ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σχ. Έτος: 2013 – 2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΟΥΔΟΣ

ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 250 λέξεις):
ΣΚΟΠΟΣ: Οι μαθητές να ασχοληθούν με τις σημερινές διατροφικές συνήθειες τωνανθρώπων, να γνωρίσουν τις παγίδες που κρύβονται σε αυτές, να αναθεωρήσουν τιςενδεχόμενες λανθασμένες απόψεις τους για ορισμένα τρόφιμα και να καταλήξουν σε προτάσεις υγιεινής και πλήρους διατροφής.ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: α) Τι τρώμε συνήθως;β) Γιατί;γ) Ελέγχουμε την προέλευση των τροφών μας;δ) Πόσο συχνά τρώμε εκτός σπιτιού και γιατί;ε) Ποιες συνέπειες επιφυλάσσει η κακή διατροφή;στ) Πόσο δύσκολο είναι να τρώμε υγιεινά;

ζ) Προτάσεις υγιεινής διατροφής.

 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:Ζητείται από τα παιδιά να επεξεργαστούν ένα θέμα, για το οποίο ακούν ίσως πολλά, αλλά δεν δίνουν την πρέπουσα βαρύτητα. Είναι ένα ζωτικό θέμα που αφορά την τωρινή αλλά καιτην μελλοντική υγεία όλων μας. Υπεισέρχονται στη διαδικασία να ερευνήσουν, να μελετήσουν, να εξάγουν συμπεράσματα και να προτείνουν λύσεις. Εξοικειώνονται με την ελληνική σημασία συχνών ξένων λέξεων στο θέμα, όπως: φαστφουντάδικο=ταχυεδεσματοπωλείο.ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:Χημεία, Βιολογία, Φυσική Αγωγή, Γλώσσα.ΣΤΟΧΟΣ:Συνειδητοποίηση της αξίας της υγιεινής διατροφής και της ανάγκης εύρεσης λύσης σε προβλήματα που προκαλεί η κακή διατροφή.

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (μέχρι 200 λέξεις)

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και με συμβόλαιο θα καθοριστεί ο ρόλος του καθενός μέσα σε κάθε ομάδα. Οι ρόλοι θα εναλλάσσονται. Θα υπάρχει ομαδικός φάκελος συλλογής ευρημάτων εργασίας. Θα γίνεται τακτική επεξεργασία των ευρημάτων και συζήτηση μέσα στην τάξη με ανταλλαγή απόψεων και ανατροφοδότηση τόσο από τους συμμαθητές όσο και από τον επιβλέποντα καθηγητή.Πηγές αναζήτησης των δεδομένων θα είναι το διαδίκτυο, σχετική βιβλιογραφία, τύπος και προσωπικές μαρτυρίες..

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ (μέχρι 200 λέξεις)

Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι οι μαθητές: Να μάθουν να εργάζονται σε ομάδα, να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις  και να οδηγούνται από κοινού σε χρήσιμα συμπεράσματα..Να εξοικειωθούν με δεξιότητες, τρόπους αναζήτησης, συγκέντρωσης, καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών καθώς και με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε powerpoint και σε έντυπο υλικό.Το τελικό αποτέλεσμα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα παρουσιαστεί σε ειδική ημερίδα στο σχολείο.

 

Ε. ΠΟΡΟΙ ? ΥΛΙΚΑ ? ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαδίκτυο, τύπος, βιβλιογραφία, ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων.

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

URL–  http://vstatic.doldigital.net/vimawebstatic/B626A8D08A07E190E93E4D89C9143340.jpghttp://users.sch.gr/babaroutsoup/helth/helth1.htm#%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99% – CE%91_%CE%BA %CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%

CE%98%CE%97%CE%9A%CE%95%CE%A3

http://users.sch.gr/babaroutsoup/diatrofi/diatrofian8igiini.htm#%CE%91%CE%BD%CE%B8% 5%CE% B3%CE%B9%CE%BCF%85%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%

CE%AE_

Περιοδικό: light &healthy

Κώστας Τσαρούχας: ΑΛΚΟΟΛ, ένα σκληρό ναρκωτικό.

ΥΠΕΠΘ: Διατροφή και Υγεία. Βιβλίο Δραστηριοτήτων και Πληροφοριών.

 

http://blogs.sch.gr/gymaspro/category/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7%CF%83-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B9/

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σχ. Έτος: 2013 – 2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΟΥΔΟΣ

ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 250 λέξεις):
ΣΚΟΠΟΣ: Οι μαθητές να ασχοληθούν με την τεράστια εξάπλωση της ηλεκτρονικήςενημέρωσης, να ανακαλύψουν τις πιθανές παγίδες που κρύβει (π.χ. greeklish), να βρουν τρόπους για ορθή και εποικοδομητική χρήση της και να τους κοινοποιήσουν.ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:α) Πόσο συχνά χρησιμοποιώ το διαδίκτυο;β) Γιατί; Για τι είδους σκοπούς; (έρευνα, ενημέρωση,??)γ) Ποιες ώρες της ημέρας το χρησιμοποιώ πιο πολύ;δ) Σε ποιους χώρους το χρησιμοποιώ;

ε) Είμαι ενημερωμένος/η για τις πιθανές αρνητικές συνέπειές του;

στ) Κοινοποιώ προσωπικά μου δεδομένα;

ζ) Ελέγχω την ασφάλεια των ιστότοπων που επισκέπτομαι;

στ) Πόσο αναγκαίο μου είναι στ΄αλήθεια;

 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:Ζητείται από τα παιδιά να επεξεργαστούν ένα πολύ καίριο θέμα-πρόβλημα της εποχής μας,το οποίο αφορά όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης, καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης,?.. . Είναι μία καθημερινή ασχολία ειδικά των παιδιών και πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εποικοδομητική και χρήσιμη.ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:Πληροφορική, Γλώσσα, Τεχνολογία.ΣΤΟΧΟΣ:Συνειδητοποίηση της αξίας της ηλεκτρονικής ενημέρωσης, αποφυγή των μεγάλων κινδύνων που επιφυλάσσει και συμβουλές για ορθή και αποτελεσματική χρήση της.

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (μέχρι 200 λέξεις)

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και με συμβόλαιο θα καθοριστεί ο ρόλος του κα-θενός μέσα σε κάθε ομάδα. Οι ρόλοι θα εναλλάσσονται. Θα υπάρχει ομαδικός φάκελος συλλογής ευρημάτων εργασίας. Θα γίνεται τακτική επεξεργασία των ευρημάτων και συζήτηση μέσα στην τάξη με ανταλλαγή απόψεων και ανατροφοδότηση τόσο από τους συμμαθητές όσο και από τον επιβλέποντα καθηγητή.Πηγές αναζήτησης των δεδομένων θα είναι το διαδίκτυο, σχετική βιβλιογραφία, τύπος και προσωπικές μαρτυρίες..

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ (μέχρι 200 λέξεις)

Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι οι μαθητές:Να μάθουν να εργάζονται σε ομάδα, να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις  και να οδηγούνται από κοινού σε χρήσιμα συμπεράσματα..Να εξοικειωθούν με δεξιότητες, τρόπους αναζήτησης, συγκέντρωσης, καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών καθώς και με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε powerpoint και σε έντυπο υλικό.Το τελικό αποτέλεσμα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα παρουσιαστεί σε ειδική ημερίδα στο σχολείο.

 

Ε. ΠΟΡΟΙ ? ΥΛΙΚΑ ? ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαδίκτυο, τύπος, βιβλιογραφία, ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων.

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

URLhttp://hermes.di.uoa.gr/exe_activities/diadiktio/13____.htmlhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%

CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BFhttp://pmeletios.com/ar_meletios/diafora/oi_kindynoi_toy_facebook.

htmlhttp://www.terrapapers.com/?p=15498

 

 http://blogs.sch.gr/gymaspro/2014/02/09/project-%CE%B11%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE% AF%CE%BF%CF%85/

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

Σχ. Έτος: 2013 – 2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Ο ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΟΥΔΟΣ

ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 250 λέξεις):
ΣΚΟΠΟΣ: Οι μαθητές να έρθουν σε πρώτη επαφή με το φυτό του καπνού, αλλά κυρίως να ερευνήσουν και να εκτιμήσουν τον τρόπο, με τον οποίο ένα προϊόν της μητέρας γης φτάνει μετά από διάφορα στάδια επεξεργασίας να σκορπά προβλήματαυγείας και συχνά τον θάνατο.ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: α) Τι είναι ο καπνός;β) Πού ευδοκιμεί;γ) Τι φροντίδα απαιτεί η καλλιέργειά του;δ) Ποια επεξεργασία απαιτείται;

ε) Ποιες ποικιλίες υπάρχουν και σε τι διαφέρουν;

στ) Πώς καταλήγουν στον καπνιστή;

ζ) Τι σημαίνει καπνίζω;

η) Ποιοι καπνίζουν;

θ) Τι παθήσεις προκαλεί και με ποια συχνότητα;

ι) Πόσο μας «κοστίζει»  και πόσο μας «στοιχίζει»;

κ) Ποιες εναλλακτικές υπάρχουν αντί του καπνίσματος;

 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά της εύπλαστης εφηβικής ηλικίας, θεωρούν ότι βρίσκουν στον καπνό τον καλύτερό τους σύμμαχο και φίλο για κάθε πρόβλημα. Γιατί πιστεύουν σε αυτόν τον μύθο; Οι μαθητές θα καταβάλουν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να ερευνήσουν τα αίτια αυτής της εσφαλμένης αντίληψης και να παρακινήσουν όσο περισσότερους μπορούν στην αποφυγή και την διακοπή του καπνίσματος.ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:Πληροφορική, Χημεία, Βιολογία, Τεχνολογία.ΣΤΟΧΟΣ:Να αποδειχθεί ότι όλα όσα κάποιοι προφασίζονται ότι τους ωφελεί το κάπνισμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας μύθος, να ωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους στην διακοπή του και να αποτρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους από το να το αρχίσουν.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (μέχρι 200 λέξεις)

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες, θα ζητηθεί από κάθε ομάδα να επινοήσει ένα όνομα για αυτήν και με συμβόλαιο θα καθοριστεί ο ρόλος του καθενός μέσα σε κάθε ομάδα. Οι ρόλοι θα εναλλάσσονται. Θα υπάρχει ατομικός αλλά και ομαδικός φάκελος συλλογής ευρημάτων εργασίας. Θα γίνεται τακτική επεξεργασία των ευρημάτων και συζήτηση μέσα στην τάξη με ανταλλαγή απόψεων και ανατροφοδότηση τόσο από τους συμμαθητές όσο και από τον επιβλέποντα καθηγητή.Πηγές αναζήτησης των δεδομένων θα είναι το διαδίκτυο, σχετική βιβλιογραφία, τύ-πος και προσωπικές μαρτυρίες.1η  ΦΑΣΗ: Συζήτηση και επεξεργασία ερωτημάτων σχετικά με τον όρο «καπνός».ΣΤΟΧΟΣ: Γνωριμία με την καλλιέργεια, την παραγωγή και την επεξεργασία του.Ελεύθερη έκφραση απόψεων και συνεργατική ανταλλαγή τους.2η ΦΑΣΗ: Συζήτηση και επεξεργασία ερωτημάτων σχετικά με το «κάπνισμα».ΣΤΟΧΟΣ: Οι μαθητές ερευνούν το ευρύτερο φάσμα του καπνίσματος σε τομείς όπως: λόγοι που οδηγούν σ΄αυτό, συνέπειές του στην υγεία μας, κόστος για τον καπνιστή και εναλλακτικές, ώστε να το αποφύγουμε.3η ΦΑΣΗ: Σενάριο Α: Οι μαθητές καλούνται να υποδυθούν τον υπουργό Υγείας της χώρας τους και να λάβουν άμεσα και δραστικά μέτρα κατά του καπνίσματος.

ΣΤΟΧΟΣ: Οι μαθητές αναλαμβάνουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι περισσότεροι από αυτούς απολαμβάνουν έτσι κι αλλιώς το γεγονός ανάθεσης πρωτοβουλιών και αισθάνονται άτομα που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

4η ΦΑΣΗ: : Σενάριο Β: Ο καλύτερος φίλος των παιδιών δεν ζει χωρίς τσιγάρο. Αναλαμβάνουν την ευθύνη να του αποδείξουν το λάθος του και να τον οδηγήσουν στην απεξάρτησή του από αυτό.

ΣΤΟΧΟΣ: Βιωματική προσέγγιση του θέματος, παραδειγματισμός και συνειδητοποίηση της αξίας του πραγματικού φίλου.

5η ΦΑΣΗ: Σκετς: Οι ρόλοι που αναλαμβάνουν τα παιδιά είναι: ο ρόλος ενός νεαρού ατόμου, το οποίο προσπαθεί μάταια να αγοράσει τσιγάρα από ένα περίπτερο και ο ρόλος του περιπτερά, ο οποίος κατορθώνει τελικά να μεταπείσει το νεαρό άτομο.

ΣΤΟΧΟΣ: Συνειδητοποίηση του ρόλου των συνανθρώπων μας σε δύσκολες στιγμές.

.

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ (μέχρι 200 λέξεις)

Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι οι μαθητές:Να μάθουν να εργάζονται σε ομάδα, να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις  και να οδηγούνται από κοινού σε χρήσιμα συμπεράσματα..Να εξοικειωθούν με δεξιότητες, τρόπους αναζήτησης, συγκέντρωσης, καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών καθώς και με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε powerpoint και σε έντυπο υλικό.Το τελικό αποτέλεσμα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα παρουσιαστεί σε ειδική ημερίδα στο σχολείο.

 

Ε. ΠΟΡΟΙ ? ΥΛΙΚΑ ? ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαδίκτυο, τύπος, βιβλιογραφία, ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων.

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

URLhttp://hermes.di.uoa.gr/exe_activities/diadiktio/13____.htmlhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BFhttp://pmeletios.com/ar_meletios/diafora/oi_kindynoi_toy_facebook.htmlhttp://www.terrapapers.com/?p=15498