ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΛΑΚΙ ΠΑΓΩΤΟ.

1779313_1724006524491067_105907484783171180_n (1)

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΛΑΚΙ ΠΑΓΩΤΟ.

Με τα παγωτά τα παιδιά δεν παχαίνουν,αλλά μαθαίνουν!!

Wie geht es aber weiter?

Η διαδικασία είναι απλή. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, κατά προτίμηση 6 ατόμων (κάθε ρήμα έχει 6 τύπους) και αφού τραβήξουν ένα ξυλάκι (είναι απ΄την ανάποδη και δεν φαίνονται τα ρήματα) επιλέγουν αν θα παίξουν με αυτό το ρήμα ή αν θα το κάνουν πάσα σε άλλη ομάδα.
Για να παίξουν πρέπει πρώτα να εξηγήσουν σε όλους τι ανωμαλία έχει αυτό το ρήμα (αν έχει) και κατόπιν να το κλίνουν (από ένα πρόσωπο το κάθε μέλος της ομάδας).
Αν το κλίνουν οι ίδιοι σωστά, παίρνουν αυτοί τους 6 πόντους.
Αν κάνουν λάθος/η χάνουν αντίστοιχα 1 πόντο για κάθε λάθος.
Αν το δώσουν σε άλλη ομάδα και το κλίνει σωστά εκείνη η ομάδα παίρνει τους 6 πόντους.
Με την μία ή την άλλη ομάδα τελικά μαθαίνουμε ρήματα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΧΟΜΠΥ: Deutsch ein Hit 1 S. 46 – 47

A I N D I E D I S C O G E H E N K
S W E R M U S I K H ? R E N H P K
D A D G H J K L I Z T R ? ? R A D
F X V N K T D I F E R N S E H E N
G A D F R H B M A N G E L N F T U
H Y X C V B N M H Q E R T Z U I O
F R E U N D E T R E F F E N ? O I
W M C D S A M M E L N ? H ? H R D
S N S D F G T A N Z E N S R T Z U
S B S D F G H Z U I O P ? D ? B L
C R ? ? ? S V R Z U N X N M W K E
I N S K O N Z E R T G E H E N L S
A S F G H J K L ? ? ? P O I U T E
A M C O M P U T E R S P I E L E N

 

Finde 10 Hobbys!

SCORPIONS, PINK, JUSTIN RANDALL TIMBERLAKE

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Deutsch  ein  Hit  1 S. 39

richtig / falsch ?bung

SCORPIONS

 1. Die Scorpions sind eine Musikgruppe.                           R       F

 2. Sie sind Amerikaner.                                                      R       F

 3. Ihre Lieblingsmusik ist Pop.                                          R       F

 4. Sie sind f?nf Musikanten.                                              R       F

 5. Ihr Hobby ist Fu?ball.                                                     R       F

PINK

 

 1. Pink ist eine T?nzerin.                                                   R       F

 2. Sie singt Hits.                                                                  R       F

 3. Die Jugendlichen h?ren die Lieder von Pink.               R       F

 4. Pink ist sehr beliebt.                                                       R       F

JUSTIN RANDALL TIMBERLAKE

 

 1. Er ist Amerikaner.                                                        R       F

 2. Er hat nur ein Hobby.                                                   R       F

 3. Er ist Schauspieler und S?nger.                                   R       F

 4. Seine Filme sind toll.                                                    R       F

 

FRAGEN ZU DEN TEXTEN S. 39 . Scorpions, Pink, Timberlake

A. Scorpions

1. Was sind die Scorpions?

2. Woher kommen die Scorpions?

3. Was machen die Scorpions?

4. Was ist das Lied “Wind of change”?

5. Wie heißt der Sänger?

6. Wer spielt Gitarre?

7. Was macht Hermannn Rarebele?

8. Was ist das Hobby von Scorpions?

B.Pink

1. Was ist Pink?

2. Ist Pink eine Sängerin?

3. Was singt Pink?

4. Wie finden die Jugendlichen Pink?

5. Wer findet Pink toll?

6. Ist Pink beliebt?

7. Was ist das Hobby von Pink?

C.  Timberlake

1. Woher kommt Timberlake?

2. Was sind die Hobbys von Timberlake?

3. Ist Timberlake Sänger?

4. Wie finden Mädchen Filme von Timberlake?