Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Ευτυχώς για όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία οι δράσεις που θα μπορούσαν να συνδράμουν θετικά στη διδασκαλία και στη μάθηση είναι πολλές και ποικίλες οπότε ο καθένας έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του, το γνωστικό αντικείμενο και τους γενικούς αλλά και επί μέρους διδακτικούς στόχους. Για μένα προσωπικά αποτελεί διακαή πόθο να βλέπω μαθητές εντελώς κολλημένους στα κινητά τους τηλέφωνα ή στα tablets την ώρα του μαθήματος προσπαθώντας μέσα από ενδεδειγμένες εκπαιδευτικές εφαρμογές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να αγαπήσουν τη μάθηση.  Η μέθοδος αυτή παρουσιάστηκε από Γερμανούς εκπαιδευτικούς σε ημερίδα διδακτικής του Α.Π.Θ. με εκπληκτικά θετικά αποτελέσματα, διότι ουσιαστικά διδάσκουμε αυτό που εμείς πρέπει με τον τρόπο που τα παιδιά λατρεύουν. Επομένως πετυχαίνουμε κι ένα ακόμη σοβαρό στόχο: αποδεικνύουμε ότι είμαστε κοντά στα ενδιαφέροντά τους και τις τάσεις τους. Γενικότερα όμως η εφαρμογή Τ.Π.Ε. μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική, π.χ. πρόγραμμα Edmondo με διαρκή ανταλλαγή απόψεων και μάθηση.Η Διά Βίου Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από την οποία θα προκύπτουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση χαρακτηρίζονται επίσης και τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών κατά τη διάρκεια των οποίων εμπλουτίζονται οι γνώσεις και αποκτώνται νέες εμπειρίες. Ενδεδειγμένο θεωρείται  και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσω του οποίου τα παιδιά συναναστρέφονται με μεγάλες κοινωνικές ομάδες και αποκτούν γνώσεις. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας μπορεί επίσης να αποδειχθεί ωφέλιμη για τη μάθηση. Τέλος η ευγενής άμιλλα μεταξύ των παιδιών μέσω της συμμετοχής τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης, στην τόνωση του ενδιαφέροντος των παιδιών και στην παραγωγική μάθηση.