Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Πετρίδης Παντελής

 • Αρχική σελίδα
 • Σχολείο
 • Μαθηματικά
 • Τ.Π.Ε.
 • GeoGebra
 • Προγραμματισμός
 • Το πρόβλημα των δύο σοφών
 • Παραπομπές
 •  
  Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί

  Στην παρακάτω εφαρμογή αποδίδονται τρεις βασικοί γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και το αποτέλεσμα του συνδυασμού τους πάνω σε ένα τρίγωνο. Μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους των μετασχηματισμών (συντελεστής λ για την ομοιοθεσία, γωνία θ για τη στροφή και διάνυσμα δ για την παράλληλη μεταφορά) και τις κορυφές του αρχικού τριγώνου. Σημειώστε ότι αρχικά οι παράμετροι δίνονται έτσι ώστε και οι τρεις μετασχηματισμοί να αφήνουν αναλλοίωτο το αρχικό σχήμα. Έτσι, μπορείτε να διαπιστώσετε την ενέργεια κάθε μετασχηματισμού ξεχωριστά, καθώς οι άλλοι δύο δεν επεμβαίνουν στο σχήμα (π.χ. αλλάξτε το λ με θ=0° και δ μηδενικό ώστε να διαπιστώσετε τι κάνει η ομοιοθεσία και αντίστοιχα για την στροφή και την παράλληλη μεταφορά).

  Η Εφαρμογή GeoGebra δεν μπορεί να εκκινηθεί. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση της Java 1.4.2 (ή νεότερη) έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί στο φυλλομετρητή σας.(Πατήστε εδώ για να εγκαταστήσετε την Java.)

  Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 23/9/2010
  Πετρίδης Παντελής, Μαθηματικός - Επικοινωνία: ppetridis@sch.gr - Τελευταία ενημέρωση: 26/6/2013 (/GeoGebra/Μέτρο αθροίσματος-διαφοράς διανυσμάτων-μιγαδικών)