Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1903

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου: Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας κ. Αντώνιος.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Βλαδίμηρος. 03-06-1888.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Σέργιος. 30-05-1882.
  Έδρα Βλαδίμη.

 2. Ο Τβερ και Κάσιν Δημήτριος. 04-01-1887.
  Έδρα Τβερ.

 3. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Σέργιος. 02-06-1896. (Εκλογή 05-12-1903, από Πσκώβου. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Βησσαρίων. 30-07-1889.
  Έδρα Κοστρομά.

 2. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Πέτρος. 19-09-1893.
  Έδρα Σμολένσκ.

 3. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ναζάριος. 24-10-1893.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

 4. Ο Τούλας και Μπελιώβου Πιτιρίμ. 17-07-1894.
  Έδρα Τούλα.

 5. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Αρκάδιος. 06-10-1896.
  Έδρα Ριαζάν.

 6. Ο Καλούγας και Μπορώβου Βενιαμίν. 26-10-1897.
  Έδρα Καλούγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κίνεσμα Βενιαμίν. 30-07-1872.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.

 2. Ο Μούρομ Πλάτων. 21-01-1896.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 3. Ο Μοζάισκ Παρθένιος. 10-10-1899.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 4. Ο Μιχαηλώβου Βλαδίμηρος. 04-02-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριαζάν.

 5. Ο Ούγκλιτς Σέργιος. 18-03-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

 6. Ο Δημητρώβου Τρύφων. 01-07-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 7. Ο Μπαλάχνας Ισίδωρος. 12-05-1902. (Εκλογή 04-11-1903, από Νοβγορόδου Σέβερσκη).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

 8. Ο Στάριτσας Αλέξανδρος. 27-07-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.

 9. Ο Βολοκολάμσκ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 10. Ο Κασίρας (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τούλας.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Αναστάσιος. 15-05-1885.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ιωαννίκιος. 21-02-1888.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 3. Ο Βόλογδα και Τότμας Αλέξιος. 06-06-1893.
  Έδρα Βόλογδα.

 4. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Νίκων. 08-03-1898.
  Έδρα Βιάτκα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ Γαβριήλ. 14-12-1886.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

 2. Ο Γκλαζώβου Βαρσανούφιος. 21-06-1892.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 3. Ο Σαραπούλ Μιχαίας. 19-05-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Αντώνιος. 03-05-1887.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Γουρίας. 29-01-1890.
  Έδρα Νόβγοκοροντ.

 2. Ο Φινλανδίας και Βιμπόργου Νικόλαος. 05-08-1890.
  Έδρα Βίμποργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Αρσένιος. 28-02-1899. (Εκλογή 05-12-1903, από Βολοκολάμσκ).
  Έδρα Πσκωβ.

 2. Ο Ρίγας και Μιτάβας Αγαθάγγελος. 10-09-1889.
  Έδρα Ρίγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κυριλλώβου Αρσένιος. 30-05-1893. (+ 18-02-1903).
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 2. Ο Γιαμβούργου Σέργιος. 25-02-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 3. Ο Γκντώβου Κωνσταντίνος. 29-07-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 4. Ο Νάρβας Αντωνίνος. 02-03-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 5. Ο Κυριλλώβου Θεοδόσιος. 23-03-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βορόνεζ και Ζαντόνσκ Αναστάσιος. 06-06-1882.
  Έδρα Βορόνεζ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Σέβσκ Ειρηναίος. 09-05-1888.
  Έδρα Ορέλ/

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Τύχων. 02-02-1892.
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Λαυρέντιος. 22-03-1898.
  Έδρα Κούρσκ.

 4. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Ιννοκέντιος. 01-08-1899. (Εκλογή 08-02-1903, από Νάρβας).
  Έδρα Ταμπώβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρογκόζσκ Βλαδίμηρος. 09-05-1887.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορόνεζ.

 2. Ο Κοζλώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Δημήτριος. 28-06-1898. (Εκλογή 08-02-1903, από Ταμπώβου. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Γουρίας. 22-07-1885.
  Έδρα Σαμάρα.

 2. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Νίκανδρος. 10-02-1891.
  Έδρα Σιμπίρσκ (Ουλιανώβσκ).

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Γεώργιος. 24-01-1893.
  Έδρα Άστραχαν.

 4. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Ερμογένης. 14-01-1901. (Εκλογή 21-03-1903, από Βόλσκ).
  Έδρα Σαράτωβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσιστοπόλεως Αλέξιος. 09-09-1900.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

 2. Ο Νικολαέβου (Πουγκατσέβου) Τύχων. 14-01-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαμάρας.

 3. Ο Τσεμποξάρυ Ιωάννης. 28-04-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

 4. Ο Βόλσκ Παλλάδιος. 06-12-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαρατώβου.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Αθανάσιος. 09-06-1885.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Αικατερινοδάρ Αγαθόδωρος. 28-02-1888.
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Βλαδικαυκάσου και Μοζντόκ Βλαδίμηρος. 18-08-1891.
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αξάη Ιωάννης. 05-07-1870.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ντον.

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Χριστοφόρος. 25-05-1887. (Εκλογή 26-11-1903, από Κάμενετς Ποδόλσκ).
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Αικατερινβούργου και Ιρμπίτσκης Βλαδίμηρος. 20-12-1887. (Εκλογή 26-11-1903, από Ορενβούργου).
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

 3. Ο Ορενβούργου και Ουράλσκ Ιωακείμ. 14-01-1896. (Εκλογή 26-11-1903, από Γροδνό).
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 4. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Ιωάννης. 24-03-1899.
  Έδρα Πέρμη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κουνγκούρ Παύλος. 21-11-1897. (Εκλογή 18-11-1903, από π. Στάριτσας).
  Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Κουνγκούρ ιδρύθηκε στις 18-11-1903.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Μπαρναούλης Μακάριος. 12-02-1884.
  Έδρα Τόμσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Αντώνιος. 14-09-1895.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 3. Ο Όμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Μιχαήλ. 31-01-1899. (Εκλογή 06-09-1903, από Κοβνό).
  Έδρα Όμσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπίησκ Μακάριος. 18-03-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόμσκ.

 2. Ο Μπερεζώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τομπόλσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Βερχολένσκ Τύχων. 18-07-1882.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 2. Ο Βλαδιβοστόκ και Καμτσάτκας Ευσέβιος. 26-01-1897.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζαβαϊκάλης και Νερτσίνσκ Μεθόδιος. 02-06-1894.
  Έδρα Τσιτά.

 2. Ο Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Νικόδημος. 25-07-1895.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 3. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Ευθύμιος. 17-11-1896.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 4. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Νικάνωρ. 07-12-1897.
  Έδρα Γιακούτσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κίρενσκ Φιλάρετος. 20-12-1898.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Θεόγνωστος. 22-01-1867. (+ 22-01-1903).
  Έδρα Κίεβο.

 2. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φλαβιανός. 02-02-1885. (Εκλογή 01-02-1903, από Χαρκόβου. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χερσώνος και Οδησσού Ιουστίνος. 25-05-1871.
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Αρσένιος. 17-05-1882. (Εκλογή 08-02-1903, από Καζάν).
  Έδρα Χάρκοβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Ιλαρίων. 29-04-1884.
  Έδρα Πολτάβα.

 2. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 24-09-1889.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 3. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Ιάκωβος. 28-04-1891.
  Έδρα Κισινιώβ.

 4. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Νικόλαος. 29-09-1891.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Συμεών. 31-10-1893.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 6. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Αντώνιος. 07-09-1897.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 7. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Κλήμης. 26-05-1902. (Εκλογή 26-11-1903, από Ουφάς).
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κανέβου Σίλβεστρος. 20-01-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 2. Ο Άκερμαν Αρκάδιος. 22-12-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 3. Ο Πριλούκη Γεδεών. 12-01-1892.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 4. Ο Ελισαβετγκράδ Τύχων. 08-09-1895. (+ 27-03-1903).
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.
  Σημείωση: Στις 03-05-1903 εξελέγη Επίσκοπος Ελισαβετγκράδ ο Νοβομίργοροδ Μέμνων, ο οποίος παύθηκε στις 04-11-1903.

 5. Ο Νοβομίργοροδ Κυρίων. 23-08-1898. (Εκλογή 03-05-1903, από Μπάλτας).
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 6. Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη Νέστωρ. 15-04-1901. (Εκλογή 04-11-1903, από Μπαλάχνας).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

 7. Ο Σουμύ Στέφανος. 27-01-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.

 8. Ο Ουμάν Αγαπητός. 07-04-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 9. Ο Τσιγκιρίν Πλάτων. 03-06-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 10. Ο Βλαδίμης Βολυνίας Αρσένιος. 14-07-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 11. Ο Κρεμένετς Δημήτριος. 02-02-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 12. Ο Μπάλτας Τύχων. 26-05-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

 13. Ο Ελισαβετγκράδ Θεοδόσιος. 30-11-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 14. Ο Οστρόγκ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χέλμ και Βαρσοβίας Ιερώνυμος. 03-11-1885.
  Έδρα Βαρσοβία.

 2. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Ιουβενάλιος. 25-10-1892.
  Έδρα Βίλνα.

Επίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Μισαήλ. 20-02-1883.
  Έδρα Μογιλιέβ.

 2. Ο Γροδνό και Μπρέστ Νικάνωρ. 03-03-1891. (Εκλογή 26-11-1903, από Αικατερινβούργου).
  Έδρα Γροδνό.

 3. Ο Μίνσκ και Τουρώβου Μιχαήλ. 06-08-1897.
  Έδρα Μίνσκ.

 4. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Σεραφείμ. 23-08-1898.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κοβνό Σέργιος. 12-02-1899. (Εκλογή 06-09-1903, από Όμσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

 2. Ο Λιούμπλιν Ευλόγιος. 12-01-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βαρσοβίας.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Αλέξιος, Έξαρχος Γεωργίας. 10-04-1894.
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σουχούμης Αρσένιος. 08-02-1895.
  Έδρα Σουχούμη.

 2. Ο Ιμερέτης Λεωνίδας. 19-04-1898.
  Έδρα Κουταΐση.

 3. Ο Γκούριας και Μινγκρέλης Δημήτριος. 23-04-1902. (Εκλογή 04-11-1903, από Αλαβέρδης).
  Έδρα Φάσις.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκόρης Βενιαμίν. 21-04-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 2. Ο Αλαβέρδης Ευθύμιος. 30-11-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

ιγ) Αρχιερείς στην Κεντρική Ασία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τουρκεστάν και Τασκένδης Παΐσιος. 07-07-1891.
  Έδρα Βέρνη (Αλματύ).

 2. Ο Ούρμιας και Σάλμας Ιωνάς. 25-03-1898.
  Έδρα Ούρμια Περσίας.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρεβάλης Νικόλαος. 30-03-1880.
  Έδρα Τόκιο.

 2. Ο Αλεουτίων και Βορείου Αμερικής Τύχων. 19-10-1897.
  Έδρα Σαν Φραντσίσκο.

 3. Ο Περεγιασλάβας Ζαλέσκι Ιννοκέντιος. 03-06-1902.
  Έδρα Πεκίνο.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αλάσκας Ιννοκέντιος. 14-12-1903.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αλεουτίων.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο της Αλάσκας ιδρύθηκε στις 29-11-1903.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Γκούριας και Μινγκρέλης Αλέξανδρος. 04-03-1862. (Παύση 04-11-1903).

 2. Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωνάθαν. 04-09-1866. (Παύση 26-11-1903).

 3. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ναθαναήλ. 15-08-1872.

 4. Ο π. Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Μάρκελλος. 08-07-1875. (+ 29-09-1903).

 5. Ο π. Δημητρώβου Νέστωρ. 17-04-1877.

 6. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Παύλος. 08-01-1878.

 7. Ο π. Κισινιώβου και Χοτίνσκ Νεόφυτος. 10-08-1880.

 8. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Μακάριος. 23-07-1882.

 9. Ο π. Ελισαβετγκράδ Μέμνων. 22-01-1884. (Εκλογή 03-05-1903, από Νοβομίργοροδ. Παύση 04-11-1903. + 06-11-1903).

 10. Ο π. Ουφάς και Μενζελίνσκ Ιουστίνος. 27-01-1885. (+ 26-09-1903).

 11. Ο π. Γκούριας και Μινγκρέλης Γρηγόριος. 25-03-1886.

 12. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Ανατόλιος. 25-05-1886. (+ 23-01-1903).

 13. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Αντώνιος. 12-08-1890.

 14. Ο π. Όμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γρηγόριος. 03-02-1891.

 15. Ο π. Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Ιωάννης. 25-04-1893. (Παύση 12-03-1903).

 16. Ο π. Ζαβαϊκάλης και Νερτσίνσκ Νικόδημος. 10-05-1893.

 17. Ο π. Ριαζάν και Ζαράισκ Πολύευκτος. 11-06-1895.

 18. Ο π. Μπάλτας Μένανδρος. 26-01-1897.

 19. Ο π. Λιούμπλιν Γερμανός. 01-11-1898. (+ 06-02-1903).

 20. Ο π. Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Ιννοκέντιος. 09-02-1899.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.