Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες-από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες

Η Μαλάκ και η βάρκα-ένα animation της Unicef για τα 8 εκατομμύρια παιδιά που έχει διώξει ο πόλεμος