Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Πετρίδης Παντελής

 • Αρχική σελίδα
 • Σχολείο
 • Μαθηματικά
 • Τ.Π.Ε.
 • GeoGebra
 • Προγραμματισμός
 • Το πρόβλημα των δύο σοφών
 • Παραπομπές
 •  
  Σχολική Επιτροπή

  Το παρακάτω αρχείο διαχειρίζεται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη Σχολική Επιτροπή μίας Σχολικής Μονάδας.

  Οι λειτουργίες του είναι:
  • Κρατάει βιβλία εσόδων - εξόδων και στοιχεία προμηθευτών.
  • Εκτυπώνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το τέλος του κάθε μήνα και το τέλος του έτους.
  • Εκτυπώνει το βιβλίο των εξόδων με καθορισμένο αριθμό σειρών ανά σελίδα, ώστε να γίνει επαλήθευση με το πραγματικό βιβλίο εξόδων.
  • Εκτυπώνει τη συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών η οποία πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά το Σεπτέμβριο του επόμενου έτους (ΚΒΣ).
  • Δημιουργεί στο τέλος του έτους ένα αντίγραφό του με ενημερωμένα τα στοιχεία εσόδων - εξόδων - ταμειακού υπόλοιπου για το επόμενο έτος.
  Αποτελείται από έξι φύλλα εργασίας:
  • Στοιχεία: Σε αυτό καταγράφονται τα βασικά στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, της Σχολικής Επιτροπής και τα μέλη της.
  • Προμηθευτές: Καταγράφονται τα στοιχεία των προμηθευτών (Επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, ΔΟΥ).
  • Έσοδα: Καταγράφονται τα έσοδα της Επιτροπής (βιβλίο εσόδων).
  • Έξοδα: Καταγράφονται τα έξοδα της Επιτροπής (βιβλίο εξόδων).
  • Εκτυπώσεις: Περιέχονται τα κουμπιά που εκτελούν τις παραπάνω λειτουργίες εκτυπώσεων.
  • Βοήθεια-Ρυθμίσεις: Περιέχονται κείμενα βοήθειας και κουμπιά που εκτελούν βοηθητικές ή άλλες λειτουργίες.
  Αρχείο: Σχολική Επιτροπή.xls
  Το αρχείο έχει μετονομαστεί λόγω περιορισμού χρήσης χαρακτήρων.

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 14/4/09 - ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 1/11/09
  Πετρίδης Παντελής, Μαθηματικός - Επικοινωνία: ppetridis@sch.gr - Τελευταία ενημέρωση: 26/6/2013 (/GeoGebra/Μέτρο αθροίσματος-διαφοράς διανυσμάτων-μιγαδικών)