από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα             Επικοινωνία

Προτάσεις για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Προτείνουν οι Μαθηματικοί:

 

Προτάσεις και Μαθησιακά αντικείμενα

 

Ιούνιος 2010

     
Αχιλλέας Αθανασιάδης   Συναρτήσεις: μία πρόταση από τον Αχιλλέα Αθανασιάδη για τη διδασκαλία σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, της έννοιας της συνάρτησης, του πεδίου ορισμού, της γραφικής παράστασης, και της μονοτονίας συνάρτησης. Η περιγραφή της πρότασης σε ένα φάκελο zip φιλοξενείται στο blog του Γιάννη Κολόμβα.  
Σπύρος Αλαμπορινός   Τετράπλευρα - Είδη και ιδιότητες: μία πρόταση από το Σπύρο Αλαμπορινό για τη διδασκαλία σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου των τετραπλεύρων και των ιδιοτήτων τους, σε ένα πλήρες περιβάλλον εργασίας στην ιστοσελίδα του Σπύρου Αλαμπορινού.  
Δούκας Βερβερίδης   Τριγωνομετρικός κύκλος: μία πρόταση από το Δούκα Βερβερίδη για τη διδασκαλία σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, του τριγωνομετρικού κύκλου και των εννοιών του ημιτόνου - συνημίτονου. Η περιγραφή της πρότασης, τα φύλλα εργασίας και τα αρχεία geogebra φιλοξενούνται στο blog της Καίτης Ιωάννου  
Αντώνης Γράμπας   Όταν ο Ayrton Senna συνάντησε στους ουρανούς, τους Fermat, Rolle και Lagrange: μία πρόταση από τον Αντώνη Γράμπα για τη διδασκαλία της γεωμετρικής ερμηνείας του θεωρήματος Μέσης τιμής Διαφορικού Λογισμού, της γεωμετρικής ερμηνείας του θεωρήματος Rolle και του θεωρήματος Fermat, σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου με τη χρήση του λογισμικού Geogebra. Αρχεία: 1) Αφόρμηση (Απόσπασμα ταινίας The death of Ayrton Senna, μέγεθος 237 Mb, διάρκεια 23.30) 2) Περιγραφή, 3) Παρουσίαση1 ή Παρουσίαση2 (ανοίγει με Windows Internet Explorer) 4) Αρχεία  Geogebra sxedio0, sxedio1, sxedio2, sxedio3, sxedio4, sxedio5, sxedio6. Η παρουσίαση και τα αρχεία Geogebra σε ένα φάκελο zip για την περίπτωση που κάποιος σύνδεσμος δεν λειτουργεί.  
Νίκος Δουγαλής   Χρήση των Τ.Π.Ε. στην Α΄ Γυμνασίου: μία περιγραφή, από το Νίκο Δουγαλή, του τρόπου με τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι Ν.Τ. στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και μία πρόταση για τη διδασκαλία των τετραπλεύρων στο blog του Νίκου Δουγαλή.  
Κική Ζιούρα   Γνωρίζοντας τα τρίγωνα: μία πρόταση από την Κική Ζιούρα για τη διδασκαλία σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου των στοιχείων ενός τριγώνου, την ομαδοποίηση των τριγώνων, του αθροίσματος των γωνιών, των βασικών ιδιοτήτων του ισοσκελούς και του ισοπλεύρου τριγώνου, σε ένα περιβάλλον εργασίας  στην ιστοσελίδα της Κικής Ζιούρα.  
Καίτη Ιωάννου   Το παραλληλόγραμμο, ο ρόμβος και οι ιδιότητές τους: μία πρόταση από την Καίτη Ιωάννου για τη διδασκαλία σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, του παραλληλογράμμου, του ρόμβου και των ιδιοτήτων τους. Η περιγραφή, τα φύλλα εργασίας και τα αρχεία geogebra σε ένα φάκελο zip στο blog της Καίτης Ιωάννου.  
Γιάννης Κολόμβας   Η έλλειψη και οι βασικές της ιδιότητες: μία πρόταση από το Γιάννη Κολόμβα γαι την διδασκαλία σε μαθητές της θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου, της έλλειψης και των βασικών ιδιοτήτων της. Η περιγραφή της πρότασης και τα φύλλα εργασίας στο blog  του Γιάννη Κολόμβα.  
Βαγγελιώ Μαγαλιού   Η κληρονομιά του Μακάριου: μία διαδικτυακή - διαδραστική εφαρμογή από τη δασκάλα Βαγγελιώ Μαγαλιού για τη διδασκαλία σε μαθητές της Στ΄ Δημοτικού ή της Β΄ Γυμνασίου των εμβαδών του ορθογωνίου, του παραλληλογράμμου και του τριγώνου.  
Χρυσούλα Μούμουγλου   Ιδιότητες παραλληλογράμμων: μία πρόταση από τη Χρυσούλα Μούμουγλου για τη διδασκαλία σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου του παραλληλογράμμου, του ορθογωνίου, του ρόμβου, του τετραγώνου και των ιδιοτήτων τους με τη χρήση του λογισμικού Geogebra. Η περιγραφή και τα αρχεία geobeba, στην ιστοσελίδα της Χρυσούλας Μούμουγλου.  
Σοφία Μωυσιάδου   Ισοσκελές - ισόπλευρο τρίγωνο και άθροισμα γωνιών τριγώνου: μία πρόταση από τη Σοφία Μωυσιάδου για τη διδασκαλία σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου των ιδιοτήτων του ισοσκελούς και του ισοπλεύρου τριγώνου καθώς και του αθροίσματος των γωνιών τριγώνου στο blog της Σοφίας Μωυσιάδου.  
Λεμονιά Μπούτσκου   Μελέτη των παραλληλογράμμων και των τραπεζίων: μία πρόταση από την Λεμονιά Μπούτσκου για την αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδασκαλία σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου των τετραπλεύρων και των ιδιοτήτων τους. Η περιγραφή της πρότασης στο blog  της Λεμονιάς Μπούτσκου.  
Χρήστος Παντσίδης   Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος: μία πρόταση από το Χρήστο Παντσίδη για να κατανοήσουν οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου την έννοια της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος και την βασική ιδιότητα των σημείων της, με τη χρήση του λογισμικού Geogebra. Αναλυτική περιγραφή της πρότασης και τα έγγραφα που θα κατασκευάσουν οι μαθητές στο blog του Χρήστου Παντσίδη  
Απόστολος Πετρίδης   Πυθαγόρειο θεώρημα και αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος: μία πρόταση από τον Απόστολο Πετρίδη για τη διδασκαλία του Πυθαγορείου θεωρήματος και του αντίστροφου του Πυθαγορείου θεωρήματος σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, σε ένα πλήρες περιβάλλον εργασίας για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό, στην ιστοσελίδα του Απόστολου Πετρίδη.  
Παντελής Πετρίδης   Κανονικά Πολύγωνα: μία πρόταση από τον Παντελή Πετρίδη για τη διδασκαλία των κανονικών πολυγώνων σε μαθητές της Β΄ Λυκείου και ένα πλήρες περιβάλλον εργασίας για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό, στην ιστοσελίδα του Παντελή Πετρίδη. Στις πληροφορίες όλα τα αρχεία κειμένου, ιστοσελίδων και Geogebra που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του περιβάλλοντος.   
Ανέστης Τσομίδης   Η εκκεντρότητα στην έλλειψη και την υπερβολή: μία πρόταση από τον Ανέστη Τσομίδη για τη διδασκαλία της έννοιας της εκκεντρότητας στην έλλειψη και την υπερβολή, σε μαθητές θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου, με τη χρήση του λογισμικού Geogebra. Η περιγραφή και τα αρχεία Geogebra σε ένα φάκελο zip στην ιστοσελίδα του Ανέστη Τσομίδη  
Σοφία Χαρπαντίδου   Γραφική επίλυση γραμμικού συστήματος 2x2: μία πρόταση από τη Σοφία Χαρπαντίδου για τη γραφική επίλυση και διερεύνηση γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο άγνωστους, έχει εφαρμοστεί στη διδασκαλία μαθητών της Α΄ Λυκείου. Η περιγραφή και τα αρχεία geogebra στο blog της Σοφίας Χαρπαντίδου.  

Οκτώβριος 2008

     
Μαρίνα Πάλλα   Πλακόστρωση: μια πρόταση από τη Μαρίνα Πάλλα (Επικοινωνία) για τη διερεύνηση βασικών ιδιοτήτων των κανονικών πολυγώνων από μαθητές της Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση εργαλείων συμβολικής έκφρασης και δυναμικού χειρισμού γεωμετρικών αντικειμένων. Αρχεία: 1) Περιγραφή PowerPoint 2) Αρχείο Χελωνόκοσμος - Αβάκιο  
Στέφανος Συμεωνίδης   Δύναμη σημείου ως προς κύκλο: μια πρόταση από το Στέφανο Συμεωνίδη για τη διδασκαλία σε μαθητές της Β΄Λυκείου της δύναμης σημείου ως προς κύκλο με λογισμικό δυναμικής Γεωμετρίας. Αρχεία: 1) Περιγραφή 2) Αρχείο Geogebra  
Αντώνης Χατζηπαράσχης   Πυθαγόρειο θεώρημα: μια πρόταση από τον Αντώνη Χατζηπαράσχη για τη διδασκαλία του Πυθαγορείου θεωρήματος. Προτείνεται να διδαχθεί στους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Αρχεία: 1) Περιγραφή 2) Αρχείο1 Geogebra 3) Αρχείο2 Geogebra 4) Αρχείο3 Geogebra 5) Αρχείο4 Geogebra  

Ιούνιος 2008

     
Τάσος Ευαγγελόπουλος   Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο - Πυθαγόρειο θεώρημα: μια πρόταση από τον Τάσο Ευαγγελόπουλο για να διδαχθούν οι μετρικές σχέσεις σε ορθογώνιο τρίγωνο, το Πυθαγόρειο θεώρημα, το γενικευμένο Πυθαγόρειο θεώρημα, ο νόμος συνημιτόνων στους μαθητές της Β΄ Λυκείου. Αρχεία:  1) Περιγραφή - Φύλλο εργασίας  2) Φύλλο εργασίας (αρχείο Sketchpad 4.07)  
’ννα Θωμοπούλου   Η εφαπτομένη οξείας γωνίας: μια πρόταση από την ’ννα Θωμοπούλου για τη διδασκαλία της εφαπτομένης οξείας γωνίας, στους μαθητές της γ΄ Γυμνασίου. Αρχεία: 1) Φύλλο εργασίας (αρχείο Sketchpad εκδ. 4.07)  
Αριστέα Κοκκίνου   Η γραφική παράσταση της παραβολής: μια πρόταση από την Αριστέα Κοκκίνου για την διδασκαλία της γραφικής παράστασης της παραβολής στους μαθητές της γ΄ Γυμνασίου. Αρχεία: 1) Περιγραφή,  2) Παραβολή (αρχείο Sketchpad εκδ. 4.07)  
Γιώργος Κούτλας   Ο λόγος των εμβαδών όμοιων τριγώνων - όμοιων πολυγώνων: μια πρόταση από τον Γιώργο Κούτλα για το λόγο των εμβαδών όμοιων τριγώνων και όμοιων πολυγώνων. Προτείνεται να διδαχθεί στους μαθητές της Β' Λυκείου. Αρχεία: 1) Παρουσίαση,  2) Περιγραφή,  3) Φύλλα εργασίας,  4) Όμοια σχήματα (αρχείο Sketchpad εκδ. 4.07)  
Κατερίνα Κουτσογιάννη   Σχεδιάστε τη φανέλα για την ομάδα μπάσκετ του σχολείου: μια πρόταση από την Κατερίνα Κουτσογιάννη για τη διδασκαλία των βασικών γεωμετρικών σχημάτων και των ιδιοτήτων τους. Προτείνεται να διδαχθεί στην α' τάξη του Γυμνασίου. Αρχεία: 1) Περιγραφή  
Νίκος Λαμπριανίδης   Το θεώρημα του Θαλή: μια πρόταση από το Νίκο Λαμπριανίδη για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Θαλή στους μαθητές της γ΄ Γυμνασίου. Αρχεία: 1) Περιγραφή,  2) Φύλλο εργασίας - ασκήσεις (αρχείο Sketchpad 4.07)  
Γιώργος Λαμπρόπουλος   Βοηθήστε τον ξυλουργό να στηρίξει το στύλο: μια πρόταση από τον Γιώργο Λαμπρόπουλο για την εύρεση των κύριων στοιχείων του ορθογωνίου τριγώνου, όταν είναι γνωστές δυο πλευρές του ή μια πλευρά του και μια οξεία γωνία. Απευθύνεται στους μαθητές της β΄ Γυμνασίου. Αρχεία: 1) Περιγραφή,  2) Φύλλο εργασίας,  3) Δοκάρι (αρχείο Geogebra 3.0.0.9),  4) Τριγωνομετρία (αρχείο Geogebra 3.0.0.9)  
Βασίλης Μουσκεφτάρας   Οι διχοτόμοι των γωνιών τριγώνου: μια πρόταση από το Βασίλη Μουσκεφτάρα για τη διδασκαλία των ιδιοτήτων των διχοτόμων γωνιών τριγώνου, τον εγγεγραμμένο κύκλο, το χωρισμό ευθυγράμμου τμήματος εσωτερικά και εξωτερικά στον ίδιο λόγο, τα συζυγή αρμονικά  σημεία, το λόγο ευθυγράμμων τμημάτων και το λόγο εμβαδών τριγώνων. Απευθύνεται στους μαθητές του Λυκείου. Αρχεία: 1) Περιγραφή,  2) Φύλλα εργασίας,  3) Φύλλο εργασίας (αρχείο Sketchpad 4.07)  
Γιώργος Πιπινάς   Ιδιότητες ορθογωνίου τριγώνου: Μια πρόταση από το Γιώργο Πιπινά για τη διδασκαλία των βασικών ιδιοτήτων του ορθογωνίου τριγώνου και των μαθηματικών εννοιών που σχετίζονται με αυτές. Προτείνεται να διδαχθεί στους μαθητές της Α΄Λυκείου. Αρχεία: 1) Περιγραφή, 2) Φύλλα εργασίας, 3) Αρχείο Sketchpad 4.07  
Κώστας Φούντας   Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων: μια πρόταση από τον Κώστα Φούντα για τη διδασκαλία  του λόγου των εμβαδών όμοιων τριγώνων και όμοιων ορθογωνίων τριγώνων. Προτείνεται να διδαχθεί στους μαθητές της γ' Γυμνασίου. Αρχεία: 1)  Όμοια τρίγωνα (αρχείο Sketchpad 4.07)  2) Όμοια ορθογώνια τρίγωνα (αρχείο Sketchpad 4.07)  

Φεβρουάριος 2008

     

 

Κύπρος Κυπρίδημος

  Το πρόσημο του τριωνύμου: μια πρόταση από τον Κυπριανό Κυπρίδημο για τη διδασκαλία του πρόσημου των τιμών του τριωνύμου. Απευθύνεται στους μαθητές της Α΄Λυκείου.  Αρχεία:  1) Περιγραφή - Φύλλα εργασίας  2) Αρχείο geogebra  3) Αρχείο Excel

Η συνάρτηση f(x)=αημ(βx+γ): μια πρόταση από τον Κυπριανό Κυπρίδημο και το Γιώργο Μαντζώλα για τη διδασκαλία της συνάρτησης f(x)=αημ(βx+γ). Απευθύνεται στους μαθητές της Β΄Λυκείου.  Αρχεία:  1) Περιγραφή  2) Φύλλο εργασίας1  3) Φύλλο εργασίας2  3) Αρχείο geogebra1  4) Αρχείο geogebra2  5) Αρχείο Sketchpad 4.07  6) Αρχείο Excel

 
Γιώργος Μαντζώλας   Οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου: μια δραστηριότητα για τη διδασκαλία της γωνίας των κανονικών πολυγώνων για τους μαθητές του Γυμνασίου.  Αρχεία:  1) Περιγραφή - Φύλλο εργασίας  2) Αρχείο Χελωνόκοσμος-Αβάκιο.

Εμβαδά επιπέδων σχημάτων: μια πρόταση για τη διδασκαλία των εμβαδών του παραλληλογράμμου, του τριγώνου του τραπεζίου και των Μαθηματικών εννοιών που συνδέονται με αυτά. Απευθύνεται στους μαθητές της β΄ Γυμνασίου.  Αρχεία:  1) Περιγραφή  2) paralilogramo  3) trigono  4) trapezio

’ξονας συμμετρίας ενός σχήματος: μια πρόταση για την κατανόηση του άξονα συμμετρίας ενός σχήματος. Απευθύνεται στους μαθητές της β΄ Γυμνασίου. Αρχεία:  1) Περιγραφή  2) Συμπιεσμένος φάκελος αρχείων 

Πυθαγόρειες τριάδες: μια δραστηριότητα ως προέκταση του Πυθαγορείου θεωρήματος για τους μαθητές της β΄ Γυμνασίου ή της Β΄Λυκείου. Αρχεία:  1) Περιγραφή  2) Αρχείο Excel

Βοηθήστε τη ΔΕΗ: μια πρόταση για να διδαχθούν έννοιες των Μαθηματικών μέσα από την επίλυση ενός προβλήματος.  Αρχεία:  1) Περιγραφή  2) Αρχείο geogebra  3) Αρχείο Excel  4) Αρχείο Modellus

 

Νοέμβριος 2007

     

10 Σενάρια που έχουν προταθεί να επεξεργαστούν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03 στο πρόγραμμα:

"Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία"

Από το επιμορφωτικό υλικό του τομέα επιμόρφωσης και κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ

   1) Σκιτσάροντας με παραλληλόγραμμα, Α΄Γυμνασίου - Χελωνόκοσμος  
   2) Κατασκευή δυναμικής γραμματοσειράς, Γ΄Γυμνασίου - Χελωνόκοσμος  
   3) Τα μέσα των πλευρών τριγώνου, Γ΄Γυμνασίου - Cabri Geometry ή Geometers Sketchpad  
   4) Η μέτρηση του εμβαδού ενός παραβολικού οικοπέδου, Γ΄Λυκείου - Geogebra  
   5) Μετασχηματισμοί στο επίπεδο, Α΄Λυκείου - Cabri ή Sketchpad ή Geogebra  
   6) Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο, Β΄Λυκείου - Cabri ή Sketchpad  
   7) Η ομοιότητα ως λόγος πλευρών, Α΄Λυκείου - Function probe  
   8) Τριγωνομετρικές συναρτήσεις, Β΄Λυκείου - Function probe  
   9) Μελέτη του πληθυσμού των μεταναστών στην Ελλάδα, Γ΄Λυκείου - Ταξινομούμε  
  10)  Ελάχιστη απόσταση δυο τρένων, Α΄Λυκείου - Modellus  
       

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας