ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 5
ΧείριστοΆριστο 
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 13:45
    Οι ώρες της Φυσικής Αγωγής στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) διαμορφώνονται ως εξής:
   
Α΄ Τάξη Β΄ Τάξη Γ΄ Τάξη Δ΄ Τάξη Ε΄ Τάξη Στ΄ Τάξη
4 4 4 4 2 2

  • Στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ οι θεματικές ενότητες της Φυσικής Αγωγής και η κατανομή των διδακτικών ωρών για την κάθε θεματική ενότητα παραμένει όπως έχει στο Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής.
  • Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ από τις 4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα η μία διατίθεται για Χορούς. Στις υπόλοιπες 3 περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
Α΄ & Β΄ Τάξη Γ΄ & Δ΄ Τάξη
 
  Ψυχοκινητική Αγωγή
 
28-30 ώρες
  Ψυχοκινητική Αγωγή: Εξάσκηση σε
  σύνθετες κινητικές δεξιότητες
  (κινητικά παιχνίδια)
 
16-20 ώρες
 
  Κινητικά παιχνίδια
25-30 ώρες
  Ψυχοκινητική Αγωγή: Ανάπτυξη
  φυσικών ικανοτήτων (κινητικά παιχνίδια)
8-10 ώρες
  Γυμναστικές κινήσεις και            
  προασκήσεις ενόργανης γυμναστικής
10-12 ώρες
 
  Γυμναστική - Ενόργανη γυμναστική
8-12 ώρες

  Μύηση στις Αθλοπαιδιές και το Στίβο
20 ώρες
  Γνωριμία με φυσικές δραστηριότητες
  & Σπορ υγείας και αναψυχής
10-15 ώρες
  Φυσικές δραστηριότητες & Σπορ υγείας
  και αναψυχής (σχέδιο εργασίας)
8-12 ώρες
 
  Γνωριμία με νέα ή μη διαδεδομένα
  αθλήματα και αθλήματα ΑμΕΑ
10-16 ώρες
  Καταγραφή δεικτών κινητικής και  
  σωματικής ανάπτυξης
 
6 ώρες
  Καταγραφή δεικτών κινητικής και
  σωματικής ανάπτυξης
 
6 ώρες
 
  Προετοιμασία εκδηλώσεων
μέχρι
4 ώρες
  Εσωτερικές διοργανώσεις παιχνιδιών
  και προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών
μέχρι
10 ώρες
 
  Κολύμβηση
μέχρι
10 ώρες
 
  Κολύμβηση
μέχρι
10 ώρες
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
93
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
96