Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Μέγα Κωνσταντίνο

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Μέγα Κωνσταντίνο

Στις 11 Μαΐου 330 ο Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος, γνωστός ως Μέγας Κωνσταντίνος ίδρυσε μια νέα πρωτεύουσα στις ευρωπαϊκές ακτές του Βοσπόρου και στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου. Ο λόγος για την Κωνσταντινούπολη που πήρε το όνομά της από αυτόν και η οποία έγινε η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας του (Προηγουμένως ήταν η Ρώμη).

«Η εκλογή της θέσης για τη νέα πρωτεύουσα, η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και η δημιουργία μιας νέας διεθνούς, ιστορικής πόλης, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της πολιτικής και διοικητικής μεγαλοφυΐας του Κωνσταντίνου. Δεν αποτελεί το διάταγμα της θρησκευτικής ανοχής το μεγαλύτερο καλό που έκανε ο Κωνσταντίνος στην ανθρωπότητα, γιατί οπωσδήποτε οι διάδοχοί του θα αναγκάζονταν να δώσουν στον Χριστιανισμό τη θέση εκείνη που του ανήκει, δίχως η αναβολή αυτή να βλάψει καθόλου τον Χριστιανισμό. Μεταφέροντας όμως τη διεθνή πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη, ο Κωνσταντίνος έσωσε τον αρχαίο πολιτισμό και δημιούργησε ένα αξιόλογο κέντρο για τη διάδοση του Χριστιανισμού».

Έτσι άρχισε να κατασκευάζει τα πρώτα βασιλικά κτήρια της Πόλης και να χαράσσει τα σύνορά της. Ένα από τα οικίσματα που είχαν οικοδομηθεί στην εποχή του είναι ο ιερός Ναός της Αγίας Ειρήνης, ο οποίος λόγω των καταστροφών που υπέστη, είχε αναστηλωθεί από τον Ιουστινιανό.

Ο Κωνσταντίνος εκτίμησε όλες τις οικονομικές, πολιτικές και εκπολιτιστικές δυνατότητες της πόλης. Πολιτικά η Κωνσταντινούπολη είχε εξαιρετικές δυνατότητες άμυνας κατά των εξωτερικών εχθρών(πράγμα το οποίο απέδειξε η ιστορία αργότερα), διότι, ενώ ήταν απρόσιτη από τη θάλασσα, από την ξηρά προστατευόταν με τείχη. Οικονομικά είχε κάτω από τον έλεγχό της όλο το εμπόριο της Μαύρης Θάλασσας με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, γεγονός που την έκανε εμπορικό κόμβο ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία. Από εκπολιτιστική πλευρά τέλος, η Κωνσταντινούπολη είχε την εξαιρετική δυνατότητα να βρίσκεται κοντά στο πιο αξιόλογα κέντρα του ελληνικού πολιτισμού, τα οποία κάτω από την επίδραση του Χριστιανισμού συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός νέου πολιτισμού, του Βυζαντινού.

Ο Μ. Κωνσταντίνος πέθανε το 337 μ.Χ. Τόσο το έργο του όσο κι ο ίδιος έτυχε μιας σπάνιας και ειλικρινούς εκτίμησης από πολλές πλευρές. Η ρωμαϊκή Σύγκλητος, όπως αναφέρει ο ιστορικός του 4ου αιώνα Ευτρόπιος, θεοποίησε τον Κωνσταντίνο, η ιστορία τον ονομάζει «Μεγάλο» και η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και «Ισαπόστολο».

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

                       ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Σχολ. Έτος 2012 – 2013

ΓΕΓΟΝΟΣ                                          ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ                        ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Ίδρυση Κωνσταντινούπολης

324 ? 330 μ.Χ.

11/5/330

Κωνσταντίνος Α΄

2. Αυτοκρατορία  Ιουστινιανού

527 ? 565 μ.Χ.

Ιουστινιανός

Χριστόγραμμα στο νόμισμα

312 μ.Χ.

Κωνσταντίνος Α΄

3. Διάταγμα Μεδιολάνων

313 μ.Χ.

Κωνσταντίνος – Λικίνιος

4. Νομοθετικό έργο Ιουστινιανού

(Κώδικας, Νεαρές, Πανδέκτης, Εισηγήσεις)

529 ? 534 μ.Χ.

Ιουστινιανός

5. Στάση του Νίκα

532 μ.Χ.

Ιουστινιανός – Θεοδώρα

6. Ανέγερση Αγίας Σοφίας

(βασιλική μετά τρούλου)

532 ? 537 μ.Χ.

Ιουστινιανός

Δυναστεία Ηράκλειου

610 ? 717 μ.Χ.

Ηράκλειος κ.ά. αυτοκράτορες

Εκχριστιανισμός Βουλγάρων

864 μ.Χ.

Κωνσταντίνος Δ΄ – Χάνοι

Ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου

Μέσα 8ου αι.

Άραβες – Εβραίοι

7. Περίοδος μεγάλης ακμής Βυζαντίου

717 ? 1025 μ.Χ.

 

8. Διαμόρφωση μεσαιωνικού ελληνικού

Βυζαντινού κράτους

717 ? 802 μ.Χ.

802 ? 867 μ.Χ.

Ισαυρική (συριακή) δυναστεία

Δυναστεία Αμορίου

Εικονομαχία

Αρχές 8ου ? μέσα 9ου αι.

Αυτοκράτ. Λέων Γ΄-

Κωνσταντίνος Ε΄

9. 1η φάση Εικονομαχίας

Τερματίζεται με τη Ζ΄Οικουμ. Σύνοδο

726 ? 787 μ.Χ.

Ιωάννης Δαμασκηνός

Αυτοκράτ. Ειρήνη Αθηναία

10. 2η φάση Εικονομαχίας

Σύνοδος του 843 μ.Χ.

815 ? 843 μ.Χ.

Λέων Ε΄Αρμένιος

Αυγούστα Θεοδώρα

Έναρξη νέας εποχής

Ανάπτυξη δύναμης Βυζαντίου

842 ? 867 μ.Χ.

867 ? 1025 μ.Χ.

Βασιλιάς Μιχαήλ Γ΄από Αμόριο

Μακεδονική Δυναστεία

11. Οριστική αναστήλωση εικόνων

843 μ.Χ.

 

Ακριτικά τραγούδια

Μέσα 9ου αι.

Ακρίτες

Εκχριστιανισμός Μοραβών

862/3 μ.Χ.

Ραστισλάβος, Μιχαήλ Γ΄, Πατριάρχης

Φώτιος, Μεθόδιος Κωνσταντίνος

12. Σύνοδος 867 μ.Χ., αναθεματισμός

Πάπα, απόρριψη δόγματος περί

εκπόρευσης του Αγ. Πνεύματος και

Εκ του Υιού (filioque)

867 μ.Χ.

 

Αγώνες Βυζαντίου με Άραβες

 

9ος αι. μ.Χ.

Ρωμανός Λακαπηνός, Νικηφόρος  Φωκάς, Ιωάν. Τσιμισκής, Βασίλειος Β

Ίδρυση 1ου Ρωσικού κράτους

Ηγεμονία του Κιέβου

Μέσα του 9ου αι. μ.Χ.

 

13. Εκχριστιανισμός Ρώσων

(Δνείπερος ποταμός)

989 μ.Χ.

Βασίλειος Β? / Βλαδίμηρος (Ρώσος)

Οικονομία της υπαίθρου κατά

τη Μακεδονική δυναστεία

8ο προς 9ο αι. μ.Χ.

Δυνατοί, πένητες, πάροικοι

Οικονομία των πόλεων κατά

τη Μακεδονική δυναστεία

Αρχές 9ου αι. μ.Χ.

Έμποροι, βιοτέχνες, ναύκληροι,

τραπεζίτες

14. Εσωτερική κρίση στο Βυζάντιο

11ος αι. μ.Χ.

1025 ? 1081 μ.Χ.

 

15. Μάχη του  Μαντζικέρτ

1071 μ.Χ.

Σελτζούκοι, βυζαντινοί

μισθοφόροι

Τέλος Βυζαντινής Ιταλίας

1071 μ.Χ.

Νορμανδοί

Δυναστεία Κομνηνών

1081 ? 1180 μ.Χ.

Αλέξιος Α?, Ιωάννης Κομνηνός,

Μανουήλ Α? Κομνηνός

16. Μάχη στο Μυριοκέφαλο

της Φρυγίας

1176 μ.Χ.

Σελτζούκοι, Μανουήλ Α?

Κομνηνός

Συμφωνία Αλέξιου Α? ?Βενετών

1082 μ.Χ.

Αλέξιος Α?, Βενετοί

17. Σχίσμα των δύο Εκκλησιών

1054 μ.Χ.

Καρδινάλιος Ουμβέρτος,

Πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος

18. Σταυροφορίες

1096 ? 1204 μ.Χ.

 

19. Α?  σταυροφορία

Θρησκευτικός χαρακτήρας

1096 -1099 μ.Χ.

Πάπας Ουρβανός Β?

20. Β? & Γ? σταυροφορίες

Υποχώρησαν τα θρησκευτικά

κίνητρα

12ος αι. μ.Χ.

 

21. Δ?  σταυροφορία

Πτώση Κων/πολης

 

1204 μ.Χ.

 

Ανασύσταση Βυζαντίου

Ως τα μέσα του 14ου αι. μ.Χ.

Αυτοκράτορας Μιχαήλ Η?

Εμφάνιση Οθωμανών

14ος αι. μ.Χ.

Σουλτάνος Οθμάν ή Οσμάν

Κατάργηση Βυζαντινών

Ακριτών

1261 μ.Χ.

 

Κατάληψη Καλλίπολης

1354 μ.Χ.

Οθωμανοί, Βαλκανικοί λαοί

Μάχη του Κοσσυφοπεδίου

1389 μ.Χ.

Οθωμανοί, Σέρβοι

Μάχη της Άγκυρας

Η Οθωμανική αυτοκρατορία

βυθίζεται στην αναρχία

1402 μ.Χ.

Μογγόλοι, Σουλτάνος Βαγιαζίτ

22. Σύνοδος Φερράρας ? Φλωρεντίας

Υποταγή της Ορρθόδοξης Εκκλησίας

στη Ρωμαϊκή Εκκλησία

1438-9 μ.Χ.

Ιωάννης Η?

Επανέρχεται η τάξη στην Οθωμανική

Αυτοκρατορία

14ος αι. μ.Χ.

Σουλτάνος Μουράτ

Κατάληψη Ιωαννίνων &

Θεσσαλονίκης

1430 μ.Χ.

Σουλτάνος Μουράτ

23. Πολιορκία της Πόλης

Διήρκεσε 54 ημέρες

(Από 6 Απριλίου ? 29 Μαϊου 1453)

1453 μ.Χ.

Μωάμεθ Β? Πορθητής

 

Σχολ. Έτος 2012 – 2013

ΓΕΓΟΝΟΣ                                          ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ                        ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Ίδρυση Κωνσταντινούπολης

324 ? 330 μ.Χ.

11/5/330

Κωνσταντίνος Α΄

2. Αυτοκρατορία  Ιουστινιανού

527 ? 565 μ.Χ.

Ιουστινιανός

Χριστόγραμμα στο νόμισμα

312 μ.Χ.

Κωνσταντίνος Α΄

3. Διάταγμα Μεδιολάνων

313 μ.Χ.

Κωνσταντίνος – Λικίνιος

4. Νομοθετικό έργο Ιουστινιανού

(Κώδικας, Νεαρές, Πανδέκτης, Εισηγήσεις)

529 ? 534 μ.Χ.

Ιουστινιανός

5. Στάση του Νίκα

532 μ.Χ.

Ιουστινιανός – Θεοδώρα

6. Ανέγερση Αγίας Σοφίας

(βασιλική μετά τρούλου)

532 ? 537 μ.Χ.

Ιουστινιανός

Δυναστεία Ηράκλειου

610 ? 717 μ.Χ.

Ηράκλειος κ.ά. αυτοκράτορες

Εκχριστιανισμός Βουλγάρων

864 μ.Χ.

Κωνσταντίνος Δ΄ – Χάνοι

Ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου

Μέσα 8ου αι.

Άραβες – Εβραίοι

7. Περίοδος μεγάλης ακμής Βυζαντίου

717 ? 1025 μ.Χ.

 

8. Διαμόρφωση μεσαιωνικού ελληνικού

Βυζαντινού κράτους

717 ? 802 μ.Χ.

802 ? 867 μ.Χ.

Ισαυρική (συριακή) δυναστεία

Δυναστεία Αμορίου

Εικονομαχία

Αρχές 8ου ? μέσα 9ου αι.

Αυτοκράτ. Λέων Γ΄-

Κωνσταντίνος Ε΄

9. 1η φάση Εικονομαχίας

Τερματίζεται με τη Ζ΄Οικουμ. Σύνοδο

726 ? 787 μ.Χ.

Ιωάννης Δαμασκηνός

Αυτοκράτ. Ειρήνη Αθηναία

10. 2η φάση Εικονομαχίας

Σύνοδος του 843 μ.Χ.

815 ? 843 μ.Χ.

Λέων Ε΄Αρμένιος

Αυγούστα Θεοδώρα

Έναρξη νέας εποχής

Ανάπτυξη δύναμης Βυζαντίου

842 ? 867 μ.Χ.

867 ? 1025 μ.Χ.

Βασιλιάς Μιχαήλ Γ΄από Αμόριο

Μακεδονική Δυναστεία

11. Οριστική αναστήλωση εικόνων

843 μ.Χ.

 

Ακριτικά τραγούδια

Μέσα 9ου αι.

Ακρίτες

Εκχριστιανισμός Μοραβών

862/3 μ.Χ.

Ραστισλάβος, Μιχαήλ Γ΄, Πατριάρχης

Φώτιος, Μεθόδιος Κωνσταντίνος

12. Σύνοδος 867 μ.Χ., αναθεματισμός

Πάπα, απόρριψη δόγματος περί

εκπόρευσης του Αγ. Πνεύματος και

Εκ του Υιού (filioque)

867 μ.Χ.

 

Αγώνες Βυζαντίου με Άραβες

 

9ος αι. μ.Χ.

Ρωμανός Λακαπηνός, Νικηφόρος  Φωκάς, Ιωάν. Τσιμισκής, Βασίλειος Β

Ίδρυση 1ου Ρωσικού κράτους

Ηγεμονία του Κιέβου

Μέσα του 9ου αι. μ.Χ.

 

13. Εκχριστιανισμός Ρώσων

(Δνείπερος ποταμός)

989 μ.Χ.

Βασίλειος Β? / Βλαδίμηρος (Ρώσος)

Οικονομία της υπαίθρου κατά

τη Μακεδονική δυναστεία

8ο προς 9ο αι. μ.Χ.

Δυνατοί, πένητες, πάροικοι

Οικονομία των πόλεων κατά

τη Μακεδονική δυναστεία

Αρχές 9ου αι. μ.Χ.

Έμποροι, βιοτέχνες, ναύκληροι,

τραπεζίτες

14. Εσωτερική κρίση στο Βυζάντιο

11ος αι. μ.Χ.

1025 ? 1081 μ.Χ.

 

15. Μάχη του  Μαντζικέρτ

1071 μ.Χ.

Σελτζούκοι, βυζαντινοί

μισθοφόροι

Τέλος Βυζαντινής Ιταλίας

1071 μ.Χ.

Νορμανδοί

Δυναστεία Κομνηνών

1081 ? 1180 μ.Χ.

Αλέξιος Α?, Ιωάννης Κομνηνός,

Μανουήλ Α? Κομνηνός

16. Μάχη στο Μυριοκέφαλο

της Φρυγίας

1176 μ.Χ.

Σελτζούκοι, Μανουήλ Α?

Κομνηνός

Συμφωνία Αλέξιου Α? ?Βενετών

1082 μ.Χ.

Αλέξιος Α?, Βενετοί

17. Σχίσμα των δύο Εκκλησιών

1054 μ.Χ.

Καρδινάλιος Ουμβέρτος,

Πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος

18. Σταυροφορίες

1096 ? 1204 μ.Χ.

 

19. Α?  σταυροφορία

Θρησκευτικός χαρακτήρας

1096 -1099 μ.Χ.

Πάπας Ουρβανός Β?

20. Β? & Γ? σταυροφορίες

Υποχώρησαν τα θρησκευτικά

κίνητρα

12ος αι. μ.Χ.

 

21. Δ?  σταυροφορία

Πτώση Κων/πολης

 

1204 μ.Χ.

 

Ανασύσταση Βυζαντίου

Ως τα μέσα του 14ου αι. μ.Χ.

Αυτοκράτορας Μιχαήλ Η?

Εμφάνιση Οθωμανών

14ος αι. μ.Χ.

Σουλτάνος Οθμάν ή Οσμάν

Κατάργηση Βυζαντινών

Ακριτών

1261 μ.Χ.

 

Κατάληψη Καλλίπολης

1354 μ.Χ.

Οθωμανοί, Βαλκανικοί λαοί

Μάχη του Κοσσυφοπεδίου

1389 μ.Χ.

Οθωμανοί, Σέρβοι

Μάχη της Άγκυρας

Η Οθωμανική αυτοκρατορία

βυθίζεται στην αναρχία

1402 μ.Χ.

Μογγόλοι, Σουλτάνος Βαγιαζίτ

22. Σύνοδος Φερράρας ? Φλωρεντίας

Υποταγή της Ορρθόδοξης Εκκλησίας

στη Ρωμαϊκή Εκκλησία

1438-9 μ.Χ.

Ιωάννης Η?

Επανέρχεται η τάξη στην Οθωμανική

Αυτοκρατορία

14ος αι. μ.Χ.

Σουλτάνος Μουράτ

Κατάληψη Ιωαννίνων &

Θεσσαλονίκης

1430 μ.Χ.

Σουλτάνος Μουράτ

23. Πολιορκία της Πόλης

Διήρκεσε 54 ημέρες

(Από 6 Απριλίου ? 29 Μαϊου 1453)

1453 μ.Χ.

Μωάμεθ Β? Πορθητής