Ο ιστότοπος

Ο ιστότοπος ΠΛΟΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ φιλοξενεί θέματα από την έρευνα στη «Διδακτική της Χημείας» και υλικό για τη διδασκαλία της Χημείας με επιλογές της Κατερίνας Σάλτα.