ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Florence Seminar presentation

Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+: «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου» οι Εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και του 3ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων συμμετείχαν σε επιμόρφωση, που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία από 07/05/2018 έως 11/5/2018. Προσέγγισαν θεματικές σχετικές με τις αιτίες της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της σχολικής απάθειας και τις συνέπειές της, της σημασίας της συνεργασίας σχολείου-μαθητή/τριας-οικογένειας και του σχολικού περιβάλλοντος που προάγει την αυτοεκτίμηση για όλους/ες. Μελέτησαν τρόπους καλλιέργειας υψηλών μαθησιακών κινήτρων, επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης και συνοχής της ομάδας, δημιουργικής και δυναμικής μάθησης – καλλιέργειας «σκέψης έξω από το κουτί» – της ενίσχυσης ακαδημαϊκών κινήτρων, της αυτοπεποίθησης και των στόχων. Διαπραγματεύτηκαν ζητήματα συμβουλευτικής, σχολικών δικτύων ασφάλειας- τρόπων δημιουργίας θετικού σχολικού περιβάλλοντος. Αντίστοιχα μελέτησαν συγκεκριμένες περιπτώσεις και υιοθέτησαν τον καταιγισμό ιδεών για την αντιμετώπισή τους. Αποτελέσματα της επιμόρφωσης είναι η ευεξία, η καλλιέργεια ενθουσιασμού για το σχολείο, η προσέγγιση αποτελεσματικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων για τη βελτίωση των σχολικών σχέσεων, με τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις συναδέλφους, τις οικογένειες. Τέλος σημαντική είναι η καταγραφή των κινήτρων μάθησης, της πρόληψη της «εξάντλησης» του εκπαιδευτικού (teacher burn-out)και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας

Πολωνία

Εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, του 1ου Γυμνασίου Ζεφυρίου και του 3ου Γυμνασίου Μεγάρων πραγματοποίησαν παρακολούθηση εργασίας στο σχολείο Ζespol  Szkol Nr 1 w Rzeszowie της πόλης Ζέσουφ της Πολωνίας από τις 16/4 έως τις 19/4/2018. Αυτή η παρακολούθηση εργασίας κρίνεται χρήσιμη και απόλυτα επιτυχής. Επιτεύχθηκε η ουσιαστική συνεργασία σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών κυρίως σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού,  συμβουλευτικής και πολιτισμού. Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής παρακολούθησαν μαθήματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πολωνικό σχολείο και συζήτησαν για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής με τον Υπεύθυνο Παιδείας της Περιφέρειας Ζέσουφ. Η φιλοξενία των Πολωνών κρίνεται άριστη.

 

polonia

Ηλεκτρονικά εργαλεία για την καλλιέργεια της Κριτικής και Δημιουργικής σκέψης

Μεταγνωστικές Δεξιότητες

1.Σύνθεση

2.Δημιουργία Συνδέσεων με προγενέστερη γνώση

3.Διατύπωση Υποθέσεων

4.Οπτικοποίηση

5.Διατύπωση ερωτήσεων

6.Κριτική / Αξιολόγηση

7.Σύνοψη

Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση