ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πατρώνυμο: Δούκας

Ημερομηνία Γέννησης : 06/03/1967

Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος, 1 παιδί

Ειδικότητα: ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας

E-mail : sgroudos@gmail.com

Προσωπική ιστοσελίδα: users.sch.gr/sgroudos

 

Απόφοιτος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

Από τον Σεπτέμβριο του 1990 έως τον Μάρτιο του 1992 υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 1986-1990: Σπουδές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Ημερομηνία ορκωμοσίας: 07/11/1990 με βαθμό: Λίαν Καλώς 7 & 26/63

2006-2011: Μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Πάτρα) (Άριστα 8.77) . Ημερομηνία αναγνώρισης συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών: 28/12/2011.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά: Lower Cambridge (Χρονολογία κτήσης: 1982, Grade C )

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Α. ΧΡΗΣΗ  Η/Υ

2002: Παρακολούθηση τμήματος Η/Υ σε ιδιωτική σχολή (Word, Excel, Power Point).

2011: Πιστοποίηση επιπέδου 1 χρήσης Τ.Π.Ε. εκπαιδευτικών

Γνώστης χειρισμού προγράμματος my school

2015 – 2016: Επιτυχής παρακολούθηση 2 επιμορφωτικών σεμιναρίων Web 2 για την χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων στην διδασκαλία (moviemaker, thinglink, socrative, quizmaker, padlet, tagxedo, wickies, answergarden)

Δημιουργία εξειδικευμένου ηλεκτρονικού υλικού για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας (ως πρώτη ανάθεση) και της Ιστορίας (ως δεύτερη ανάθεση), το οποίο είναι εξ ολοκλήρου αναρτημένο στην προσωπική μου ιστοσελίδα: users.sch.gr/sgroudos

2018 – 2019: Ολοκλήρωση ετήσιου σεμιναρίου 450 ωρών των Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

2018 – 2019: Ολοκλήρωση 2 etwinning seminars με τίτλο: «Εργαλεία Επεξεργασίας Πολυμέσων – Εργαλεία Παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού» & «Αξιοποίηση κινητών συσκευών (Tablet & κινητών τηλεφώνων) στη διδασκαλία μαθημάτων»

 

  1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

15/03/1994: Επιμορφωτικό σεμινάριο εξεταστών – βαθμολογητών γραπτών κα προφορικών εξετάσεων ξένων γλωσσών PALSO.

10/09/2008: Πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (ΠΕΚ).

01/11/2008: Παρακολούθηση προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο: «Σύστημα αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» και τίτλο υποέργου: «Επιμόρφωση και αξιολόγηση εξεταστών – βαθμολογητών Γερμανικής Γλώσσας» για τις προφορικές εξετάσεις επιπέδων: Α1, Α2, Β1,Β2, Γ1.

Παρακολούθηση ημερίδας καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας με θέματα: ¨ Η λειτουργία της εικόνας στα διδακτικά εγχειρίδια Ξένων Γλωσσών¨ και ¨Μαθησιακές Δυσκολίες και διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, θεωρητικές και πρακτικές οδηγίες¨ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

21/10/2010: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γερμανικής γλώσσας με θέμα: «Διάχυση καλών πρακτικών».

14/04/2011: Επιμορφωτική συνάντηση – Workshop για καθηγητές Γερμανικής γλώσσας με θέμα: «Ο Διαδραστικός πίνακας, ένα σύγχρονο εργαλείο διδασκαλίας και η αξιοποίησή του στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία».

03/11/2011: Using the European Language Portfolio for the blind and visually Impaired”.

Ημερίδα για την χρήση της Ευρωπαϊκής Γλώσσας από άτομα με προβλήματα όρασης.

 

07/03/2012: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας με θέμα: «Αξιοποιώντας το διαδίκτυο στη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας».

08/05/2012: Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας με θέμα: «Η άνοιξη των ξένων Γλωσσών, ο δρόμος προς την Ευρώπη».

16/10/2012: Παρακολούθηση Σεμιναρίου με θέμα: «Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας της Ιστορίας», την οποία διδάσκω ως δεύτερη ανάθεση.

29/10/2012: Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας με θέμα: «Μη λεκτική επικοινωνία Εκπαιδευτικών και Μαθητών στη σχολική τάξη».

20/11/2012:  Συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα: «Οι αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών οφείλονται απλώς στην εφηβεία». Διοργανώθηκε από τον υπεύθυνο Συμβουλευτικού σταθμού νέων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

04/04/2013: Επιμορφωτική συνάντηση εκπ/κών Γερμανικής γλώσσας με θέμα: «Στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών στην τάξη».

01/06/2013: Συμμετοχή σε ημερίδα διδακτικής για την πρακτική άσκηση του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. «Από την πράξη για την πράξη: προσεγγίσεις, εμπειρίες, καλές πρακτικές».

05/06/2013: Συμμετοχή σε ημερίδα «Επικοινωνιακές τακτικές και παρεμβάσεις μας», Ομάδα στήριξης για εκπ/κούς της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας, του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

22/11/2013: Συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα: «Αιμοδοσία  και Δωρεά Οργάνων» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αιμοδοτών Καθηγητών υπό την αιγίδα των ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.

22/11/2013: Συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα: «e- Twinning – Projekte στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας».

14/1/2014: παρακολούθηση ενημερωτικού – επιμορφωτικού σεμιναρίου της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού από ΚΕΣΥΠ Νεάπολης και Λαγκαδά.

20/3/2017: Παρακολούθηση επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα: «Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στο πλαίσιο του ΕΣΠ-ΞΓ. Σχεδιασμός δοκιμασιών αξιολόγησης σε συνάρτηση με το ΚΕΠΑ. Οι συνθετικές εργασίες στο Γυμνάσιο.»

2018 – 2019:επιτυχής παρακολύθηση σεμιναρίου eTwinning της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning με θέμα: “Αξιοποίηση κινητών συσκευών (tablets και κινητά τηλέφωνα) στη διδασκαλία μαθημάτων.”

2018 – 2019:επιτυχής παρακολύθηση σεμιναρίου eTwinning της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning με θέμα: “Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.”

1.6.2019: Παρακολούθηση 7ης ημερίδας Διδακτικής του Α.Π.Θ.Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τίτλο: “Διδάσκοντας τη Γραμματική αλλιώς.”

17.9.2018 – 15.6.2019: Επιτυχής ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος  450 ωρών του Α.Ε.Ι. Στερεάς Ελάδας με τίτλο: “Διοίκηση Σχολικών Μονάδων.”

  1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1992 – 1995: Καθηγητής γερμανικής γλώσσας στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Απολλώνιος» υπό την Διεύθυνση του κ. Κων/νου Ευμορφόπουλου.

1992 – 1993: Καθηγητής γερμανικής γλώσσας στο Φροντιστήριο της κ. Ελευθερίας Μαμαλούκα (Πυλαία, Θεσσαλονίκη).

1993 – 1995: Καθηγητής γερμανικής γλώσσας στο Φροντιστήριο της κ. Αγγελικής Καζάνα (Καλλικράτεια, Χαλκιδικής).

1993 – 2001: Καθηγητής γερμανικής γλώσσας στα Φροντιστήρια της κ. Αικατερίνης Αθανασιάδου (Τούμπα, Πεύκα και Εύοσμος Θεσσαλονίκης).

Υποστήριξη προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας υπό την αιγίδα της Καθηγήτριας του Α.Π.Θ. κ.  Αικατερίνης Βρέττα – Πανίδου με την φιλοξενία, εξάσκηση και πρακτική φοιτητών του Γερμανικού Τμήματος της Φιλοσο-φικής Σχολής του Α.Π.Θ. .

Κατά το σχολικό έτος 1998 – 1999 υποδέχτηκα 4 φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση, το σχολικό έτος 1999 – 2000 αντίστοιχα 3 φοιτητές/τριες και το σχολικό έτος 2000 – 2001 υποδέχτηκα 4 φοιτητές/τριες.

1993 – 2001:  Καθηγητής γερμανικής γλώσσας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών TAS (τομέας τουριστικών και αεροπορικών επαγγελμάτων) του κ. Κων/νου Αναγνωστάκη.

2002 –  2003:  Αναπληρωτής στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Ρόδου

2003 – 2004: Αναπληρωτής στο Γυμνάσιο Ν. Ηράκλειας Σερρών.

2004 – 2005:  Αναπληρωτής στο Γυμνάσιο Ν. Αγχιάλου Βόλου και υπεύθυνος αλληλογραφίας, πρωτοκόλλου και αρχειοθέτησης.

2005 – 2006: Αναπληρωτής στο Γυμνάσιο Ιαλυσού και στο Λύκειο Κρεμαστής Ρόδου.

2006 – 2007: Αναπληρωτής στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.

2007 – 2008: Διορισμός ως μόνιμος εκπαιδευτικός στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας με την αριθμ. 89181/Δ2/10.8.07 (ΦΕΚ 599 τ.Γ΄/16.8.07) απόφαση του ΥΠΕΠΘ.

2008 – 2009: Μόνιμος εκπ/κός στο 1ο, 3ο, 5ο, και 6ο Δημοτικά σχολεία Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

2009 – 2010: Μόνιμος εκπ/κός στο Γυμνάσιο Λ/Τ Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας.

2010 – 2011: Μόνιμος εκπ/κός στο Γυμνάσιο Λ/Τ Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας. Βαθμολογητής γραπτών εξετάσεων Γερμανικών Πανελληνίων Εξετάσεων.

2011 – 2012: Μόνιμος εκπ/κός στο Γυμνάσιο και στο ΓΕ.Λ  Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας με συμπλήρωση ωραρίου στο Γυμνάσιο Σοχού.

2012 – 2013: Μόνιμος εκπ/κός στο Γυμνάσιο & ΓΕ.Λ  Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας.

2012 – 2013: Βαθμολογητής γραπτών Γερμανικών Πανελληνίων Εξετάσεων.

Προετοιμασία, αμισθί, κατόπιν προσωπικής  μου πρωτοβουλίας και συνεννόησης με τη Διεύθυνση του σχολείου και τη σχολική Σύμβουλο Γερμανικής κ. Παπαδημητρίου Σουλτάνα μαθητών της Α Λυκείου για ΚΠγ Γερμανικών και πέραν του σχολικού  ωραρίου και ωρολογίου προγράμματος.

2013 – 2014: Μόνιμος εκπ/κός στο Γυμνάσιο & ΓΕ.Λ  Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας. Διδασκαλία Project Α Γυμνασίου: «Διαδίκτυο» Τμήμα Α1 και «Διατροφή» Τμήμα Α2.

2015 – 2016: Μόνιμος εκπ/κός στο Γυμνάσιο & ΓΕ.Λ  Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας με θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του Γυμνασίου (Πράξη 45η/08-10-2015 Θέμα 2ο)

2016 – 2017: Μόνιμος εκπ/κός στο Γυμνάσιο & ΓΕ.Λ  Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας με θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του Γυμνασίου (Πράξη 69η/07-11-2016 Θέμα 5ο)

2017 – 2018: Μόνιμος εκπ/κός στο Γυμνάσιο & ΓΕ.Λ  Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας με θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του Γυμνασίου (Πράξη 69η/07-11-2016 Θέμα 5ο)

2018 – 2019: Μόνιμος εκπ/κός, οργανικά τοποθετημένος, στο Γυμνάσιο & ΓΕ.Λ  Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας με θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του Γυμνασίου (Πράξη 69η/07-11-2016 Θέμα 5ο)

2019 – 2020: Μόνιμος εκπ/κός, οργανικά τοποθετημένος, στο Γυμνάσιο & ΓΕ.Λ  Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας με θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του Γυμνασίου 

2020 – 2021: Μόνιμος εκπ/κός, οργανικά τοποθετημένος, στο Γυμνάσιο & ΓΕ.Λ  Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας με θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του Γυμνασίου 

 

2021 – 2022: Μόνιμος εκπ/κός, οργανικά τοποθετημένος, στο 4ο Γυμνάσιο με Λ.Τ Λαγκαδά (Λαγυνά). Συμμετοχή στην αυτοαξιόλογηση της σχολικής μονάδας ως συντονιστής του άξονα: “Σχολική φοίτηση & μαθητική διαρροή.”

2022 – 2023: Μόνιμος εκπ/κός, οργανικά τοποθετημένος, στο 4ο Γυμνάσιο Λαγκαδά με Λ.Τ. ως Διευθυντής της σχολικής μονάδας και μέλος του άξονα: “Σχολική φοίτηση & μαθητική διαρροή.”

2023 – 2024: Μόνιμος εκπ/κός, οργανικά τοποθετημένος, στο 4ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου ως Διευθυντής της σχολικής μονάδας.

19.12.2017 & 23.1.2017: Συμμετοχή στο βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: «Νοιάζομαι & δρω. Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολιτειότητα» που διοργανώθηκε από το τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

 

  1. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός, σύνθεση και συγγραφή υλικού και υποδειγματικών θεμάτων εξετάσεων για υποψηφίους μαθητές του πτυχίου ZERTIFIKAT Β2 Deutsch als Fremdsprache και εφαρμογή τους στα φροντιστήρια και στα σχολεία που εργάζομαι.

Συγγραφή 16 εργασιών για τις θεματικές ενότητες των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: « Διαμόρφωση αποτελεσματικών διαγωνισμάτων Γραμματικής για την εξακρίβωση του βαθμού συνειδητής γνώσης. (Effiziente Erstellung von Grammatiktests zur Ermittlung des Kognitivierungs-standes). 

Δημοσίευση 1ου επιστημονικού άρθρου. Δημοσιεύτηκε (16/02/2014) στο τεύχος 34 του ψηφιακού περιοδικού «Αktuell» της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας με τίτλο „EFFIZIENTE ERSTELLUNG VON GRAMMATIKTESTS ZUR ERMITTLUNG DES KOGNITIVIERUNGSSTANDES” (Διαμόρφωση αποτελεσματικών διαγωνισμάτων Γραμματικής για την εξακρίβωση του βαθμού συνειδητής γνώσης) και παρουσιάζει μια πρακτική εφαρμογή με την μορφή διαγωνίσματος γραμματικής στην Προστακτική (Β΄ Γυμνασίου).

Συγγραφή μαζί με τους μαθητές/τριες της Β Λυκείου ενός μικρού βιβλίου, το οποίο περιλαμβάνει μοντέρνες παραλλαγές παραμυθιών στην Γερμανική Γλώσσα.

Δημοσίευση 2ου επιστημονικού άρθρου με τίτλο “Wann sagt man was?” (Πότε λέμε τι;). Αναφέρεται σε γερμανικές και ελληνικές λέξεις και εκφράσεις που προβληματίζουν ως προς την επιλογή και την χρήση τους στο λόγο. ΤΕΥΧΟΣ 39 (Μάιος 2015) του ψηφιακού περιοδικού «aktuell».

Δημοσίευση 3ου επιστημονικού άρθρου με τίτλο “Παιδαγωγική Εφημερία” στο επιστημονικό περιοδικό “Νέος Παιδαγωγός” (Τεύχος 11, Μάρτιος 2019)

 http://neospaidagogos.online/files/11_Teyxos_Neou_Paidagogou_Martios_2019.pdf

14.10.2018: Συγγραφή & παρουσίαση επιστημονικής εργασίας με θέμα: «Παιδαγωγική εφημερία» στο 4ο Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. https://drive.google.com/drive/folders/1g0DOpzqz4vadC8w3eM8m-eM5P8nfi84y

14.10.2018: Συγγραφή & παρουσίαση επιστημονικής εργασίας με θέμα: «Αποτελεσματική Διαμόρφωση Διαγωνισμάτων Ξένων Γλωσσών» στο 4ο Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. https://drive.google.com/drive/folders/1g0DOpzqz4vadC8w3eM8m-eM5P8nfi84y

 

  1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ/ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1998: Εξεταστής – βαθμολογητής προφορικών εξετάσεων Γερμανικής Γλώσσας του Οργανισμού PALSO επιπέδου GRUNDSTUFE και MITTELSTUFE.

1999: Εξεταστής – βαθμολογητής προφορικών εξετάσεων Γερμανικής Γλώσσας του Οργανισμού PALSO επιπέδου GRUNDSTUFE και MITTELSTUFE.

2002 –  2003:  Ως αναπληρωτής στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Ρόδου και Με προσωπική μου πρωτοβουλία και κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή του σχολείου (Κο Εμ. Βαρέλη) οργανώσαμε με τους μαθητές εξωσχολική εργασία, προβολή παρουσίασης και ημερίδα – ανοιχτή συζήτηση για το κοινό με θέμα: «Το κάπνισμα και οι συνέπειές του για την υγεία».

2007 – 2008: 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας: Ολοκλήρωση Διασχολικού Project στη Γερμανική Γλώσσα με τίτλο «Εμείς οι μαθητές ανταλλάσσουμε απόψεις» με δύο Γερμανικά σχολεία: το Γερμανικό Γυμνάσιο Bruschsal και το Ελληνικό Γυμνάσιο Νυρεμβέργης.

1/11/ 2008: Παρακολούθηση προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» και τίτλο υποέργου « Επιμόρφωση και αξιολόγηση εξετα-στών – βαθμολογητών Γερμανικής Γλώσσας» για τις προφορικές εξετάσεις ΚΠγ όλων των επιπέδων.

28/02/2010 – 01/03/2010: Συμμετοχή στο πολυήμερο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Κ.Π.Ε. Φιλίππων Ν. Καβάλας με τίτλο: «Τα χρήσιμα …..άχρηστα» (απορρίμματα).

2010: Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Εξοικονόμηση ενέργειας και ανακύκλωση».

2010 – 2011: 5η θέση (μεταξύ 400 υποψηφιοτήτων) από εθελοντική ομάδα μαθητών μου της Γ Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας υπό την καθοδήγησή μου στον Πανελλήνιο διαγωνισμό του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe με τίτλο: «Διαγωνισμός Δημιουργικότητας για μαθητές Γερμανικών» (Kreativer Wettbewerb für Deutschlerner) με θέμα: «Αναπαράσταση γερμανικών παραμυθιών σε εικαστικά έργα.»  Διαθεματική δράση: Συνδυασμός του μαθήματος των Γερμανικών και των Εικαστικών.

2011 – 2012: Οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος του ΓΕΛ Αγ. Γεωργίου Ασπροβάλτας με θέμα: «Όψεις Κωνσταντινούπολης» και εκδρομή με τους μαθητές της Β Λυκείου στην Κων/πολη στα πλαίσια αδελφοποίησης του σχολείου μας με το Ζάππειο σχολείο στην Πόλη.

2011: Βαθμολογητής γραπτών Πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγή υποψηφίων στα Α.Ε.Ι. στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

2012 – 2013: Υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα: «Μικροί γευσιγνώστες εν δράσει». Διαθεματική δράση. Συνδυασμός των εξής μαθημάτων: Γερμανικά (υπεύθ. Κος Γρούδος Αθανάσιος), Βιολογία (υπεύθ. Κος Αμπατζίδης Παύλος, Δ/ντής) και Χημεία (υπεύθ. Κος Κοντογιάννης Μάριος). Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

–           Βιωματικό Γερμανικό πρωινό στην τάξη, κατά τη διάρκεια του οποίου προβήκαμε σε σύγκριση των ελληνικών και των γερμανικών διατροφικών συνηθειών και στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

–          Βιωματικό υγιεινό πρωινό στην τάξη με προϊόντα που ετοίμασαν και έφεραν στο σχολείο οι μητέρες των παιδιών.

–          Επεξεργασία τροφίμων στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου και έρευνα για την περιεκτικότητά τους σε λίπη, πρωτεΐνες και υδατάνθρακες.

2013: Στα πλαίσια της εναλλακτικής διδασκαλίας μαθητές της Γ Γυμνασίου κάνουν υποδειγματική διδασκαλία.

2012 – 2013: Υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης με θέμα: «Ο τόπος μου (Ασπροβάλτα και Άνω Βρασνά) και η ιστορία του.

2012 – 2013: Συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του σχολείου μου με τίτλο «Αειφόρο σχολείο».

22 Νοεμβρίου 2013: παρακολούθηση ημερίδας του Συλλόγου Αιμοδοτών Καθηγητών νομού  Θεσσαλονίκης με θέμα «Αιμοδοσία και Δωρεά Οργάνων».

2013: Βαθμολογητής γραπτών Πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγή υποψηφίων στα Α.Ε.Ι. στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

2013: Με δική μου πρόσκληση φιλοξενήσαμε στο σχολείο μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Μαθαίνω Γερμανικά  παίζοντας» (Glossomobil) του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε Θεσσαλονίκης.

2013 – 2014: Υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής με θέμα: «Βότανα. Ο μαγικός τους κόσμος».

2013 – 2014: Με δική μου έμπνευση και πρωτοβουλία ιδρύεται Τράπεζα Αίματος Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου στα πλαίσια Υλοποίησης προγράμματος Αγωγής Υγείας  με θέμα: «Εθελοντισμός – τρόπος ζωής, Ίδρυση Τράπεζας Αίματος», η οποία δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα με δύο εθελοντικές αιμοδοσίες κάθε σχολικό έτος.

21 Ιανουαρίου 2014: γίνεται η 1η εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Σχολείου και συγκεντρώνονται 56 φιάλες αίματος.

2014: Με τους μαθητές/τριες της Γ Τάξης του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου παραλλάσσουμε την διδασκαλία του Παρακείμενου στα Γερμανικά με στίχους και μουσική με σχετική ανάρτηση στο blog του σχολείου και στο διαδίκτυο.

2014:  Δημιουργία προσωπικού ιστότοπου: users.sch.gr/sgroudos. Ανάρτηση της προσωπικής μου ιστοσελίδας ως σύνδεσμο  στο www.deutsch.gr (επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας) ως βοηθητικό μέσο εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας.

Μάιος 2014: Εξεταστής προφορικών Γερμανικής Γλώσσας για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

26 Ιουνίου 2014: γίνεται η 2η εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Σχολείου και συγκεντρώνονται 33 φιάλες αίματος.

2014: Βαθμολογητής γραπτών Πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγή υποψηφίων στα Α.Ε.Ι. στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

01/11/2014: Εισήγησή μου σε επιμορφωτική ημερίδα των Σχολικών Συμβούλων Βόρειας Ελλάδας και Ινστιτούτου Γκαίτε με τίτλο:

«Ανάδειξη καλών πρακτικών διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας

      στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Θέμα της παρουσίασής μου: ”Alternative Perspektiven im DaF Unterricht” (Εναλλακτικές προοπτικές μάθησης της Γερμανικής Γλώσσας).

Νοέμβριος 2014: Εξεταστής προφορικών Γερμανικής Γλώσσας για άτομα με ειδικές ανάγκες για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

02 Δεκεμβρίου 2014: γίνεται η 3η εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Σχολείου μας.

2014 – 2015:  Με την 38η πράξη Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου (16/1/2015) ορίζομαι υπεύθυνος του “Κοινωνικού Σχολείου”.

2014 -2015: οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ενέργεια». Ο πλανήτης μας εκπέμπει SOS Περιβάλλον – Πηγές ενέργειας”, το οποίο πραγματοποιείται διαδραστικά με τους/τις μαθητές/ριες της Γ Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου μέσω του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προγράμματος EDMODO. Εκπαιδευτική περιβαλλοντική εκδρομή στο ΚΠΕ Μουζακίου.

26/2/2015: Παρακολούθηση επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα: «Η μουσική και το τραγούδι στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας. Προτάσεις διδασκαλίας».

05 Μαΐου 2015: γίνεται η 4η εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Σχολείου μας.

2015 – 2016: Επιτυχής παρακολούθηση του πρωτοποριακού Σεμιναρίου “Ευ ζην” του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας διάρκειας 115 ωρών με τίτλο «Βασικά θέματα διατροφής» και «Διατροφή και σωματική δραστηριότητα στην παιδική ηλικία». Βαθμός επιτυχίας: 95%.

2015 – 2016: Με την απόφαση με αρ. πρωτ. 13743 της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης ορίζομαι Αναπληρωτής Διευθυντής του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου.

2015 – 2016: Υπεύθυνος ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου.

11/11/2015 : γίνεται η 5η εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Σχολείου μας.

13/11/2015: Συμμετοχή στο βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Θεατρικές τέχνες στην υλοποί-

ηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης της Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης».

 

03/12/2015: συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα «Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων» που πραγματοποιήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με τη Δ.Δ.Ε. Δυτικής

Θεσσαλονίκης.

2015 – 2016: Παρακολούθηση δύο επιμορφωτικών σεμιναρίων web2 εκπαιδευτικών εργαλείων (moviemaker, thinglink, riddle, wikispaces,padlett, socrative).

2015 – 2016: Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας 10 ωρών με θέμα «Επικοινωνία και Τέχνη ως Μέσα Πρόληψης της Σχολικής Επιθετικότητας» που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με το 1ο και 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

15/3/2016: Παρακολούθηση επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα «Kreatives Schreiben Im DaF» (Δημιουργική Γραφή στο μάθημα των Γερμανικών».

06 /4/2016 : γίνεται η 6η εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Σχολείου μας.

8 – 10 /4/2016: Παρακολούθηση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας.

4 /6/2016: Παρακολούθηση 4ης Ημερίδας  Διδακτικής της Γερμανικής Γλώσσας που διοργανώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  Φοιτητών του Α.Π.Θ. .

7/9/2016: παρακολούθηση ημερίδας του ΥΠ.Π.Ε.Θ υπό την επιστημονική ευθύνη του Ι.Ε.Π. με θέμα «Νέα Προγράμματα Σπουδών για την αναβάθμιση της ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο».

10/10/2016: Παρακολούθηση επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα: «Σχεδιάζοντας μαθητικές ενότητες στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών. Η αξιολόγηση του μαθητή.»

14/11/2016: Παρακολούθηση επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα: « ΕΠΣ – ΞΓ – Δημιουργία σεναρίων διδασκαλίας – Προτάσεις».

Με δική μου πρωτοβουλία συγκροτούνται ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών, οι οποίες συμμετέχουν στον 4ο νυχτερινό Ημιμαραθώνιο δρόμο Θεσσαλονίκης και στον 11o ημερήσιο Ημιμαραθώνιο δρόμο Θεσσαλονίκης.

07 Δεκεμβρίου  2016 : γίνεται η 7η εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Σχολείου μας.

2016 – 2017: Πραγματοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος teachers4Europe με θέμα: “Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθελοντισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ε.Ε.”. Βίντεο δράσεων των παιδιών στην τάξη.

Πρόσκληση της Μ.Κ.Ο Άρσις για βιωματικές δράσεις με τα παιδιά της Β Γυμνασίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος teachers4Europe

2016 – 2017: Υπεύθυνος σύνταξης ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου.

Πρόσκληση της Μ.Κ.Ο Άρσις για δράσεις με τα παιδιά της Β Γυμνασίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος teachers4Europe

07 Δεκεμβρίου  2016 : γίνεται η 7η εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του σχολείου μας.

  1. 12.2017: Διοργάνωση εθελοντικής επίσκεψης με μαθητές/ριες του σχολείου στο Κ.Α.Π.Η Ασπροβάλτας προκειμένου να ψάλουμε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στους ηλικιωμένους στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος teachers4Europe

20.3.2017: Παρακολούθηση επιμορφωτικής συνάντησης για εκπαιδευτικούς της Γερμανικής Γλώσσας με θέματα: «Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στο πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ. Σχεδιασμός δοκιμασιών αξιολόγησης σε συνάρτηση με το ΚΕΠΑ. Οι συνθετικές εργασίες στο Γυμνάσιο.»

03 & 06/04/2017: Παρακολούθηση Σεμιναρίου 8 ωρών με θέμα: «Ηλεκτρονική διαχείριση επιμορφωτικών δράσεων (από τη δήλωση έως τη βεβαίωση)» που διοργάνωσαν το 1ο και 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

30/4/2017: Επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίου «Πρώτων Βοηθειών και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης  «European Resuscitation Council» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και απόκτηση διπλώματος παγκόσμιας ισχύος.

20 & 21/5/2017: Εξεταστής προφορικού λόγου υποψήφιων μαθητών για ΚΠγ  επιπέδου

Α & Β.

 

Διοργάνωση εθελοντικής πρωτοβουλίας με τα μαθητές/ριες της Β Γυμνασίου και διανομή σε οδηγούς αυτοκινήτου έντυπου υλικού, φτιαγμένου από τα παιδιά, με συμβουλές για ασφαλέστερη οδήγηση Γυμνασίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος teachers4Europe

Συγκρότηση νέας εθελοντικής ομάδας, η οποία συμμετείχε στον 12ο ημερήσιο Ημιμαραθώνιο δρόμο Θεσσαλονίκης.

4 Μαΐου 2017: Οργάνωση της 8ης εθελοντικής αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος του σχολείου μας.

2017: Φιλοξενία για δεύτερη φορά στο σχολείο μας του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μαθαίνω παίζοντας» (Glossomobil) του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε Θεσσαλονίκης.

10.6.2017: Συμμετοχή στην 5η ημερίδα Διδακτικής του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με θέμα: «Η ετερότητα στο μάθημα της ξένης γλώσσας / Heterogenität im Fremdsprachenunterricht.»

9.12.2017: Συμμετοχή στην 2η Ημερίδα για τα Ψηφιακά Μέσα στη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας « Vernetzt, interaktiv, mobil. Lernen» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας Και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. .

2017: Επιτυχής ολοκλήρωσης του πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος του ΕΚΔΔΑ “ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”, διάρκειας 166 ωρών.

7.1.2018: Δημοσίευση επιστημονικής εργασίας με τίτλο: «Παιδαγωγική Εφημερία. Θέσεις και Αντιθέσεις  στην ιστοσελίδα «omathimatikos» http://omathimatikos.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84/

 

31.3.2018: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Χρήση Παιδαγωγικού Υλικού σε Παιδιά με Αυτισμό και ΔΕΠ-Υ.»

01.11.2018: Γίνεται η 11η εθελοντική αιμοδοσία του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου.

 

  1. ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Συγχαρητήρια επιστολή της Σχολικής Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας για την ίδρυση Τράπεζας Αίματος. 

Συγχαρητήρια επιστολή της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ 07 για αυτήν την δράση μου.  

Έπαινος του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων για αυτήν την δράση μου.

07/01/2017: Βράβευσή μου από τον Δήμο Βόλβης για την ίδρυση Τράπεζας Αίματος του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου “Μιχάλης Τσοπένης”.

Απονομή επαίνου από το ΓΝΘ. Παπανικολάου για την προσφορά του σχολείου μας στο κοινωνικό σύνολο με την ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Αίματος.

 

  1. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:

Αθλητής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΕK WON DO (Μαύρη Ζώνη)

Συμμετοχή στον 4ο νυχτερινό Ημιμαραθώνιο δρόμο Θεσσαλονίκης.

Συμμετοχή στον 11o Ημιμαραθώνιο δρόμο Θεσσαλονίκης.

Συμμετοχή στον 12ο Ημιμαραθώνιο δρόμο Θεσσαλονίκης.