Διαδικτυακή Επιμορφωτική συνάντηση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διαθεματικού Διαπεριφερειακού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» θα υλοποιηθεί, την Τρίτη 24 Μάϊου 2022 (19.00-20.30), διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Πρεσβευτές και Γονείς / Κηδεμόνες των σχολικών μονάδων του Δικτύου.

Το πρόγραμμα της επιμορφωτικής συνάντησης  έχει ως εξής:

  • Δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και διαδικτυακών εφαρμογών (Εισηγήτρια: MSc, Μαρία – Αλεξάνδρα Κουμανάκου, (ΣΕΕ ΠΕ91, 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας)
  • Δημιουργική και ασφαλής χρήση του Διαδικτύου (Εισηγητής: Δρ. Πάρης Παπαδόπουλος,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70,  2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας)
  • Η πολιτική της Κυβερνοασφάλειας στον τομέα της εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα (Εισηγητής: Γιώργος  Παπαπροδρόμου ( Υποστρ. Ε.Α, Πτυχιούχος Νομικής, Δικαστικός Γραφολόγος, Πρώην Δ/ντης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)

Για την είσοδό σας στη συνάντηση ο σύνδεσμος είναι:

https://minedu-primary.webex.com/meet/aparaske

 

Εγγραφές σχολικού έτους 2022-23

Εγγραφές σχολικού έτους 2022-23

Χάρτες Νηπιαγωγείων Χαϊδαρίου από Google

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2022-23, θα πραγματοποιηθούν από 1-20 Μαρτίου 2022 τις ώρες από

11πμ έως  12πμ

Δικαίωμα εγγραφής, έχουν όσα παιδιά είναι γεννημένα το 2018 (προνήπια).

Οι εγγραφές πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΄΄Πρώτη Εγγραφή΄΄ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Πριν κάνετε την εγγραφή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210-5320244 για να σας ενημερώσουμε εάν η διεύθυνση  κατοικίας σας βρίσκεται μέσα στα όρια του 5ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου.

Αφού κάνετε την αίτηση στην ψηφιακή πύλη, θα προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στο νηπιαγωγείο:

  1. Εάν έχετε παιδί/παιδιά που φοιτούν στο 5ο Δημοτικό σχολείο Χαϊδαρίου, θα χρειαστεί να προσκομίσετε Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας.
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον γιατρό που παρακολουθεί το παιδί.
  3. Βιβλιάριο εμβολίων, του μαθητή/τριας.
  4. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεσης εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (7:45-8:30 π.μ.):

-στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή των παιδιών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΄΄Πρώτη Εγγραφή΄΄, οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο από το Υπουργείο Παιδείας καθώς και το ΑΔΥΜ  που απαιτείται να προσκομίσετε στο νηπιαγωγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα βρείτε στην ιστοσελίδα: users.sch.gr/eargyroudi/wordpress/

Τηλ.επικοινωνίας σχολείου: 210-5320244    e-mail σχολείου: mail@5nip-chaid.att.sch.gr

Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών, αναζητείται από το νηπιαγωγείο μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool.

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες χωρίς προϋποθέσεις αρκεί να συμπληρωθεί το απαιτούμενο πεδίο

στην αίτηση/δήλωση  εγγραφής του παιδιού από τον γονέα/κηδεμόνα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (7:45-8:30 π.μ.):

-στο τμήμα πρόωρης υποδοχής, δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο τμήμα.

-ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

-εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών η φοίτηση του παιδιού στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας τηρείται καθ΄όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων.

 

Η Προϊσταμένη

Λειτουργία σχολικών μονάδων-υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος

ΕΞΕ - 1420 - 2022 - Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

 

ΦΕΚ 7_22_ΤΡΟΠ ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο: 5ος Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη χώρα μας.

ΕΞΕ - 165586 - 2021 - Έγκριση του 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» για το σχολικό έτος 2021-22

 

Έγγραφο Προκήρυξη_Brav

Διαδικτυακή Επιμορφωτική Εκδήλωση: Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στο Σύγχρονο Ελληνικό Σχολείο

PDE Attikis ΑΦΙΣΑ

 

«Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο» ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ_signed

Ενημέρωση γονέων: Τα οφέλη της Επιστήμης και η Τεχνολογία mRNA-βίντεο

Σύνδεσμος προς το βίντεο

2021_12_01 _ΕΞΕ_ 155786_Έγκριση_Εκπαιδ_Υλικού_Τα_Οφέλη_της_Επιστ_και_η _Τεχν_mRNA

 

Βράβευση του σχολείου μας από το Ελληνικό Αειφόρο Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Την Παρασκευή 19-11-2021, πραγματοποιήθηκε βράβευση των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού μέχρι και τη σχολική χρονιά 2020-21.

Με μεγάλη μας χαρά παρευρεθήκαμε στη διαδικτυακή συνάντηση,  κατά τη διάρκεια της οποίας απονεμήθηκε στο σχολείο μας η σημαία του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου για τις δράσεις που υλοποιούνται σε αυτό.

Διαβάστε περισσότερα “Βράβευση του σχολείου μας από το Ελληνικό Αειφόρο Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.”

Σύνδεσμοι με υλικό και προτάσεις διαδικτυακών μαθημάτων για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

Σύνδεσμοι με πληροφορίες που αφορούν σε ασφαλή χρήση του διαδικτύου:

e-books για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

https://saferinternet.gr/index.php

https://www.cyberkid.gov.gr/

http://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=23&Itemid=126

https://isecurenet.sch.gr/portal/