Η τεχνική της μικρής χελώνας

Τεχνικές διαχείρισης θυμού. Η τεχνική της μικρής χελώνας.

 

Ο πράσινος δράκος και το μαγικό κουτί