από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

                                                                        Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                      Επικοινωνία

Μαθηματικά Β΄Γυμνασίου - Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων - Πυθαγόρειο Θεώρημα

  Περιεχόμενα  

Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας

 
Β-1-1 Φύλλο Εργασίας  

Φύλλο Εργασίας

 
Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας  

Άσκηση 1 Στο σπίτι του διπλανού σχήματος, η σκάλα, η εξωτερική επιφάνεια του τοίχου, η στέγη και η πόρτα με τα παράθυρα εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα, (Γκρι – Κίτρινο – Κόκκινο – Πράσινο). Να κάνετε μια πρόχειρη εκτίμηση για το ποιο χρώμα καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη επιφάνεια  και να διατάξετε τα χρώματα σε μια σειρά που να δείχνει τις τέσσερεις επιφάνειες από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη.

..........................................................................................

 
Ασκήσεις Β-1-1    
Μονάδες μέτρησης επιφανειών    
Ασκήσεις Β-1-2    
Εμβαδόν τετραγώνου    
Ασκήσεις Β-1-3α    
Εμβαδόν ορθογωνίου    
Ασκήσεις Β-1-3β    
Εμβαδόν παραλληλογράμμου    
Ασκήσεις Β-1-3γ    
Εμβαδόν τριγώνου    
Ασκήσεις Β-1-3δ    
Εμβαδόν τραπεζίου          
Ασκήσεις Β-1-3ε  

Άσκηση 2 Να συμπληρωθούν τα κενά στο παρακάτω κείμενο χρησιμοποιώντας τα μικρά σχήματα α, β, Χ, Ψ της προηγούμενης εικόνας: 

Α) Η σκάλα αποτελείται από ……….   τρίγωνα α.

     Το εμβαδόν της σκάλας είναι ………α

Β) Η πόρτα και τα παράθυρα αποτελούνται από ……….  τρίγωνα β.

     Η πόρτα και τα παράθυρα μαζί έχουν εμβαδόν ……….β

Γ) Η επιφάνεια του τοίχου μπορεί να διαιρεθεί σε ………..  ορθογώνια Ψ.

     Το εμβαδόν του τοίχου είναι ……….Ψ

Δ) Η στέγη περιέχει …………  τετράγωνα Χ.

     Το εμβαδόν της στέγης είναι ……….…Χ

Ε) Συμφωνείτε με την διάταξη που κάνατε στην άσκηση 1;   

Ζ) Αν η απάντηση σας στην προηγούμενη ερώτηση είναι Όχι, τότε να διατάξετε πάλι τα χρώματα σε μια σειρά που να δείχνει τις τέσσερεις επιφάνειες από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη

.………………………………………………………….……..................

 
Ερωτήσεις κατανόησης Β-1-3    

Β-1-4 Φύλλο Εργασίας    
Πυθαγόρειο θεώρημα    
Ασκήσεις Β-1-4α    
Αντίστροφο Πυθαγορείου θεωρήματος    
Ασκήσεις Β-1-4β    
Ασκήσεις επανάληψης    
Διάλειμμα    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

Άσκηση 3 Να χρησιμοποιήσετε μόνο το μικρό τετράγωνο Χ της ίδιας εικόνας και να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο.

1)     Το εμβαδόν της σκάλας είναι ………Χ

2)     Η πόρτα και τα παράθυρα μαζί έχουν εμβαδόν ……….Χ

3)     Το εμβαδόν του τοίχου είναι ……….Χ

4)     Το εμβαδόν της στέγης είναι ……….…Χ

5)     Συμφωνείτε με την διάταξη που κάνατε στην άσκηση 2;  

6)     Αν η απάντηση σας στην προηγούμενη ερώτηση είναι Όχι, τότε να διατάξετε πάλι τα χρώματα σε μια σειρά που να δείχνει τις τέσσερις επιφάνειες από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη.

………..……………………………………………………………

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                   

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας