Στην ιστοσελίδα αυτήν μπορείτε να βρείτε: παραπομπές και βοήθειες για το μάθημα των Γερμανικών για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, θεωρία και ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού, καθώς επίσης και βοήθειες για το Project του Γυμνασίου, τον ΣΕΠ (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός) και την Ιστορία Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.