Προγραμματισμος Φυσικης Αγωγης στο Γυμνασιο PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 32
ΧείριστοΆριστο 
 
     Στον ετήσιο προγραμματισμό της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο περιλαμβάνονται:
  • τα διδακτικά αντικείμενα που θα διδαχθούν (έως 5 αντικείμενα σε κάθε τετράμηνο)
  • ο αριθμός των διδακτικών ωρών για κάθε αντικείμενο
  • οι αγώνες ή οι εκδηλώσεις που θα γίνουν ή θα πάρει μέρος το σχολείο
  • τα σχέδια εργασίας (projects) που θα υλοποιηθούν παράλληλα ή σε συνδυασμό με τη Φυσική Αγωγή
  • Οποιαδήποτε άλλη δράση
     Επιδιώκεται κάθε αντικείμενο να ολοκληρώνεται σε ένα ή σε δύο τετράμηνα και κάθε αντικείμενο να διδάσκεται σε συνέχεια, χωρίς μεγάλα χρονικά διαλείμματα. Προγραμματίζονται οι ώρες που προβλέπονται στο Α.Π.Σ. για το κάθε αντικείμενο (βλέπε σχετικό πίνακα). Οι ώρες  Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο είναι περίπου 32  στο 1ο τετράμηνο και 30-32 στο 2ο τετράμηνο, για όλες τις τάξεις. Τα σχέδια εργασίας μπορούν να ενσωματώνονται: εν μέρει σε ώρες Φ.Α. συναφούς αντικειμένου, εν μέρει σε εργασία για το σπίτι και εν μέρει σε ώρες προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων ή άλλου μαθήματος, εφόσον γίνονται σε συνεργασία με άλλον εκπαιδευτικό.
Προτείνεται ο ετήσιος προγραμματισμός να γίνεται σε έντυπο μιας σελίδας, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα τμήματα στα οποία διδάσκει ο εκπαιδευτικός της Φ.Α. Στη συνέχεια τα αντικείμενα με τις ώρες κάθε τριμήνου μεταφέρονται στον τριμηνιαίο προγραμματισμό, όπου αναλύονται οι ώρες σε εβδομαδιαία βάση (βλέπε αντίστοιχους πίνακες).
 
                           ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Διδακτικά αντικείμενα
Ώρες
  Α΄ Τάξη
 
  ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
  Καλαθοσφαίριση   (9)
  Πετοσφαίριση   (9)
  Ποδόσφαιρο   (9)
27
  ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
20
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
6
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
6
  Ενδοσχολικοί Αγώνες Αθλοπαιδιών
5
  Β΄ Τάξη
 
  ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
  Καλαθοσφαίριση   (7)
  Πετοσφαίριση   (7)
  Ποδόσφαιρο   (7)
  Χειροσφαίριση   (7)
28
  ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
6
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
6
  Ενδοσχολικοί Αγώνες Αθλοπαιδιών
4
  Σ.Ε.: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
8
  Γ΄ Τάξη
 
  ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
  Καλαθοσφαίριση   (7)
  Πετοσφαίριση   (7)
  Χειροσφαίριση   (7)
  Ποδόσφαιρο  (7)
28
  ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
6
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
6
  Ενδοσχολικοί Αγώνες Αθλοπαιδιών
4
  Σ.Ε.: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
8
Σ.Ε.: Σχέδιο εργασίας (project)
 
         ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΜΗΜΑ
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΩΡΕΣ
Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΩΡΕΣ
 
 
Α
Μπάσκετ
9
     
Παραδοσιακοί χοροί
6
   
Ποδόσφαιρο
9
 
Γυμναστική
6
 
Στίβος (άλματα, δρόμοι) - Φυσική Κατάσταση
14 
 
Στίβος (ρίψεις) - Φυσική Κατάσταση
6
 
Σ.Ε.: Σωματική διάπλαση και ενδυνάμωση
7
 
Βόλεϊ
 
     
Ενδοσχολικοί αγώνες
3
 
 
 
Β
Μπάσκετ
7
 
Ποδόσφαιρο
7
 
Χάντμπολ
7
 
Παραδοσιακοί χοροί
6
 
Στίβος - Φυσική Κατάσταση
12
 
Βόλεϊ
7
 
Γυμναστική
6
 
Στίβος
2
 
Σ.Ε.: Άσκηση και υγεία
8
 
Νέο άθλημα - Ενδοσχολικοί αγώνες
8
 
 
 
Γ
Μπάσκετ
7
 
Γυμναστική
6
 
Χάντμπολ 
7
 
Παραδοσιακοί χοροί
6
 
Στίβος - Φυσική Κατάσταση
10
 
Στίβος
4
 
Νέο άθλημα
  8  
 
Βόλεϊ 
7
 
      Ποδόσφαιρο
7
 
Σχολ. αγώνες
    1.  Μπάσκετ        2,  Βόλεϊ        3.    Χάντμπολ       4.   Δρόμος ανωμάλου εδάφους        5.   Αγώνες στίβου
  1.  έως πέντε διδακτικά αντικείμενα σε κάθε τετράμηνο
  2. κάθε αντικείμενο ολοκληρώνεται σε ένα τετράμηνο ή σε συνέχεια στα δύο τετράμηνα
  3. Σ.Ε. :  Σχέδια Εργασίας
 
                ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
                                                                                1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΩΡΕΣ

ΜΗΝΑΣ

Σεπτέμβριος

ΜΗΝΑΣ

Οκτώβριος

ΜΗΝΑΣ

Νοέμβριος

ΜΗΝΑΣ

Δεκέμβριος

ΜΗΝΑΣ

Ιανουάριος

ΩΡΕΣ*

Α

Μπάσκετ

9

 

1

2

2

2

1

1

                                 

Ποδόσφαιρο

9

             

1

1

1

1

1

1

1

1

   

1

     

Στίβος - ΦΚ 

14 

 

1

     

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

   

1

2

   

Σ.Ε.: Σωματική διάπλαση και ενδυνάμωση

7

               

/

/

/

/

/

/

/

           
                                             

Β

Μπάσκετ

7

               

1

2

2

2

                 

Χάντμπολ

7

 

1

1

1

1

1

1

1

                         

Στίβος, ΦΚ

12

 

1

1

1

1

1

1

1

1

     

1

1

1

   

1

     

Γυμναστική

6

                       

1

1

1

   

1

2

   

Σ.Ε.: Φυσική άσκηση και υγεία

8

         

/

/

/

/

     

/

//

/

           

Γ

Μπάσκετ

7

 

1

1

1

1

1

1

1

                         

Χάντμπολ

7

               

2

2

1

1

1

               

Στίβος - ΦΚ 

10

 

1

1

1

1

1

1

1

   

1

1

1

               

Νέο άθλημα 

8

                         

2

2

   

2

2

   
   * Συμπληρώνονται οι ώρες που έγιναν (στο τέλος του τριμήνου)