Η Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΕΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ


Στα πλαίσια του 6ου κεφ. του διδακτικού βιβλίου, το οποίο αναφέρεται στο σχολείο, τα μαθήματα και τους σχολικούς χώρους οργανώσαμε μία δραστηριότητα, κατά την οποία τα παιδιά σχεδίασαν και κατασκεύασαν με διάφορα υλικά και διάφορες τεχνοτροπίες ταμπέλες για τους σχολικούς χώρους.

Η δράση αυτή βοήθησε τα παιδιά να μάθουν ευκολότερα και με δημιουργικότητα τους σχολικούς χώρους.