ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ “weil”

Δευτερεύουσα πρόταση , οποιουδήποτε είδους, στα Γερμανικά σημαίνει απαραίτητα:

βασικό ρήμα στο τέλος της πρότασης, το οποίο κλίνεται σύμφωνα με το υποκείμενο της πρότασης.

 

Αν έχουμε δηλ. να μετατρέψουμε μία κύρια πρόταση σε δευτερεύουσα αιτιολογική με τον εισαγωγικό σύνδεσμο “weil”, απλά:

βάζουμε το “weil” αρχή της πρότασης       και

κατόπιν μεταφέρουμε το βασικό ρήμα αυτούσιο,στον τύπο που ήδη βρίσκεται, στην τελευταία θέση της πρότασης.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ όμως ότι, όπως και στα Ελληνικά, η δευτερεύουσα πρόταση χρειάζεται πάντα μία κύρια, στην οποία στηρίζεται.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

z.B.

Peter fliegt oft nach Griechenland.

Peter spricht gut Griechisch, weil er oft nach Griechenland fliegt.

(Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το “weil”, όταν μπαίνει μέσα σε μία πρόταση για να την κάνει δευτερεύουσα αιτιολογική εξορίζει το βασικό ρήμα της πρότασης λοιπόν στην τελευταία θέση της.)

 

z.B.

Seine Eltern wohnen hier.

Klaus kommt oft nach Griechenland, weil seine Eltern hier wohnen.

Με το παράδειγμα αυτό δείχνουμε ότι η κύρια πρόταση και η δευτερεύουσα ίσως να μην έχουν το ίδιο υποκείμενο.

 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Σε προηγούμενα κεφάλαια και αναφορές του συντακτικού στην ιστοσελίδα αυτή είδαμε τον απαράβατο κανόνα ότι το ρήμα της κύριας πρότασης μπαίνει ΠΑΝΤΑ στην 2η θέση και κλίνεται βέβαια σύμφωνα με το υποκείμενο, το οποίο κανονικά βρίσκεται στην 1η θέση και ξεκινάει την πρόταση.

Σε αυτήν την ενότητα θα εξετάσουμε την περίπτωση κατά την οποία το υποκείμενο μπορεί να αλλάξει θέση μέσα στην πρόταση και μοναδικός προορισμός του είναι η 3η θέση και καμία άλλη!!

Αυτή η μετακίνηση του υποκείμενου συμβαίνει όταν για κάποιο λόγο θέλουμε ή επιβάλλεται να τονίσουμε κάποιον άλλον όρο (αντικείμενο, χρονικό, τροπικό, τοπικό) της πρότασής μας (δες και αντίστοιχη αναφορά στους προσδιορισμούς ΖΑΟ στο συντακτικό της ιστοσελίδας μου).

Η σύνταξη αυτή ονομάζεται Inversion, δηλ. αντιστροφή των όρων μέσα στην πρόταση.

z.B.

Carmen hat am Montag Sport. (κανονική σύνταξη)

Am Montag hat Carmen Sport. (αντιστροφή όρων – Inversion). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα τονίζουμε τον χρονικό προσδιορισμό “Am

Montag”, τον φέρνουμε στην 1η θέση και το υποκείμενο μεταφέρεται αυτόματα στην 3η.

Andreas ist gut in Mathe, Sport und Latein.

In Mathe, Sport und Latein ist Andreas gut.  (In Mathe, Sport und Latein είναι μεν πολλές λέξεις, αλλά αποτελούν ΕΝΑΝ όρο της πρότασης, ο οποίος μεταφέρεται ολόκληρος στην 1η θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΠΩΣ ΙΣΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ΤΟ ΡΗΜΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ!!!!!!!!!!!!!

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ – Ζ A O (Zeit, Art, Ort)

ΤΟ ΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ!!

Υπάρχουν 3 βασικοί προσδιορισμοί τους οποίους συναντάμε συχνότερα σε μία πρόταση: ο χρονικός (Ζ), ο τροπικός (Α) και ο χρονικός (Ο).

Οι προσδιρισμοί αυτοί εμφανίζονται υποχρεωτικά με αυτή την σειρά μέσα στην πρόταση:

z.B.

Peter fährt am Sonntag mit dem Auto nach Thessaloniki.

Σε περίπτωση που λείπει κάποιος από τους τρεις προσδιορισμούς η κενή θέση του αναπληρώνεται από τον επόμενο.

z.B.

Peter fährt am Sonntag  nach Thessaloniki.

Peter fährt  mit dem Auto nach Thessaloniki.

ΤΟ ΡΗΜΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ!!

Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει η “αντιστροφή όρων” στην πρόταση (Inversion). Μεταφέρουμε έναν από τους 3 προσδιορισμούς, όποιον πρέπει να τονίσουμε, στην 1η θέση, το υποκείμενο μεταφέρεται υποχρεωτικά στην 3η και ακολουθούν οι υπόλοιποι όροι.

z.B.

Αm Sonntag fährt  Peter mit dem Auto nach Thessaloniki.

Μit dem Auto fährt Peter am Sonntag  nach Thessaloniki.

 Νach Thessaloniki fährt Peter am Sonntag mit dem Auto.

ΤΟ ΡΗΜΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ!!