Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1907

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 05/01/1907: Κοίμηση Σιμπίρσκ Γουρία. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 2. 24/01/1907: Κοίμηση π. Αμίδης Βενιαμίν. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 3. 25/01/1907: Ίδρυση Βικαριάτου Γομέλ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 4. 25/01/1907: Εκλογή Σιμπίρσκ Ιακώβου (από Γιαροσλάβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 5. 25/01/1907: Εκλογή Γιαροσλάβου Τύχωνος (από Αλεουτίων). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 6. 25/01/1907: Εκλογή Κοβνό Κυρίωνος (από Σουχούμης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 7. 25/01/1907: Εκλογή Σουχούμης Δημητρίου (από Νοβομίργοροδ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 8. 25/01/1907: Εκλογή Νοβομίργοροδ Σεργίου (από Κοβνό). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 9. 27/01/1907: Παύση Αίνου Λεοντίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 10. 27/01/1907: Εκλογή Αίνου Ιωακείμ (από Χριστουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 11. 31/01/1907: Προαγωγή Επισκόπου Πσκώβου Αρσενίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 12. 07/02/1907: Ίδρυση Ι.Μ. Τυρολόης και Σερεντίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 13. 08/02/1907: Εκλογή Τυρολόης Νικηφόρου (από Λιτίτσης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 14. 11/02/1907: Κοίμηση Αμίδης Σιλβέστρου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 15. 11/02/1907: Χειροτονία Γομέλ Μητροφάνους. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 16. 25/02/1907: Χειροτονία Λιτίτσης Νικοδήμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 17. 02/03/1907: Κοίμηση Καλαβρύτων Φιλαρέτου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 18. 05/03/1907: Κοίμηση Θήρας Νικοδήμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 19. 04/04/1907: Κοίμηση Χαλκίδος Παντελεήμονος. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 20. 06/04/1907: Εκλογή Γκόρης Πέτρου (από Αλαβέρδης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 21. 08/04/1907: Χειροτονία Αργυρουπόλεως Γερμανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 22. 14/04/1907: Χειροτονία Μελιτουπόλεως Γερμανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 23. 29/04/1907: Κοίμηση π. Αρχαγγέλου Ναθαναήλ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 24. 03/05/1907: Παραίτηση Δεβρών Πολυκάρπου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 25. 03/05/1907: Εκλογή Δεβρών Παρθενίου (από Πολυανής). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 26. 06/05/1907: Προαγωγή Επισκόπου Σταυρουπόλεως Αγαθοδώρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 27. 09/05/1907: Χειροτονία Μπακού Γρηγορίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 28. 13/05/1907: Χειροτονία Πτολεμαΐδος Νικάνδρου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 29. 13/05/1907: Ίδρυση Βικαριάτου Μπιελοστόκ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 30. 25/05/1907: Κοίμηση π. Χερσώνος Ιουστίνου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 31. 03/06/1907: Χειροτονία Μπιελοστόκ Βλαδιμήρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 32. 06/06/1907: Κοίμηση Καμπανίας Ιλαρίωνος. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 33. 08/06/1907: Εκλογή Αλεουτίων Πλάτωνος (από Τσιγκιρίν). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 34. 08/06/1907: Προαγωγή Επισκόπου Αλεουτίων Πλάτωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 35. 17/06/1907: Χειροτονία Σεβαστείας Γλυκερίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 36. 01/07/1907: Χειροτονία Πολυανής Φωτίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 37. 03/07/1907: Παραίτηση Κασσανδρείας Ιωάννου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 38. 05/07/1907: Παύση Κυότο Ανδρονίκου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 39. 10/07/1907: Χειροτονία Σύρου Αθανασίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 40. 11/07/1907: Χειροτονία Τρίκκης Ανθίμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 41. 12/07/1907: Χειροτονία Ύδρας Ιωάσαφ. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 42. 13/07/1907: Χειροτονία Χαλκίδος Χρυσάνθου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 43. 16/07/1907: Χειροτονία Μονεμβασίας Γερμανού. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 44. 17/07/1907: Κοίμηση Καρλοβικίου Γεωργίου. [Εκκλησία του Καρλοβικίου].

 45. 19/07/1907: Χειροτονία Καλαβρύτων Χαρίτωνος. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 46. 19/07/1907: Κοίμηση Δημητριάδος Γρηγορίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 47. 20/07/1907: Κοίμηση Βόσνης Νικολάου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 48. 25/07/1907: Παύση Πένζας Τύχωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 49. 25/07/1907: Εκλογή Πένζας Μητροφάνους (από Τσεμποξάρυ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 50. 26/07/1907: Εκλογή Κασσανδρείας Ειρηναίου (από π. Μελενίκου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 51. 26/07/1907: Χειροτονία Λευκάδος Δανιήλ. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 52. 28/07/1907: Ίδρυση Βικαριάτου Κρονστάνδης. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 53. 03/08/1907: Κοίμηση Νευροκοπίου Θεοδωρήτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 54. 06/08/1907: Χειροτονία Κρονστάνδης Βλαδιμήρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 55. 09/08/1907: Χειροτονία Τριφυλίας Γαβριήλ. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 56. 10/08/1907: Χειροτονία Δημητριάδος Γερμανού. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 57. 15/08/1907: Χειροτονία Νευροκοπίου Δαμασκηνού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 58. 26/08/1907: Κοίμηση π. Γάνου Κωνσταντίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 59. 29/08/1907: Χειροτονία Καμπανίας Φωτίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 60. 30/08/1907: Χειροτονία Τσεμποξάρυ Μιχαήλ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 61. 03/09/1907: Ίδρυση Βικαριάτου Μαμαντίς. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 62. 03/09/1907: Ίδρυση Βικαριάτου Τιχβίν. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 63. 03/09/1907: Εκλογή Τιχβίν Θεοδοσίου (από Κυριλλώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 64. 30/09/1907: Χειροτονία Κυριλλώβου Ιωαννικίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 65. Σεπτέμβριος 1907: Κοίμηση π. Κίτρους Θεοκλήτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 66. 04/10/1907: Κοίμηση π. Μπάλτας Μενάνδρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 67. 04/10/1907: Χειροτονία Μαμαντίς Ανδρέου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 68. 12/10/1907: Παύση Άκερμαν Αρκαδίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 69. 26/10/1907: Χειροτονία Θήρας Αγαθαγγέλου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 70. 27/10/1907: Χειροτονία Ροδοστόλου Αλεξάνδρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 71. 09/11/1907: Κοίμηση π. Γκούριας Αλεξάνδρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 72. 04/11/1907: Χειροτονία Αλαβέρδης Δαυΐδ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 73. 11/11/1907: Χειροτονία Άκερμαν Νικοδήμου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 74. 23/11/1907: Ίδρυση Βικαριάτου Γιουρέβου-Πόλσκη. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 75. 23/11/1907: Εκλογή Γιουρέβου-Πόλσκη Αλεξάνδρου (από Μούρομ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 76. 29/11/1907: Εκλογή Βόσνης Ευγενίου (από Βανιαλούκας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 77. 16/12/1907: Χειροτονία Μούρομ Ευγενίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 78. 21/12/1907: Κοίμηση π. Νευροκοπίου Νεοφύτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 79. 25/12/1907: Ίδρυση Βικαριάτου Γέισκ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 80. 1907;: Κοίμηση π. Γκούριας Γρηγορίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.