Ηλεκτρονικά εργαλεία για την καλλιέργεια της Κριτικής και Δημιουργικής σκέψης

Μεταγνωστικές Δεξιότητες

1.Σύνθεση

2.Δημιουργία Συνδέσεων με προγενέστερη γνώση

3.Διατύπωση Υποθέσεων

4.Οπτικοποίηση

5.Διατύπωση ερωτήσεων

6.Κριτική / Αξιολόγηση

7.Σύνοψη

Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση

3ο Γυμνάσιο Μεγάρων: «Νέες τεχνολογίες και δημιουργικότητα στο σχολικό περιβάλλον» .

Σεμιναρίο με θέμα: «Νέες τεχνολογίες και δημιουργικότητα στο σχολικό περιβάλλον» που πραγματοποιήθηκε στις 26/02/2018 στο 3ο Γυμνάσιο Μεγάρων.

Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση

 

Συνοπτική παρουσίαση του έργου στο 1ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας

  • Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής με κωδικό αριθμός 2017-1-EL01-KA101-035761 και τίτλο «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου», στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής στις 05/10/2017.

ΕRASMUS 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ