Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Πετρίδης Παντελής

 • Αρχική σελίδα
 • Σχολείο
 • Μαθηματικά
 • Τ.Π.Ε.
 • GeoGebra
 • Προγραμματισμός
 • Το πρόβλημα των δύο σοφών
 • Παραπομπές
 •  
  Μέτρο αθροίσματος & διαφοράς διανυσμάτων & μιγαδικών

  Στην παρακάτω εφαρμογή οι εικόνες Μ12 των μιγαδικών z1,z2 απέχουν αποστάσεις r1,r2 από την αρχή των αξόνων (οπότε οι μιγαδικοί z1,z2 έχουν μέτρα r1,r2), αντίστοιχα. Μετακινήστε τις εικόνες, εμφανίστε το άθροισμα ή τη διαφορά και παρατηρήστε πώς αλλάζουν τα μέτρα τους. Έτσι, προσπαθήστε να διατυπώσετε τον κανόνα που ισχύει για τα μέτρα του αθροίσματος και της διαφοράς. Βοηθητικά, μπορείτε να εμφανίσετε το κυκλικό πλέγμα και τους κύκλους.

  This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

  Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 25/6/2013
  Πετρίδης Παντελής, Μαθηματικός - Επικοινωνία: ppetridis@sch.gr - Τελευταία ενημέρωση: 26/6/2013 (/GeoGebra/Μέτρο αθροίσματος-διαφοράς διανυσμάτων-μιγαδικών)