Μέσα μεταφοράς στο Νηπιαγωγείο-χρήσιμες συνδέσεις

Μέσα μεταφοράς στο νηπιαγωγείο-χρήσιμες συνδέσεις

Διαδραστικό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

Genially: Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια

Thinglink: Μαθαίνω να κυκλοφορώ σωστά-νηπιαγωγείο

Παιχνίδι: Μαθαίνω τα σήματα οδικής κυκλοφορίας

Learningapps: Μέσα μεταφοράς

Κυκλοφοριακή αγωγή-ψηφιακά παιχνίδια

Κυκλοφορώ με ασφάλεια-υλικό

Genially: e-book κυκλοφοριακής αγωγής

Αφήστε μια απάντηση