ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Deutsch ein Hit 2 S. 44

ΦΥΛΛΟΕΡΓΑΣΙΑΣ

Deutsch  ein  Hit  2 S. 44

Erg?nze die L?cken!

Συμπλήρωσε στα κενά τις σωστές λέξεις.

 

a)    Erfolge                b) Basketballspieler              c) Jahre alt

d) in den USA                       e) Dirk Nowitski

f) aus Deutschland                g) 13 Jahre alt

 

Er ist der beste  deutsche ????????… und  hei?t ??? ??????. ..

Er ist 37 ??…….  ????.  und kommt ??.  ????.  .

Sein Geburtsort ist W?rzburg, aber jetzt wohnt er aber ?..  ?..  ??? .

Zum ersten Mal spielte er Basketball in der Schulmannschaft, als er ???.  ???.  ???. war.

Er arbeitet als Profi in der amerikanischen NBA.

In seiner Karriere hat er viele ?????.. : schon 1998 war er der erfolgreichste Korbsch?tze. Er hat viele Rekorde erspielt.