Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Πετρίδης Παντελής

 • Αρχική σελίδα
 • Σχολείο
 • Μαθηματικά
 • Τ.Π.Ε.
 • GeoGebra
 • Προγραμματισμός
 • Το πρόβλημα των δύο σοφών
 • Παραπομπές
 •  
  Συμβολή κυμάτων - Στάσιμα κύματα

  Στην παρακάτω εφαρμογή μπορείτε να δείτε δύο κύματα με ίδιο πλάτος, ίδιο μήκος κύματος, ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά, καθώς και τη συμβολή τους, το στάσιμο κύμα.

  Η Εφαρμογή GeoGebra δεν μπορεί να εκκινηθεί. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση της Java 1.4.2 (ή νεότερη) έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί στο φυλλομετρητή σας.(Πατήστε εδώ για να εγκαταστήσετε την Java.)

  Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε σημεία για κάθε κύμα, στα οποία έχετε τη δυνατότητα να μεταβάλετε την -κοινή- τετμημένη τους (εμφανίστε κάποιο σημείο και μετακινήστε την προβολή του πάνω στον άξονα x'x). Έτσι μπορείτε π.χ. να εμφανίσετε τα σημεία του 1ου και του 2ου κύματος, να τα τοποθετήσετε πάνω σε ένα δεσμό (είναι οι περιττοί αριθμοί για τις αρχικές ρυθμίσεις η περίοδος είναι Τ=3 και το μήκος κύματος είναι λ=4) και να παρατηρήσετε ότι ταλαντώνονται με αντίθετες μετατοπίσεις.
  Σημειώστε ότι κατά τη μετακίνηση της προβολής των σημείων στον άξονα x'x, η προβολή αυτή "κολλάει" αυτόματα σε ακεραίους, όταν βρίσκεται κοντά σε αυτούς.

  Δημιουργήθηκε με το GeoGebra
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 1/11/2010 - ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 3/11/2010
  Πετρίδης Παντελής, Μαθηματικός - Επικοινωνία: ppetridis@sch.gr - Τελευταία ενημέρωση: 26/6/2013 (/GeoGebra/Μέτρο αθροίσματος-διαφοράς διανυσμάτων-μιγαδικών)