Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Πετρίδης Παντελής

 • Αρχική σελίδα
 • Σχολείο
 • Μαθηματικά
 • Τ.Π.Ε.
 • GeoGebra
 • Προγραμματισμός
 • Το πρόβλημα των δύο σοφών
 • Παραπομπές
 •  
  Τριγωνομετρικός κύκλος, αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο και γραφικές παραστάσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων

  Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

  Μοναδικό ανεξάρτητο στοιχείο στην παραπάνω εφαρμογή είναι το σημείο Δ. Από αυτό εξαρτάται η γωνία θ και από αυτήν όλα τα υπόλοιπα. Αν τσεκάρετε την επιλογή "θ" τότε χειρίζεστε απευθείας το μέτρο της γωνίας (μπορείτε με επιλογές που εμφανίζονται να δώσετε κίνηση στο θ). Μπορείτε να δείτε τους τέσσερις τριγωνομετρικούς αριθμούς και τα βοηθητικά στοιχεία με τα οποία προβάλλονται (τον τριγωνομετρικό κύκλο για το ημίτονο και το συνημίτονο, τον άξονα εφαπτομένων για την εφαπτομένη και τον άξονα συνεφαπτομένων για τη συνεφαπτομένη) καθώς αλλάζετε τη γωνία θ. Επίσης, μπορείτε, αλλάζοντας τη γωνία θ, να παρατηρήσετε τον τρόπο που ακολουθούν την αλλαγή της οι γωνίες που είναι εξαρτημένες από αυτήν (η παραπληρωματική, η διαφέρουσα κατά 180°, η αντίθετη και η συμπληρωματική). Αν κάνετε συνδυασμό επιλογών τριγωνομετρικών αριθμών και γωνιών, εμφανίζονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της θ αλλά και των εξαρτημένων γωνιών από αυτήν, ώστε να παρατηρήσετε τη σχέση των. Η επιλογή "Σημεία (θ,f(θ))" εμφανίζει τα σημεία των γραφημάτων (ανάλογα με τις προηγούμενες επιλογές σας) αλλά και την επιλογή "Ίχνη" όπου όταν την τσεκάρετε, τα σημεία αφήνουν ίχνη και σχηματίζουν τις γραφικές παραστάσεις.

  Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 20/5/2010
  Πετρίδης Παντελής, Μαθηματικός - Επικοινωνία: ppetridis@sch.gr - Τελευταία ενημέρωση: 26/6/2013 (/GeoGebra/Μέτρο αθροίσματος-διαφοράς διανυσμάτων-μιγαδικών)