Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Πετρίδης Παντελής

 • Αρχική σελίδα
 • Σχολείο
 • Μαθηματικά
 • Τ.Π.Ε.
 • GeoGebra
 • Προγραμματισμός
 • Το πρόβλημα των δύο σοφών
 • Παραπομπές
 •  
  Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β' Λυκείου - 2.1 - Β.4


  Δίνονται σημεία P(κ,1/κ) και Q(λ,1/λ) με κ,λ διαφορετικά του μηδενός και μεταξύ τους.
  Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας PQ, τα σημεία τομής Α,Β με τους άξονες και, τέλος, να δειχθεί ότι AP=BQ.

  Στην παρακάτω εφαρμογή εμφανίζονται τα ζητούμενα με διαδοχικά βήματα. Τέλος εμφανίζεται η ισότητα AP=BQ (ή AQ=BP).

  Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

  Στην παρακάτω εφαρμογή γίνεται μεταφορά των παραπάνω σε μία υπερβολή της μορφής x²/α²+y²/β²=1.

  Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

  Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 12/12/2011
  Πετρίδης Παντελής, Μαθηματικός - Επικοινωνία: ppetridis@sch.gr - Τελευταία ενημέρωση: 26/6/2013 (/GeoGebra/Μέτρο αθροίσματος-διαφοράς διανυσμάτων-μιγαδικών)