ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΡΟΙ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 8
ΧείριστοΆριστο 
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 13:38
 
    Σκοπός του διδακτικού αντικειμένου «Χοροί» είναι η ψυχοκινητική ανάπτυξη με έμφαση στην αισθητική, δημιουργική και εκφραστική κίνηση, η βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και γενικότερα της προσωπικότητας των μαθητών.
     Στόχοι:
Ψυχοκινητικός τομέας: Ανάπτυξη της μη λεκτικής επικοινωνίας (εκφραστική, δημιουργική και αισθητική κίνηση) των μαθητών, του ρυθμού και της σύνδεσης μουσικής, λόγου κίνησης, καθώς και η απόκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων χορών και ιδιαίτερα των παραδοσιακών χορών.
Συναισθηματικός τομέας: Έκφραση συναισθημάτων μέσω της κίνησης, προαγωγή της επικοινωνίας, της κοινωνικότητας και της αυτοπεποίθησης των μαθητών.
Γνωστικός τομέας: Απόκτηση γνώσεων γύρω από το χορό τη μουσική και το τραγούδι, κατανόηση στοιχείων της λαϊκής παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας και άλλων λαών, κατανόηση των αισθητικών στοιχείων της κίνησης και του ρυθμού, κατανόηση της σύγχρονης κινητικής έκφρασης και ρυθμού των νέων.
 
     Βασικοί άξονες περιεχομένου
 
1.   Διδασκαλία και επέκταση των θεματικών ενοτήτων:
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Παραδοσιακοί χοροί
Για τη διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων βλέπε βιβλία εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής Α΄-Β΄ & Γ΄-Δ΄.
Ενοποίηση των θεματικών ενοτήτων: η διδασκαλία του Παραδοσιακού χορού προετοιμάζεται μέσα από δραστηριότητες της Μουσικοκινητικής αγωγής και η Μουσικοκινητική αγωγή χρησιμοποιεί υλικό από την ελληνική παράδοση.
Για την επέκταση-ενοποίηση των θεματικών ενοτήτων χρησιμοποιούνται:
 • παραδοσιακά παιχνιδοτράγουδα
 • παραδοσιακά μουσικοκινητικά δρώμενα
 • τοπικοί παραδοσιακοί χοροί 
 • δημιουργική αξιοποίηση της ελληνικής μουσικής παράδοσης

2.   Λαϊκοί χοροί και παιχνίδια από άλλες χώρες (π.χ. κοινωνικοί χοροί, latin, dancesport dances, κ.α.)

Στην ενότητα αυτή διδάσκονται παιχνίδια και χοροί από άλλες χώρες.
 • Αξιοποιούνται ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών (αναζήτηση υλικού από τους ίδιους)
 • Αξιοποιούνται εμπειρίες παιδιών από διαφορετικά περιβάλλοντα

Το περιεχόμενο μπορεί ν΄ αποτελέσουν κοινωνικοί χοροί της Ευρώπης, latin, dancesport dances, παραδοσιακοί χοροί άλλων χορών, παιχνίδια του κόσμου, κ.α.

3.   Σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης (π.χ. hip-hop, RnΒ, Break dance, funky jazz, κ.α.)

Στην ενότητα αυτή αξιοποιούνται δημιουργικά οι υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών, οι οποίες αποτελούν δημοφιλή μορφή έκφρασης των νέων. Προτείνεται:
 • Δημιουργικός χορός, κινητικός αυτοσχεδιασμός και δημιουργία μουσικοκινητικών συνθέσεων (κυρίως στις τάξεις Α΄ και Β΄)
 • Δημοφιλές μορφές έκφρασης των νέων, όπως hip-hop, RnΒ, Break dance, funky jazz, κ.α. (κυρίως στις τάξεις Γ΄ και Δ΄)
4.   Προετοιμασία εκδηλώσεων – παραστάσεων
 
     Ενδεικτική κατανομή ωρών ανά θεματική ενότητα
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α΄ και Β΄ τάξη
Γ΄ και Δ΄ τάξη
 Μουσικοκινητική Αγωγή
10 ώρες
7 ώρες
 Παραδοσιακοί Χοροί
10 ώρες
10 ώρες
 Λαϊκοί χοροί και  παιχνίδια άλλων χωρών  
4-6 ώρες
5-8 ώρες
 Σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης
4-6 ώρες
5-7 ώρες
 Προετοιμασία εκδήλωσης - παράστασης
μέχρι 4 ώρες
μέχρι 5 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΧΩΡΩΝ      32
 
 
     Διδασκαλία – Οργάνωση μαθήματος
 
 • Για τη «μουσικοκινητική αγωγή» και τους «παραδοσιακούς χορούς» αξιοποιούνται τα βιβλία εκπαιδευτικού Α΄- Β΄ και Γ΄- Δ΄ δημοτικού.
 • Για τους «λαϊκούς χορούς και παιχνίδια από άλλες χώρες» αξιοποιούνται εμπειρίες των παιδιών από άλλα περιβάλλοντα, ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.
 • Για τις «σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης» προτείνεται ο αυτοσχεδιασμός από τους μαθητές, η αμοιβαία διδασκαλία μεταξύ τους και η ομαδοσυνεργατική εργασία.
 • Η εκδήλωση – παράσταση αποτελεί μέρος της σχολικής ζωής, μπορεί να πλαισιώνει τις σχολικές γιορτές ή να παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχεδίου εργασίας.
 • Για την οργάνωση του μαθήματος προτείνεται η δομή των ενδεικτικών διδασκαλιών που υπάρχουν στα βιβλία εκπαιδευτικού Α΄- Β΄και Γ΄- Δ΄ δημοτικού, τα στιλ αμοιβαίας διδασκαλίας, αυτοελέγχου, μη αποκλεισμού, καθοδηγούμενης και συγκλίνουσας εφευρετικότητας, αποκλίνουσας παραγωγικότητας, καθώς και του αυτοσχεδιασμού, της πρωτοβουλίας και αυτοδιδασκαλίας.
 
     Αξιολόγηση
  
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στον ψυχοκινητικό τομέα περιλαμβάνει:
  • Την απόκτηση από τους μαθητές δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων.
  • Τη βελτίωση του ρυθμού στην κίνησή τους.
  • Την απόκτηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων (εκμάθηση των κινητικών μοτίβων) παραδοσιακών και λαϊκών χορών.
 • Η αξιολόγηση στο συναισθηματικό τομέα περιλαμβάνει:
  • Τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του μαθήματος και την ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων.
  • Την απόκτηση αυτοπεποίθησης στην κινητική τους συμπεριφορά στο μάθημα.
  • Τη βελτίωση της επικοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων μέσω των χορών.
 • Η αξιολόγηση στο γνωστικό τομέα περιλαμβάνει:
  • Την κατανόηση και αφομοίωση των εννοιών που χρησιμοποιούνται στο αντικείμενο των χορών.
  • Την κατανόηση των αισθητικών στοιχείων της κίνησης και του ρυθμού.
  • Την απόκτηση γνώσεων για τη λαϊκή παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, της χώρας μας και άλλων λαών.