από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

                                                                        Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                      Επικοινωνία

Μαθηματικά Β΄Γυμνασίου - Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων - Πυθαγόρειο Θεώρημα

  Περιεχόμενα  

 

 
Β-1-1 Φύλλο Εργασίας  

Εμβαδόν Ορθογωνίου

τετραγωνικές μονάδες

α: Το μήκος του ορθογωνίου

β: Το πλάτος του ορθογωνίου

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου είναι ίσο με το γινόμενο των διαστάσεων του

 

Εμβαδόν Ορθογωνίου = μήκος επί πλάτος

*     Αν γνωρίζουμε το μήκος και το πλάτος ενός ορθογωνίου τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν του.

*     Αν γνωρίζουμε το μήκος ενός ορθογωνίου και το εμβαδόν του τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το πλάτος του.

*     Αν γνωρίζουμε το πλάτος ενός ορθογωνίου και το εμβαδόν του τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το μήκος του.

 
Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας    
Ασκήσεις Β-1-1    
Μονάδες μέτρησης επιφανειών    
Ασκήσεις Β-1-2    
Εμβαδόν τετραγώνου    
Ασκήσεις Β-1-3α    
Εμβαδόν ορθογωνίου    
Ασκήσεις Β-1-3β    
Εμβαδόν παραλληλογράμμου    
Ασκήσεις Β-1-3γ    
Εμβαδόν τριγώνου    
Ασκήσεις Β-1-3δ    
Εμβαδόν τραπεζίου    
Ασκήσεις Β-1-3ε    
Ερωτήσεις κατανόησης Β-1-3    

Β-1-4 Φύλλο Εργασίας    
Πυθαγόρειο θεώρημα    
Ασκήσεις Β-1-4α    
Αντίστροφο Πυθαγορείου θεωρήματος    
Ασκήσεις Β-1-4β    
Ασκήσεις επανάληψης    
Διάλειμμα    
                   

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας