ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διατμηματικό - Διαπανεπιστημιακό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» (ΔιΧηΝΕΤ)

Διπλωματική εργασία

«Οξειδοαναγωγή, Θεωρία και Εφαρμογές»


Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Μαρία Μπαγανά

Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Π. Γιαννακουδάκης
Μέλη επιτροπής επίβλεψης: Αν. Καθηγητής Μ. Σιγάλας, Επ. Καθηγήτρια Α. Γιούρη-Τσοχατζή