Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Πετρίδης Παντελής

 • Αρχική σελίδα
 • Σχολείο
 • Μαθηματικά
 • Τ.Π.Ε.
 • GeoGebra
 • Προγραμματισμός
 • Το πρόβλημα των δύο σοφών
 • Παραπομπές
 •  
  Γραφήματα πολυωνύμων (xn) - ριζών (x1/n)

  Η παρακάτω εφαρμογή παρουσιάζει τα γραφήματα των πολυωνύμων της μορφής xn και των ριζών της μορφής x1/n για τις διάφορες τιμές του n από -10 έως 10, δύο τύποι όπου η μία συνάρτηση είναι αντίστροφη της άλλης (στο κοινό πεδίο ορισμού τους). Επειδή η συμπεριφορά τους είναι εναλλασσόμενη και ασταθής στα αρνητικά x, υπάρχει η επιλογή "Πεδίο ορισμού R+ (χωρίς αρνητικούς)" ώστε να εμφανίζονται τα κομμάτια των γραφημάτων των θετικών x, όπου η συμπεριφορά είναι συνεχής. Επί του συνεχούς και για να υπάρχει καλύτερη εποπτεία, το n μπορεί να πάρει και δεκαδικές τιμές αν ξετσεκαριστεί η επιλογή "μόνο ακέραιος" (εμφανίζεται μόνο για n=0).

  Η Εφαρμογή GeoGebra δεν μπορεί να εκκινηθεί. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση της Java 1.4.2 (ή νεότερη) έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί στο φυλλομετρητή σας.(Πατήστε εδώ για να εγκαταστήσετε την Java.)

  Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 23/9/2010
  Πετρίδης Παντελής, Μαθηματικός - Επικοινωνία: ppetridis@sch.gr - Τελευταία ενημέρωση: 26/6/2013 (/GeoGebra/Μέτρο αθροίσματος-διαφοράς διανυσμάτων-μιγαδικών)