Προγραμματισμος Φυσικης Αγωγης στο Δημοτικο Σχολειο PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 40
ΧείριστοΆριστο 
   
     Ο προγραμματισμός της Φυσικής Αγωγής στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία γίνεται σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 2003 (Υ.Α. 21072β/Γ2/2003, ΦΕΚ 304 τ.Β΄/13-3-2003, σελ. 4281-4306) και το Πρόγραμμα Σπουδών του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Α.Ε.Π.) του 2010 (Υ.Α. Φ.12/879/88413/Γ1/2010, ΦΕΚ 1139 τ.Β΄/28-7-2010, σελ. 15986-15994).
 

     Τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός

  • Τις θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν (2 έως 4 ενότητες σε κάθε τρίμηνο)
  • Τον αριθμό των διδακτικών ωρών για κάθε θεματική ενότητα
  • Τους αγώνες ή εκδηλώσεις που θα γίνουν ή θα πάρει μέρος το σχολείο
  • Τα σχέδια εργασίας (projects) που θα υλοποιηθούν παράλληλα ή σε συνδυασμό με τη Φυσική Αγωγή
  • Οποιαδήποτε άλλη δράση
     Οι θεματικές ενότητες που έχουν διδακτική συνέχεια στο περιεχόμενό τους, επιδιώκεται να ολοκληρώνονται σε ένα ή το πολύ σε δύο τρίμηνα και να διδάσκονται σε συνέχεια, χωρίς μεγάλα χρονικά διαλείμματα. Προγραμματίζονται οι ώρες που προβλέπονται για την κάθε ενότητα (βλέπε σχετικό πίνακα). Οι ώρες Φ.Α. στο Δημοτικό Σχολείο για τις τάξεις Α έως Δ είναι περίπου 33 στο 1ο τρίμηνο, 30 στο 2ο τρίμηνο και 30-33 στο 3ο τρίμηνο. Για τις τάξεις Ε και Στ 22 στο 1ο τρίμηνο, 20 στο 2ο, και 20-22 στο 3ο τρίμηνο. Τα σχέδια εργασίας μπορούν να ενσωματώνονται: σε ώρες Φ.Α. συναφούς θεματικής ενότητας, εν μέρει σε εργασία για το σπίτι και εν μέρει σε ώρες άλλου μαθήματος ή της ευέλικτης ζώνης.
     Προτείνεται ο ετήσιος προγραμματισμός να γίνεται σε έντυπο μιας σελίδας, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα τμήματα στα οποία διδάσκει ο εκπαιδευτικός της Φ.Α. Στη συνέχεια οι θεματικές ενότητες με τις ώρες κάθε τριμήνου μεταφέρονται στον τριμηνιαίο προγραμματισμό, όπου αναλύονται οι ώρες σε εβδομαδιαία βάση (βλέπε αντίστοιχους πίνακες).
 
         ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Θεματικές ενότητες
Ώρες
  Α και Β Τάξη
 
  ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  Αίσθηση χώρου & χρόνου    (12)
  Οπτικοκινητικός συγχρονισμός & συντονισμός   (6)
  Ισορροπία  στατική & δυναμική   (4)
  Πλευρική κίνηση   (3)
  Ορθοσωματική αγωγή   (3)
  Αναπνευστική αγωγή   (2)
  Φαντασία & Δημιουργικότητα   (2)
 
 
  
32
  ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΧΟΡΟΙ
  Μουσικοκινητική Αγωγή (10)
  Παραδοσιακοί Χοροί (8)
  Σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης - άλλοι χοροί (8)
 
26
  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
10
  ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ
8
  Προετοιμασία Εκδηλώσεων
4
  Καταγραφή Δεικτών Κινητικής και Σωματικής Ανάπτυξης
4^
  Γ και Δ Τάξη
 
  ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  Κινητικές δεξιότητες   (7)
  Φυσικές ικανότητες   (7)
  Ορθοσωματική αγωγή   (4)
   
18
  ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -ΧΟΡΟΙ
  Μουσικοκινητική Αγωγή (6)
  Παραδοσιακοί Χοροί (8)
  Σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης - άλλοι χοροί (6)
 
20
  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
8
  ΜΥΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΙΒΟ
  Καλαθοσφαίριση   (3)
  Χειροσφαίριση   (3)
  Πετοσφαίριση   (3)
  Ποδόσφαιρο   (3)
  Στίβος   (8)
 
  
20
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
10
  ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ
8
  ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΜΗ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ & ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑμΕΑ
4
  Ενδοσχολικοί Αγώνες Προσαρμοσμένων Αθλοπαιδιών
4
  Καταγραφή Δεικτών Κινητικής και Σωματικής Ανάπτυξης
4^
  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
20*
  Ε και Στ Τάξη
 
  ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
  Καλαθοσφαίριση   (8)
  Χειροσφαίριση   (8)
  Πετοσφαίριση   (8)
  Ποδόσφαιρο   (8)
 
  
32
  ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
12
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
8
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
12
^ Η καταγραφή των δεικτών υλοποιείται σαν Σχέδιο Εργασίας.
* Όταν υλοποιείται η κολύμβηση στη Γ ή στη Δ τάξη (σε συνεχόμενο δίωρο) παραλείπονται ώρες από τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες αναλογικά.
 
 
              ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
ΤΜΗΜΑ
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΩΡΕΣ
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΩΡΕΣ
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΩΡΕΣ
   
Α
Ψυχοκινητική Αγωγή
18
    
Ψυχοκινητική Αγωγή
14
    
Παιχνίδια
12
    
Μουσικοκινητική αγωγή-Χοροί
11
 
Μουσικοκινητική Αγωγή-Χοροί
6
 
Μουσικοκινητική Αγωγή-Χοροί
9
 
Σ.Ε.:Καταγραφή δεικτών Κιν. & Σωμ. ανάπτυξης
 
 
Γυμναστική-Ενόργανη
Γυμν. 
 
10
 
Σ.Ε. στις Φυσικές δραστηρ. Υγείας & Αναψυχής
 
 8 
 
 
         
Προετοιμασία εκδήλωσης
4
 
   
Β
Ψυχοκινητική Αγωγή
16
 
Ψυχοκινητική αγωγή
11
 
Ψυχοκινητική Αγωγή
5
 
Μουσικοκινητική Αγωγή
10
 
Γυμναστική-Ενόργανη Γυμν.
10
 
Χοροί
16
 
Παιχνίδια
3
 
Παιχνίδια
9
 
Προετοιμασία εκδήλωσης
4
 
Σ.Ε.:Καταγραφή δεικτών Κιν.& Σωμ. ανάπτυξης 
 
 
Σ.Ε.: Παίζω παραδοσιακά παιχνίδια
 
6
 
Σ.Ε. στις Φυσικές δραστηρ. Υγείας & Αναψυχής
 
8
 
  
Γ
Ψυχοκινητική Αγωγή
18
 
Ψυχοκινητική Αγωγή
4
 
Παιχνίδια
8
 
Γνωριμία με μη διαδεδομένο άθλημα
4
 
Μουσικοκινητική Αγωγή - Χοροί
10
 
Χοροί
10
 
Μπάσκετ, Στίβος
7
 
Ποδόσφαιρο, Χάντμπολ
6
 
Βόλεϊ, Στίβος
7
 
Σ.Ε.:Καταγραφή δεικτών Κιν. & Σωμ. ανάπτυξης
 
4
 
Γυμναστική-Ενόργανη Γυμναστική
 
10
  Σ.Ε. στις Φυσικές δραστηρ. Υγείας & Αναψυχής
 
8
 
  
Δ
Ψυχοκινητική Αγωγή
18
 
Μουσικοκινητική Αγωγή-Χοροί
14
 
Ψυχοκιν. Αγωγή,  Παιχνίδια
12
 
Μπάσκετ, Στίβος
7
 
Ποδόσφαιρο, Χάντμπολ
6
 
Στίβος, Βόλεϊ
7
 
Γνωριμία με μη διαδεδομένο άθλημα
 
4
 
Γυμναστική-Ενόργανη Γυμναστική
 
10
 
 
 Χοροί
 
6
 
Σ.Ε.:Καταγραφή δεικτών Κιν. & Σωμ. ανάπτυξης
 
4
 
Σ.Ε. Προσέχω το σώμα μου και τη διατροφή μου
 
6
 
Σ.Ε. στις Φυσικές δραστηρ. Υγείας & Αναψυχής
 
8
 
   
Ε
Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο
14
 
Ποδόσφαιρο, Χάντμπολ
10
 
Βόλεϊ
8
 
Γυμναστική
8
 
Παραδοσιακοί χοροί
10
 
Στίβος
12
 
 
 
 
Σ.Ε.: Τοπικοί παρ/κοί χοροί
6
 
Σ.Ε.: Η αθλητική εκδήλωση
4
 
 
Στ
Μπάσκετ, Χάντμπολ
16
 
Ποδόσφαιρο
8
 
Βόλεϊ
8
 
Στίβος
6
 
Γυμναστική
8
 
Στίβος
6
 
 
 
 
Παραδοσιακοί χοροί
4
 
Σ.Ε.: Η αθλητική εκδήλωση
8
 
Σχολ.αγώνες
   1. Δρόμος ανωμάλου εδάφους     2. Μπάσκετ    3. Χάντμπολ     4. Βόλεϊ     5. Αγώνες στίβου
1. δύο έως τέσσερις θεματικές ενότητες σε κάθε τρίμηνο
2. κάθε ενότητα με διδακτική συνέχεια ολοκληρώνεται σε ένα ή το πολύ σε δύο τρίμηνα.
3. Σ.Ε. :  Σχέδιο Εργασίας
 
 
  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
                                                                1ο  ΤΡΙΜΗΝΟ   
 
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΩΡΕΣ
ΜΗΝΑΣ
Σεπτέμβριος
ΜΗΝΑΣ
Οκτώβριος
ΜΗΝΑΣ
Νοέμβριος
ΩΡΕΣ*
 
  
Α
Ψυχοκινητική Αγωγή
18
    
 2
 2
 2
 1
 1
 2
 2
 2
 2
 1
 1
 
Μουσικοκινητική αγωγή - Χοροί
11
 
 1
 1
 1
 
 
1
1
2
2
 
Καταγραφή δεικτών Κιν. & Σωμ. ανάπτυξης 
4
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
  
Β
Ψυχοκινητική Αγωγή
16
 
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
 
Μουσικοκινητική αγωγή
10
 
 
 
 
 
 
1
1
2
2
2
2
 
Παιχνίδια 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καταγραφή δεικτών Κιν. & Σωμ. ανάπτυξης
4
       
2
2
             
  
Γ
Ψυχοκινητική Αγωγή
18
 
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
 
Γνωριμία με μη διαδεδομένο άθλημα
4
           
1
1
1
1
     
Μπάσκετ, Στίβος
7
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
Καταγραφή δεικτών Κιν. & Σωμ. ανάπτυξης
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Δ
Ψυχοκινητική Αγωγή
18
 
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
 
Μπάσκετ, Στίβος
7
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
Γνωριμία με μη διαδεδομένο άθλημα
4
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
Καταγραφή δεικτών Κιν. & Σωμ. ανάπτυξης
4
       
2
2
             
  
Ε
Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο
14
 
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
 
Γυμναστική
8
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Στ
Μπάσκετ, Χάντμπολ
16
 
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
 
Στίβος
6
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * ώρες που έγιναν (συμπληρώνονται στο τέλος του τριμήνου)