Μαθαίνω τις μέρες της εβδομάδας: ετεροπαρατήρηση διδασκαλίας

Μαθαίνω τις μέρες της εβδομάδας

Ο σπόρος της Ειρήνης: Ομαδικές εργασίες και χειροτεχνίες-Εικαστικά έργα για τη διακόσμηση του σχολείου

ο σπόρος της Ειρήνης

Εικαστικά έργα για τη διακόσμηση του σχολείου

Εικαστικά έργα για τη διακόσμηση του σχολείου

Αισθητική αναβάθμιση της αίθουσάς τους από τους μαθητές-παγκόσμια ημέρα προστασίας των ζώων

Παγκόσμια ημέρα προστασίας ζώων

Εφαρμογή συνεργατικής μάθησης στο σχολείο: αμπέλι, σταφύλι, κρασί-ομαδική εργασία

ομαδική εργασία

Bravo Schools-το βραβείο του σχολείου μας

Bravo Schools-το βραβείο του σχολείου μας

BRAVO SCHOOLS 2020 Βεβαίωση Συμμετοχής_Αργυρούδη Ευγενία

Προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών θεμάτων-τα βραβεία του σχολείου μας

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (2)

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΔΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΣΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Safe Water Sports Academy-το 2ο συνέδριο των θαλασσοφυλάκων και το βραβείο του σχολείου μας

Η ατζέντα του συνεδρίου και τα σχολεία που βραβεύτηκαν πανελλαδικά:

Τα σχολεία που βραβεύτηκαν πανελλαδικά

Η βράβευση online

εργασίες σχολείων-βίντεο