Γενικα για τον προγραμματισμο στη Φυσικη Αγωγη PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 20
ΧείριστοΆριστο 
 
     Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής περιέχει τον μακρόχρονο - στρατηγικό προγραμματισμό για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σ΄ όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου. Ο στρατηγικός προγραμματισμός της Φυσικής Αγωγής καθορίζει τη διδακτέα ύλη, με τις θεματικές ενότητες (διδακτικά αντικείμενα) που πρέπει να διδαχθούν, τους στόχους, τις ενδεικτικές δραστηριότητες, τα αναμενόμενα αποτελέσματα,  καθώς και την αναλογία των διδακτικών ωρών ανά θεματική ενότητα.  Έτσι δημιουργείται ένα σχετικά «κλειστό» πλαίσιο σπουδών στη Φυσική Αγωγή, το οποίο ο εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόσει στο διδακτικό του έργο.
 
     Στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς ο/η εκπαιδευτικός Φ.Α. συντάσσει τον προγραμματισμό του διδακτικού του έργου στη Φυσική Αγωγή. Ο προγραμματισμός του διδακτικού έργου κάθε εκπαιδευτικού Φ.Α. περιλαμβάνει τον ετήσιο, τον τριμηνιαίο/ τετραμηνιαίο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό του μαθήματος. Ο προγραμματισμός αυτός υλοποιείται στη συνέχεια μέσα από τα ημερήσια πλάνα μαθήματος, τα σχέδια  εργασίας και τον σχεδιασμό των υπολοίπων δραστηριοτήτων.
 
Πριν τον προγραμματισμό
 
Με την ανάληψη υπηρεσίας, μετά τις θερινές διακοπές, ο/η εκπαιδευτικός Φ.Α. :
 • Επιθεωρεί τους χώρους του μαθήματος (αυλή, γήπεδα, γυμναστήριο, κλειστή αίθουσα, κλπ).
 • Καταγράφει το αθλητικό υλικό του σχολείου (μπάλες, κώνους, στεφάνια, σχοινάκια, στρώματα, κλπ).
 • Εισηγείται στον διευθυντή του σχολείου ενδεχόμενες επισκευές στον πάγιο εξοπλισμό, εργασίες συντήρησης και αγορές αθλητικού υλικού.
 • Φροντίζει να διαμορφώσει τους χώρους και να αποκτήσει το υλικό που θα χρειασθεί στο μάθημά του.
 
Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου
 
     Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Για την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού στη Φυσική Αγωγή ο εκπαιδευτικός Φ.Α. συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν τους ίδιους χώρους, το υλικό και κοινές διαθεματικές προσεγγίσεις ή συναφή προγράμματα. Αν υπάρχουν στο σχολείο και άλλοι εκπαιδευτικοί Φ.Α. ο ετήσιος προγραμματισμός γίνεται από κοινού, προκειμένου να μοιράζονται οι χώροι και το υλικό.
 
Τι λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του προγραμματισμού
 
     Οι παρακάτω παράγοντες διαμορφώνουν τις επιλογές των αντικειμένων και την κατανομή τους στον προγραμματισμό:
 • Η αθλητική υποδομή του σχολείου (οι χώροι και τα γήπεδα καθορίζουν ποια αντικείμενα θα διδαχθούν. Αν π.χ. δεν υπάρχουν σκάμα ή στρώματα στο σχολείο δεν μπορούν να διδαχθούν τα άλματα στο στίβο).
 • Ο αριθμός των εκπαιδευτικών Φ.Α. στο σχολείο (αν υπάρχει και δεύτερος εκπαιδευτικός Φ.Α. στο σχολείο τα αντικείμενα προγραμματίζονται με διαφορετική σειρά στον καθένα, προκειμένου να μην συμπίπτουν οι απαιτήσεις στους χώρους και στο υλικό)
 • Η επιρροή από τις καιρικές συνθήκες (αν το σχολείο διαθέτει μόνο ανοικτούς χώρους, θα πρέπει σε κάθε τρίμηνο να προγραμματίζονται και θεωρητικά αντικείμενα σαν εναλλακτικές λύσεις)
 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου και του σχολείου (αν στον τόπο έχει αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο άθλημα ή δίπλα στο σχολείο υπάρχει στάδιο ή διαθέτουμε ιδιαίτερο εξοπλισμό στο σχολείο, λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του προγραμματισμού, αξιοποιώντας το).
 
Τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός
 
 • Τα διδακτικά αντικείμενα που θα διδαχθούν
 • Τον αριθμό των διδακτικών ωρών για κάθε αντικείμενο
 • Τους αγώνες στους οποίους θα πάρει μέρος το σχολείο
 • Τα σχέδια εργασίας (projects) που θα υλοποιηθούν παράλληλα ή σε συνδυασμό με τη Φυσική Αγωγή
     Η ολοκληρωμένη εικόνα του ετήσιου προγραμματισμού οργανώνει και συστηματοποιεί το διδακτικό έργο. Στη συνέχεια, η τριμηνιαία και εβδομαδιαία απεικόνισή του, αποτελεί τον οδηγό της καθημερινής εκπαιδευτικής λειτουργίας. Διευκολύνει  τον εκπαιδευτικό στο καθημερινό διδακτικό του έργο και στην πληρέστερη κάλυψη της διδακτέας ύλης.