιού με εικόνες για παιδιά προσχολικής ηλικίας-Προσεγγίζοντας την έννοια της Δημοκρατίας