Η ιστορία του Παντελή – Η ιστορία του Πολυτεχνείου μέσα από τους πίνακες του Γαΐτη ο τους πίνακες του Γαίτη

book-gaitis

 

Παιχνίδι: Learningapps-βάζω στη σειρά τους πίνακες του Γαίτη και αναδιηγούμαι την ιστορία του Πολυτεχνείου (πηγή: Παιχνιδοκαμώματα στου νηπιαγωγείου τα δρώμενα)

https://learningapps.org/watch?v=puen47hkc20